Wybierz dział:

Zadanie 7213 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry .Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy wyrzucanych oczek podzielnych przez 4.

Zadanie 7212

Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC w którym bok AC jest równy BC odcinek AD jest wysokośćią tego trójkąta udowodnij że miara kąta ACB jest 2 razy większa od miary kąta BAD

Zadanie 7211

Rozwiazac uklad 2 rownan z 3 niewiadomymi

x+2y-3z=2
5x-y+z=1

Zadanie 7210 (rozwiązane)

punkty k=(- 12 , 7 ) i M = ( 16 , -9 ) są koncami przekątnej pewnego kwadratu KLMN . Znajdz srodek okręgu opisanego na tym kwadracie

Zadanie 7209 (rozwiązane)

ile wyrazów ujemnych ma ciąg an=n^-7n-30?
^ - do kwadratu

Zadanie 7208

liczby ( cos 30 * , tg 30 * , x) tworzą ciąg geometryczny . Oblicz x

Zadanie 7207

Zapisz w postaci potęgi liczby 10.
10,2 do -4 : 0,1 do 4

Zadanie 7206

Znaleźć mase jednorodną bryły V ograniczonej powierzchniami z=x^{2}+y^{2},z=1

Zadanie 7205

Obliczyć \iiint\limits_V \, dx\,dy\,dz, gdzie V : walec \left \{ x^{2}+y^{2}+z\leq a^{2},0\leq z\leq 6 \right \}

Zadanie 7204

Wyznaczyć gradient dywergencji pola wektorowego  \vec{F}=[-\frac{x}{y},3xy,\frac{y}{z}]
w punkcie (1,1,1)

Zadanie 7203

wyznacz styczna i normalna dla f(x)=x*e^(-x^2)

Zadanie 7201 (rozwiązane)

jesli do pierwszej liczby dodamy podwojoną drugą to otrzymamy 29.Natomiast jeśli do podwojonej pierwszej liczby dodamy drugą to otrzymamy17. wyznacz te liczby

Zadanie 7199 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}. Wysokość tego ostrosłupa jest równa:

a) 3 b) \frac{1}{2} c) 12 d) 2\sqrt{3}

Zadanie 7198

Struna ograniczona o gęstości liniowej ρ i naprężeniu a^2 ρ zamocowana jest na końcach x = 0 i x = π.
Znaleźć wzór opisujący jej drgania swobodne, jeśli warunki początkowe mają postać u(x,0) = sinx, (δu(x,0))/δt=πx-x^2.

Zadanie 7197

Znajdz wektor który NIE JEST kombinacją wektorów (1,0,1) i (2,3,4)

Zadanie 7196

Policz:

\frac{df}{dx} \frac{y}{x}

Zadanie 7194 (rozwiązane)

Policz:

\frac{df}{dx} x^{3} y^{3} - x y^{2} + \frac{x}{2}

Zadanie 7193

prawdopodobienstwo zdarzenia A jest o 1/4 mniejsze niz prawdopodobienstwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A. Zatem prawdopodobienstwo zdarzenia A jest rowne :
a) 1/4 B)1/2 c)3/8 d)5/8

Zadanie 7192 (rozwiązane)

oblicz sume rozwiazan rownania x^3 - 2x^2 - 5x + 10=0

Zadanie 7191

funkcja liniowa f(x) = -3 + 2b przyjmuwe wartości ujemne tylko wtedy gdy, do x nalezy (2;+ nieskonczonosc)

Zadanie 7190

Pokazać, że (AsubsetB)Leftrihtarrow(AtimesCsubsetBtimesC).

Zadanie 7189 (rozwiązane)

rozwiąż układy równań każde dwoma metodami, met podstawiania i przeciwnych współczynników :
A) 2x + y = 1
-3x - 3y = 9

B) 3x + 2y = 2
-4x - y = 9

C) 8x + 2y = -2
6x + y = 0

D) 3x = 4y =3
9x - 8y = 4

Zadanie 7188 (rozwiązane)

3. Rzucamy sześcienna kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach jest większa od 7.

Zadanie 7187 (rozwiązane)

2. Z talii 52 kart wylosowano 3 karty. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 3 króli.

Zadanie 7186 (rozwiązane)

1. W urnie jest 8 kul bialych i 4 czarne. losujemy 2 kule, oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kul różnych kolorów.
1 2 ... 34 35 36 38 40 41 42 ... 301 302