Wybierz dział:

Zadanie 7472 (rozwiązane)

Podaj dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji f, określ jej zbiór wartości :
F(x)=\frac{1}{|x|}-3

Zadanie 7470

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy. Uzupełnij tabelkę.

Zadanie 7469

6. Rozwiąż układ równań i podaj interpretacje geometryczna:
b) y=3/4(x-2)^2-3
y=-3/2x

Zadanie 7468 (rozwiązane)

5. Rozwiąż układ równań:
a) x^2+y=3
2x+y=4

b) y=x^2+6x+9
y=100

c) x^2-4x+y=0
x(x-4)-y=0

e) x^2+y^2=10
y=5-2x

Zadanie 7467 (rozwiązane)

5. Rozwiąż równanie:
a) 1/x + x/x+2=1
b) x/x+1 + x/x+2=2
c) 6/x-2/x-1=1

Zadanie 7465

3. Rozwiąż równanie:
a) 243x^3-1=0
b) 5x^3+525=0
c) (x+1)^3=27
d) (4x-1)^3=729
e) (x^2+x-6)^2=196

Zadanie 7464 (rozwiązane)

2. Rozwiąż równanie:
a) 3x^3-2x^2-9x+6=0
d) 9x^3+27x^2-25x-75=0
e) 27x^3+27x^2-25x-25=0

Zadanie 7463

1.Rozwiąż równanie:
a) -4x(x-3)(x- pierwiastek z 2)(x+4)=0
b) (x-1-pierwiastek z 2)(x-1+pierwiastek z 2)(x-4)=0
c) 6x^2(x+2)^4 (x-3)^3=0
d) 4x^2(x+4)-(x+4)=0

Zadanie 7462 (rozwiązane)

Zad.11 Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5.Oblicz dłuższy bok tego prostokąta.

Zadanie 7461 (rozwiązane)

Zad.10 W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.

Zadanie 7460 (rozwiązane)

Zad.9 Oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach 12 cm i 20 cm oraz dłuższe ramię ma 16 cm.

Zadanie 7459 (rozwiązane)

Zad.8 Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, w którym krótsza podstawa ma 10 cm, ramię 12 cm, a kąt ostry 30 stopni.

Zadanie 7458 (rozwiązane)

Zad.7 Pole równoległoboku wynosi 24 cm², a boki mają 4 i 10 cm. Oblicz miary kątów tego równoległoboku (skorzystaj z tablic trygonometrycznych).

Zadanie 7457 (rozwiązane)

Zad.6 Długości przekątnych rombu wynoszą odpowiednio 16 i 20 cm. Oblicz pole i obwód rombu.

Zadanie 7456 (rozwiązane)

Zad.5 Promień okręgu opisanego na kwadracie ma długość 12 cm. Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 7455 (rozwiązane)

Zad.4 Boki trójkąta mają odpowiednio długości 4,6,6 cm. Oblicz pole trójkąta, promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. (wyniki podaj z pierwiastkami).

Zadanie 7454 (rozwiązane)

Zad.3 Dwa boki równoległoboku mają długości 10 cm i 15 cm, a kąt między nimi zawarty ma miarę 60 stopni. Oblicz pole.

Zadanie 7453 (rozwiązane)

Zad.2 Oblicz pole trójkąta równobocznego wiedząc, że różnica między promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie a promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa 6.

Zadanie 7452 (rozwiązane)

Zad.1 Oblicz promień okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 i 12 cm.

Zadanie 7451

Sporządź wykres funkcji y= - x^2 + 4x - 3

Zadanie 7449 (rozwiązane)

tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30stopni a pole podstawy stozka ma 64\Pi .oblicz objetość i polepowierzchni bocznej stożka.

Zadanie 7448 (rozwiązane)

tworząca stożka ma12 a kąt rozwarcia stożka ma 90 stopni.oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej stożka.

Zadanie 7447 (rozwiązane)

obwod podstawy walca ma 24\Pi a przekątna przekroju osiowego tworzy z wysokością walca kąt 45stopni.oblicz objętość i pole powierzchni bocznej walca.

Zadanie 7446 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca ma 6 \sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni.oblicz objętość i pole powierzchni calkowitej walca.

Zadanie 7445 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny mając dane a4=16,a5=2
1 2 ... 28 29 30 32 34 35 36 ... 304 305