Wybierz dział:

Zadanie 7404 (rozwiązane)

Oblicz objętość prostopadłościanu, w którym jedna krawędź podstawy wynosi 8 cm, a przekątna prostopadłościanu 10\sqrt{2} cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{\circ}

Zadanie 7403 (rozwiązane)

Spośród czterech osób: Ala, Ewa, Kuba, Jaś - wybieramy do reprezentacji dwie. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A - w skład reprezentacji nie wybrane zostaną dwie dziewczynki.

Zadanie 7402 (rozwiązane)

W pewnym ciągu arytmetycznym drugi wyraz jest równy 9 zaś wyraz piąty wynosi 15. Dziesiąty wyraz tego ciągu wynosi .....................

Zadanie 7401 (rozwiązane)

Wyznacz środek i promień okręgu o równaniu x^{2} + y^{2} - 8x + 6y = 0. Ile punktów wspólnych ma ten okrąg z prostą y=3.

Zadanie 7400 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia sin^{3} \alpha + cos^{3} \alpha , wiedząc że \alpha jest miarą kąta ostrego i cos \alpha = \frac{4}{5}

Zadanie 7399

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=4-3x. Wyznacz wszystkie te argumenty, dla których wartości funkcji należą do zbioru A=<-7; \frac{5}{8} >.

Zadanie 7398 (rozwiązane)

W graniastoslupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 16 cm, a kąt nachylenia przekątnej do podstawy ma miarę 30st. Oblicz:
a) długość przekątnej graniastosłupa
b) pole powierzchni
c) objętość tego graniastosłupa

Zadanie 7397 (rozwiązane)

Ściany i sufit pokoju pomalowano farbą, której wydajność wynosi 1 litr na 5.5 metra kwadratowego powierzchni. Oblicz ile farby zużyto jeśli pokój ma wymiary 4m na 4,5 m oraz wysokość 2,2 m.

Zadanie 7396 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym wszystkie krawędzie mają długość 15. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 7395 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześcianu, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 486.

Zadanie 7394 (rozwiązane)

Dana jest funkcja liniowa f (x) = -2x+6?
a) określ współczynnik funkcji liniowej ?f
b) wyznacz miejsce zerowe funkcji f
c) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OX
d) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY
e) sprawdź, czy punkt A(3,0)i B(1,3) należą do wykresu funkjcji ?
f) zapisz równanie prostej do równoległej do wykresu funkcji f i przechodzącej przez punkt C(2,3)
g) dla jakiego argumentu funkcja f ma wartość 2?

Zadanie 7386

Ściana boczna ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ} , a krawędż podstawy ma 18 \sqrt{3}.oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa

Zadanie 7385

krawedz boczna ostrosłupa trójkątnego prawidlowego ma 12\sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.oblicz objętość ostroslupa.

Zadanie 7384 (rozwiązane)

krawędż boczna ostrosłupa czworokątnego prawidlowego ma 6 i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}.oblicz objetosc ostroslupa.

Zadanie 7383

Wyznacz wartosc funkcji f(x)=-x^2-4x+1 dla x=3$\sprt{2}-2

Zadanie 7382 (rozwiązane)

1 obliczyć 35% z liczby 1800
2 obliczyć jaki procentem liczby 4500 jest liczba 90
3 znaleźć liczę której 27% jest równe 680

Zadanie 7381

Wyznacz naturalna liczbę dwucyfrową n , wiedząc że iloraz liczby n przez sumę cyfr liczby n wynosi 7

Zadanie 7380 (rozwiązane)

Ściana boczna ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ},a wysokość ostrosłupa ma 6\sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7379 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{\circ},a krawędż podstawy ma 4 \sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7378

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego ma 8 \sqrt{2} i jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{circ] . Oblicz objętość graniastosłupa.
[

Zadanie 7377

W graniastoslupie czworokątnym prawidłowym krawędz podstawy ma długość 4\sqrt{2}
,a przekątna graniastoslupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.

Zadanie 7376 (rozwiązane)

Ile wynosi objetosc bryly (zlozonej ze stozka i polkuli)przedst.na rysunku?

Zadanie 7375 (rozwiązane)

Ponizszy graniastoslup jest prawidlowy . oblicz tangensy katow alfa i beta. Opisz jak zrobiles zadanie

Zadanie 7374 (rozwiązane)

Oblicz dlugosc odcinkow x,y i z zaznaczonych w ponizszym szescianie i ostroslupach prawidlowych .opisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7373 (rozwiązane)

Objetosc ostroslupa,o podstawiebszesciokata foremnego o boku 6,jest rowna 18√2.oblicz wysokosc tego ostroslupa. Napisz jak zrobiles to zadanie krok po kroku
1 2 ... 28 29 30 32 34 35 36 ... 302 303