Wybierz dział:

Zadanie 7301

Bardzo proszę o pomoc potrzebne na wtorek z góry dzięki :)

Zadanie 7300 (rozwiązane)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g(x)=-f(x)

Zadanie 7299 (rozwiązane)

UKŁAD RÓWNAŃ:

Za 5 zeszytów i 2 ołówki zapłacono 8,20zł, a za 8 takich samych zeszytów i 3 takie same ołówki zapłacono 13zł. Jaka jest cena zeszytu?

Zadanie 7298 (rozwiązane)

dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=2+4+6+...+2n . Szesnasty wyraz tego ciągu jest równy ?

Zadanie 7297 (rozwiązane)

2x+3=4x-1

Zadanie 7296 (rozwiązane)

Cena kwintala żyta na targowisku była o 23% niższa od ceny pszenicy. O ile procent pszenica była droższa od żyta ?

Zadanie 7295 (rozwiązane)

Andrzej zarabia o 30% mniej niż Bernard. O ile procent więcej od Andrzeja zarabia Bernard?

Zadanie 7294

Znajdź liczbę x, jeśli wiesz, że jej przybliżenie z nadmiarem, równe 6,06, mało błąd względny równy 3%.

Zadanie 7293

Weź kalkulator i ustal, jaki popełniamy błąd przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny (wyrażony w procentach), biorąc jako przybliżenie liczby π wartość 3,14. Wyniki podaj z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jeśli na twoim kalkulatorze nie ma przycisku z napisem π to jako wartość ,,dokładną'' weź 3,14159265358979

Zadanie 7291 (rozwiązane)

(16x^(2)y+4y^(2)-8xy)-(12xy+y+4y^(2)x+4y^(2))=

Zadanie 7290 (rozwiązane)

Rozwiaz uklad rownan
2x+3y+2z=3
3x+2y+3z=2
2x+2y+3z=3

Zadanie 7289

Uloz dzialania gdzie liczby 21,42,36,54, bedzie
uloz dzialania gdzie liczby 21,42,36,54, bedzie
skladnikiem
suma
roznica
odjemna
odejmnikiem

Zadanie 7288

> Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań (korepetycje). Mam problem z tymi zadaniami,gdyż ich nie rozumiem.Zadania w załączniku

> Potrzebuję rozwiązania i wytłumaczenia tych przykładów.

> Z poważaniem Monika Woronko

Zadanie 7287

Wykonaj działanie

\frac{16 - x  do kwadr}{x  do kwadr - 5x} : \frac{x-4}{x} - \frac{2}{x+5}

Zadanie 7286 (rozwiązane)

Wykonaj działanie

\frac{x do kwadr - 9}{x do kwadr -4} : \frac{x-3}{x+2} - \frac{1-x}{x-2}

Zadanie 7285 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wymierne

\frac{2x}{x-1} - \frac{2x+3x}{3x} = 0

Zadanie 7284 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wywmierne

\frac{x+3}{x+1} - \frac{x-3}{x-1} = 0

Zadanie 7283

Wykaż że ciąg:
a_n=(n¦0)-1/2n (n¦1)-5/(2n+6) ((n+3)¦2)
jest ciągiem arytmetycznym. Obicz sumę pierwszych ośmiu wyrazów tego ciągu.

Zadanie 7282

Obserwator dwukrotnie zmierzył kąt wzniesienia wieży ; raz w punkcie A - nad brzegiem jeziora ,drugi raz w takim punkcie B , ,odległym od A o 26 m ,,ze wieża znalazła się na prostej AB ,.W pierwszym przypadku otrzymał kat 63 * ,a w drugim kat 49 * .Wiedząc ,ze oczy obserwatora znajdowały się 1,8 m od ziemi ,obliczymy wysokość wieży .
UWAGA ; jeśli PATRZYMY DO GÓRY ,TO PROSTA ,Wzdłuz której patrzymy ,tworzy z płaszczyzna pozioma ,bedąca na wysokości oczu obserwatora ,kat .Kąt ten nazywamy katem wzniesienia . Jeśli patrzylibyśmy do dołu ,to odpowiedni kat nazywamy kątem depresji . Niech dwa trójkąty prostokątne CDE i CDF reprezentują sytuacje opisana w treści zadania ,
a= 63 *
B = 49 *
s= 26 m
x- odległość punktu A os wiezy [ w metrach ]
h + 1,8 - wysokość wieży [ w metrach ]
W Trójkacie CDE jeden kat ostry ma miare a ,przyprostokątna przyległa do tego kata ma długość x , natomiast przeciwległa h .Zatem prawdziwa jest równość
x/h= ctg a ,skad [1] x= h * ctg a
Zkoleji dla trójkąta prostokątnego CDF zachodzi równość ;
x+s=ctg B ,zatem [2] x+ s = h * ctg B

------
h
Jeśli wartość h* ctg a ,wyliczona z równania [1] wstawimy w miejsce x do równania [2] ,to otrzymamy równanie z niewiadoma h ;
h* ctga +s=h*ctg b
h * ctg b - h* ctg a = s
h * [ ctg b - ctg a ] = s [ z treści zadania wynika ,że ctg b =/ctg a , czyli ctg b - ctg a = / 0
h = s
------------
ctg b - ctg a
Po wstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy
h= 26
----------=72,3[m]
ctg 49 * - ctg 63 *
72, 3 + 1,8 = 74,1 [ m]
wieza ma około 74 m wysokości .Spróbój obliczyć odległość punktu a od wieży

Zadanie 7279 (rozwiązane)

w rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień aby osoby a i b stały obok siebie?
Mi wyszło 8 a ma być podobno 48.

Zadanie 7278 (rozwiązane)

Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnej: a=9, opisano okrąg gdzie R=7,5. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 7277 (rozwiązane)

Jakie jest wzajmne położenie prostej i okręgu - zadanie rozwiąż algebraicznie i graficzne.
x^{2} + y^{2} -10y +21=0
2x+y+4=0

Zadanie 7276

Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB jeżeli A(-2

Zadanie 7275

Zbadaj wzajemne położenie okręgów(wykonując odpowiednie obliczenia):
x^{2} + y^{2} - 8x + 15 = 0
(x-1) {2} + (y+4) {2} = 16

Zadanie 7274

Wyznaczyć obraz i przeciwobraz f(x)=\left\{ \{array}{lr} 2-x dla x<0 \\ y4-2{x} dla x>=0 \\ A=<-1,0> B={0} u <2,3> \end{array}\right.
1 2 ... 34 35 36 38 40 41 42 ... 304 305