Wybierz dział:

Zadanie 7372

Przekatna prostopadloscianu o podstawie kwadratu tworzy z wysokoscia tego prostopadloscianu kat o mierze 30°. Wysokosc prostopadloscianu jest rowna 8. Oblicz dlugosc krawedzi podstawy. Napisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7371 (rozwiązane)

Dany jest ostroslup prawidlowy czworokatny o dlugosci kazdej krawedzi a=8. Wyznacz objetosc tego ostroslupa i opisz dokladnie jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7370 (rozwiązane)

Wyznacz takie wartości x, aby liczby -3; x+4; x-2 tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 7369 (rozwiązane)

Prosta A ( 2,q) należy do wykresu funkcji -x^2-2x+2 zatem q =
a) -6
b) -2
c) 0
d) 2

Zadanie 7368

Pewna linia minibusowa przewozi codziennie 360 pasażerów pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletu o 20 gr. powoduje spadek liczby pasażerów o 20. Jaka powinna być cena biletu, aby dzienny przychód tej firmy wynosił 784 zł?

Zadanie 7367 (rozwiązane)

4.Rozwiąż równanie

x^3+x^2-18x-18=0

Zadanie 7366 (rozwiązane)

3.Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji:

y=x^2-5x-6 <-4;3>

Zadanie 7365 (rozwiązane)

2.Daną funkcje przedstaw w postaci iloczynowej:

y=x^2-7x+12

Zadanie 7364 (rozwiązane)

1.Daną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej:

y=x^2-10x+9

Zadanie 7363 (rozwiązane)

Oblicz pole rombu o boku 17 cm , w którym długości przekątnych różnią się o 14 cm.

Zadanie 7362 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o kącie ostrym 30 stopni i podstawach 16 i 12 . Oblicz pole trapezu .

Zadanie 7361

W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD , które przecięły się w punkcie E . Wiedząc że /AE/ = 9 cm , /EB/ = 4 cm , /CE/=3 cm , oblicz /ED/ .

Zadanie 7360

Dane są zbiory:
A- zbiór rozwiązań nierówności \frac{5}{|x+3|}>1
<br>B-zbiór rozwiązań równania x^{3}+4X^{3}$=2x+8=0
Wyznacz zbiory A-B oraz A iloczyn B

Zadanie 7359

Rysunek przedstawia prostokąt jako pole karne na boisku do piłki nożnej,szerokość prostokąta 16m .Zaznaczony łuk jest fragmentem okręgu o promieniu 9m i środku w punkcie P z którego egzekwowany jest rzut karny.W jakiej odległości od bramkarza B jest zawodnik stojący w punkcie Z. Odległość punktu B do P wynosi 11m.

Zadanie 7358

Zwierciadło wody płynącej w kanale ma szerokość 2m,a największa głębokość wynosi 0,5m. Oblicz średnicę kanału.

Zadanie 7357 (rozwiązane)

gdy wiał wiatr,drzewo o wysokości 20m złamało się w ten sposób ,że jego czubek dotknął

ziemi w odległości 6m od pnia .Oblicz,na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane.

Zadanie 7356

gdy wiał wiatr,drzewo o wysokości 20m złamało się w ten sposób ,że jego czubek dotknął

ziemi w odległości 6m od pnia .Oblicz,na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane.

Zadanie 7355

Dla jakich wartosci m (m nalezy do R) dziedziną ulamka algebraicznego jest jest zbior wszystich liczb rzeczywistych

x^2+5/x^2+2x+m

Zadanie 7354

Zbadaj wzajemne położenie prostej określonej równaniem y=x+m i okręgu o równaniu x^{2} + y^{2}=9 w zależności od parametru m.

Zadanie 7353

Dany jest równoległobok ABCD i dowolny punkt M na płaszczyźnie. Jaka jest maksymalna ilość punktów na bokach ABCD, których odległość od punktu M wynosi 5cm?
A)8 B) 6 C)4 D)2 E)0

Prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego tak a nie inaczej, z góry dziękuje :)

Zadanie 7351

zad 1
Udowodnij tożsamość trygonometryczną:
tg x + \frac{cosx\1+sin x}=1\cos x}

Zadanie 7350 (rozwiązane)

W urnie znajduje się 50 losów w tym 5 wygrywających. Losujesz dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden los będzie wygrywający?

Zadanie 7349 (rozwiązane)

Rzucamy 3 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 5?

Zadanie 7348

ax+6y=0
-x+3y=3
ile jest rozwiazan dla a

Zadanie 7347 (rozwiązane)

w jakim przedziale funkcja jest malejąca f(x)=-2x^{3}-3x^{2}+12x+7
1 2 ... 29 30 31 33 35 36 37 ... 302 303