Wybierz dział:

Zadanie 7752 (rozwiązane)

Sprawdź, dla jakich wartości m i n funkcja liniowa f określona wzorem postaci
f (x)= ( 2/3m - 1)x + 5 - n:

a) jest rosnąca
b) jest malejąca
c) ma wykres, do którego należy punkt o współrzędnych (0,0)
d) ma wykres przecinający dodatnią półoś osi OY

Zadanie 7751

Dany jest ciąg geometryczny w którym a_{2}=5 i a_{6}=-3.Wyznacz sumę siedmiu pierwszych wyrazów tego ciągu

Zadanie 7750 (rozwiązane)

Wykonaj działania (3-\sqrt{2})do potęgi drugiej - (2-\sqrt{2})do potęgi drugiej

Zadanie 7749 (rozwiązane)

Prosta y=2x-4 jest symetralną odcinka BC gdzie C=(2,3).Wyznacz współrzędne punktu B

Zadanie 7748 (rozwiązane)

f(x) = cos(ln(x^{2}+2))-ln(2+sinx)

Zadanie 7747 (rozwiązane)

Jak to rozwiązać ??


\frac{x+1}{x+2} = \frac{x+2}{x-3}

Zadanie 7746 (rozwiązane)

Wykonaj działania (2- 5 pierwiastkow z 3) do kwadratu

Zadanie 7745 (rozwiązane)

Kąt alfa jest ostry i cos alfa =1/4 oblicz 2-3tg kwadrat alffa

Zadanie 7744 (rozwiązane)

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7743 (rozwiązane)

Uzasadnij, że jeżeli a-b=5 i a2 +b2=11 , to . a4+b4=23

Zadanie 7742 (rozwiązane)

Wierzchołkami trójkąta abc są punkty a-(-4,1), B - (5,-2) i c (3,6) . Oblicz długość środkowej AD

Zadanie 7741 (rozwiązane)

. Liczby 2x,1,6,16x+2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x

Zadanie 7740 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb 1,2,3,..7. losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Zadanie 7739 (rozwiązane)

1.Rozwiąż nierówność: .x2+8x+15>0

Zadanie 7738 (rozwiązane)

Mamy 10 losów w tym jeden wygrywający i dwa upoważniające do dalszej bezpłatnej gry. Kupujemy 1 los. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania?

Zadanie 7737

Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie liczba oczek będzie większa od numeru rzutu.

Zadanie 7736

Strzelając do tarczy pewien strzelec uzyskuje co najmniej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,5, a co najwyżej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że ten strzelec uzyska dokładnie 9 punktów.

Zadanie 7735 (rozwiązane)

Rzucono kostką sześcienną. Czy zdarzenia losowe A - liczba oczek jest liczbą parzystą, B- liczba oczek nie jest większa od trzech, są niezależne?

Zadanie 7734 (rozwiązane)

1.Wyznacz równania ogólne i kierunkowe (jeśli jest to możliwe prostej AB.
a) A(2,0), B(-1,6)
b) A(-10,3), B(10,3)
c) A(-4,-2), B(5,4)
d) A(0,4), B(2,0)
e) A(-4,5), B(10,5)
f) A(pierwiastek z 2,0), B (pierwiastek z 2, pierwiastek z 2)

Zadanie 7733

\Sigma\frac{cos\Pi n}{\sqrt{n}}*tg*\frac{1}{n}

Zadanie 7732

szereg
\Sigma\frac{2n+3}{3n^{3}+n+5}

Zadanie 7730

(2sin2α-4sinα)/(2sin2α+4sinα)=〖tg〗^2 α

Zadanie 7729

Funkcje wymierne poproszę o rozwiązanie zadań. Zadania w załącznikach.

Zadanie 7728 (rozwiązane)

Michał kupił laptopa na raty za 3450 zł. początkowa wpłata wynosi 20 % ceny detalicznej, a pozostała kwota płatna jest w miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata wynosi 160 zł, a każda następna jest o 8 zł mniejsza. na ile rat rozłożona jest spłata długu?

Zadanie 7727 (rozwiązane)

Znajdź trzy liczby tworzące ciąg geometryczny, wiedząc, że suma pierwszej i trzeciej jest równa 52, a kwadrat drugiej jest równy 100.
1 2 ... 15 16 17 19 21 22 23 ... 302 303