Wybierz dział:

Zadanie 7317

ax+6y=0
-x+3y=3

Zadanie 7315 (rozwiązane)

liczby x-2 , 6,12 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyazami ciągu geometrycznego . Liczba x wynosi :
a . 0 b.2 c.3 d.5

Zadanie 7314

suma dwudziestu początkowych kolejnych liczb naturalnych , które przy dzieleniu przez 4 dają reszte 1 wynosi :
a.860 b.840 c.839 d.780

Zadanie 7313 (rozwiązane)

zad 5
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9cm i 12cm.

Zadanie 7312 (rozwiązane)

zad 4
Pani Kowalska wpłaciła do banku 1 000 zł na lokatę oprocętowaną 6% w skali roku.Do jakiej kwoty wzrośnie kapitał pani Kowalskiej po 3 latach,a do jakiej po 20 latach?

Zadanie 7311 (rozwiązane)

zad 3
Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego wiedząc,że trzeci
wyraz jest równy 18,a szósty 486.

Zadanie 7310 (rozwiązane)

zad2
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3,czwarty wyraz tego ciągu jest równy 15.Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 7308

Wykaż, że liczba 2010^{2010} jest podzielna przez 67^{201}

Zadanie 7307

Uzasadnij, że liczba postaci 3^{n} + 3^{n+1} + 3^{n+2} jest podzielna przez 13.

Zadanie 7306 (rozwiązane)

Wykaż, że liczba postaci 11^{10} -1 jest podzielna przez 10.

Zadanie 7305

Wykaż, że każda liczba postaci 10^{n} +2, gdzie n należy do liczb naturalnych dodatnich, jest podzielna przez 3.

Zadanie 7304

Oblicz:
a) | |-3+2|- (|-3|+|2|) |
b) |\sqrt{7} -1| - |-3+ \sqrt{7}|
c) |1- \sqrt{2}|
d) |3- 2\sqrt{2}| - |-3\sqrt{2} +1|

Zadanie 7303 (rozwiązane)

O liczbie x wiadomo, że NWD (6,x)= 3 oraz NWW (6,x)= 90. Oblicz x.

Zadanie 7302 (rozwiązane)

Oblicz:
a) NWD (546, 306) + NWW (15, 21)
b) NWW (21, 28) + NWD (84, 630)

Zadanie 7301

Bardzo proszę o pomoc potrzebne na wtorek z góry dzięki :)

Zadanie 7300 (rozwiązane)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g(x)=-f(x)

Zadanie 7299 (rozwiązane)

UKŁAD RÓWNAŃ:

Za 5 zeszytów i 2 ołówki zapłacono 8,20zł, a za 8 takich samych zeszytów i 3 takie same ołówki zapłacono 13zł. Jaka jest cena zeszytu?

Zadanie 7298 (rozwiązane)

dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=2+4+6+...+2n . Szesnasty wyraz tego ciągu jest równy ?

Zadanie 7297 (rozwiązane)

2x+3=4x-1

Zadanie 7296 (rozwiązane)

Cena kwintala żyta na targowisku była o 23% niższa od ceny pszenicy. O ile procent pszenica była droższa od żyta ?

Zadanie 7295 (rozwiązane)

Andrzej zarabia o 30% mniej niż Bernard. O ile procent więcej od Andrzeja zarabia Bernard?

Zadanie 7294

Znajdź liczbę x, jeśli wiesz, że jej przybliżenie z nadmiarem, równe 6,06, mało błąd względny równy 3%.

Zadanie 7293

Weź kalkulator i ustal, jaki popełniamy błąd przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny (wyrażony w procentach), biorąc jako przybliżenie liczby π wartość 3,14. Wyniki podaj z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jeśli na twoim kalkulatorze nie ma przycisku z napisem π to jako wartość ,,dokładną'' weź 3,14159265358979

Zadanie 7291 (rozwiązane)

(16x^(2)y+4y^(2)-8xy)-(12xy+y+4y^(2)x+4y^(2))=

Zadanie 7290 (rozwiązane)

Rozwiaz uklad rownan
2x+3y+2z=3
3x+2y+3z=2
2x+2y+3z=3
1 2 ... 32 33 34 36 38 39 40 ... 303 304