Wybierz dział:

Zadanie 7396 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym wszystkie krawędzie mają długość 15. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 7395 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześcianu, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 486.

Zadanie 7394 (rozwiązane)

Dana jest funkcja liniowa f (x) = -2x+6?
a) określ współczynnik funkcji liniowej ?f
b) wyznacz miejsce zerowe funkcji f
c) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OX
d) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY
e) sprawdź, czy punkt A(3,0)i B(1,3) należą do wykresu funkjcji ?
f) zapisz równanie prostej do równoległej do wykresu funkcji f i przechodzącej przez punkt C(2,3)
g) dla jakiego argumentu funkcja f ma wartość 2?

Zadanie 7386

Ściana boczna ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ} , a krawędż podstawy ma 18 \sqrt{3}.oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa

Zadanie 7385

krawedz boczna ostrosłupa trójkątnego prawidlowego ma 12\sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.oblicz objętość ostroslupa.

Zadanie 7384 (rozwiązane)

krawędż boczna ostrosłupa czworokątnego prawidlowego ma 6 i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}.oblicz objetosc ostroslupa.

Zadanie 7383

Wyznacz wartosc funkcji f(x)=-x^2-4x+1 dla x=3$\sprt{2}-2

Zadanie 7382 (rozwiązane)

1 obliczyć 35% z liczby 1800
2 obliczyć jaki procentem liczby 4500 jest liczba 90
3 znaleźć liczę której 27% jest równe 680

Zadanie 7381

Wyznacz naturalna liczbę dwucyfrową n , wiedząc że iloraz liczby n przez sumę cyfr liczby n wynosi 7

Zadanie 7380 (rozwiązane)

Ściana boczna ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ},a wysokość ostrosłupa ma 6\sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7379 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{\circ},a krawędż podstawy ma 4 \sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7378

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego ma 8 \sqrt{2} i jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{circ] . Oblicz objętość graniastosłupa.
[

Zadanie 7377

W graniastoslupie czworokątnym prawidłowym krawędz podstawy ma długość 4\sqrt{2}
,a przekątna graniastoslupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.

Zadanie 7376 (rozwiązane)

Ile wynosi objetosc bryly (zlozonej ze stozka i polkuli)przedst.na rysunku?

Zadanie 7375 (rozwiązane)

Ponizszy graniastoslup jest prawidlowy . oblicz tangensy katow alfa i beta. Opisz jak zrobiles zadanie

Zadanie 7374 (rozwiązane)

Oblicz dlugosc odcinkow x,y i z zaznaczonych w ponizszym szescianie i ostroslupach prawidlowych .opisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7373 (rozwiązane)

Objetosc ostroslupa,o podstawiebszesciokata foremnego o boku 6,jest rowna 18√2.oblicz wysokosc tego ostroslupa. Napisz jak zrobiles to zadanie krok po kroku

Zadanie 7372

Przekatna prostopadloscianu o podstawie kwadratu tworzy z wysokoscia tego prostopadloscianu kat o mierze 30°. Wysokosc prostopadloscianu jest rowna 8. Oblicz dlugosc krawedzi podstawy. Napisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7371 (rozwiązane)

Dany jest ostroslup prawidlowy czworokatny o dlugosci kazdej krawedzi a=8. Wyznacz objetosc tego ostroslupa i opisz dokladnie jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7370 (rozwiązane)

Wyznacz takie wartości x, aby liczby -3; x+4; x-2 tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 7369 (rozwiązane)

Prosta A ( 2,q) należy do wykresu funkcji -x^2-2x+2 zatem q =
a) -6
b) -2
c) 0
d) 2

Zadanie 7368

Pewna linia minibusowa przewozi codziennie 360 pasażerów pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletu o 20 gr. powoduje spadek liczby pasażerów o 20. Jaka powinna być cena biletu, aby dzienny przychód tej firmy wynosił 784 zł?

Zadanie 7367 (rozwiązane)

4.Rozwiąż równanie

x^3+x^2-18x-18=0

Zadanie 7366 (rozwiązane)

3.Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji:

y=x^2-5x-6 <-4;3>

Zadanie 7365 (rozwiązane)

2.Daną funkcje przedstaw w postaci iloczynowej:

y=x^2-7x+12
1 2 ... 29 30 31 33 35 36 37 ... 302 303