Wybierz dział:

Zadanie 7803 (rozwiązane)

Pomóżcie !!!!!!!!proszę
Sześcian i ostrosłup prawidłowy czworokątny mają tę samą wysokość ,równą 2
pierwiastki z 3 cm ,oraz taką samą objętość 2 pier.3
a) wyznacz długość krawędzi odstawy ostrosłupa ?
b)oblicz ple powierzchni całkowitej ostrosłupa
c)wyznacz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy?

Zadanie 7802 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7801

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7800 (rozwiązane)

proszę o pomoc
W klasie 3a przeprowadzono wśród uczniów ankietę dotycząca liczby osób , z których składa się ich najbliższa
rodzina . wyniki są przestawione w tabeli
liczba uczniów 10 12 6 2
liczba osób w rodzinie 3 4 5 6
Z tej klasy wybrano w sposób losowy dwóch uczniów .Oblicz podobieństwo zdarzenia,
że co najwżej jeden z tych uczniów ma rodzinę składającą się z liczby osób większej niż średnia liczby osób przypadająca na jedną rodzinę w tej klasie .

Zadanie 7799 (rozwiązane)

Pomocy pilne
O pewnych zdarzeniach A,B zawiera zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych wiadomo że
P (A n B)=0,05
,P(B')=0,8 (oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B )oraz P(A u B)=0,3. oblicz:
a)P(A)
b)P(B-A)
PS .n -oznacza iloczyn zbiorów , u -suma zbiorów

Zadanie 7798 (rozwiązane)

W osrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6\sqrt{2} ,a krawędź boczna 10 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa.Wykonaj rysunek

Zadanie 7797 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidlowego trójkątnego,którego krawędź podstawy ma 6 cm i tworzy z przekątna ściany bocznej kąt 60^{\circ} .Wykonaj rysunek

Zadanie 7795 (rozwiązane)

przekroj osiowy stozka jest trojatem rownobocznym o boku dl 2
pierwiastek z 3.oblicz pole powierzni i objetosc stozka

Zadanie 7794

prostokat o bokach dl a i b obraca sie dookola prostej zawierajacej bok
o dl a .oblicz pole powierzchni powstalej bryly prosze z rysunkiem

Zadanie 7793 (rozwiązane)

zad 2 oblicz objetosc ostroslupa prawidlowego czworokatnego ,w ktorym
krawedz podstawy ma dl 2dm , a krawedz boczna 4dm(prosze o rysunek)

Zadanie 7792 (rozwiązane)

zad 1
w prostopadłoscianie krawedzie podstawy maja dl 4cm i 3cm , a krawedz
boczna ma dl 5cm obicz
a) dlugosc przekatnej podstawy
b) miare kata nachylenia przekatnej prostopadloscianu do plaszczyzny
podstawy
c) pole powierzchni calkowitej prostopadloscianu ( poprosze o rysunek)

Zadanie 7791

W bibliotece znajdują się książki ze statystyki, probabilistyki i inne. Losowo pojawiający się czytelnik wybiera książkę ze statystyki z prawd. 0,4, a książkę z probabilistyki z prawd. 0,1. Każdy czytelnik wybiera tylko po jednej książce. Niech zmienne losowe X i Y oznaczają odpowiednio liczby wybranych książek ze statystyki i probabilistyki przez trzech czytelników. Dla zmiennych losowych X i Y wyznacz łączne i brzegowe funkcje prawd., wartości oczekiwane, wariancje oraz kowariancję.

Zadanie 7790

Proszę o pomoc w następującym zadaniu.
Waga netto X (tony) towarów wysyłanych w kontenerach określonych wymiarów jest normalną zmienną losową o nieznanych parametrach. Wiadomo, że 65% kontenerów wykazuje wagę netto ponad 4,9(ton), a 25% kontenerów - wagę netto mniejszą niż 4,2(tony).
a) Wyznacz nieznane parametry rozkładu wagi towarów wysyłanych w tych kontenerach.
b) Oblicz procent kontenerów, które mają wagę w przedziale od 4 do 5(ton)?

Zadanie 7789 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna stożka po rozwinieciu na plaszczyznie stanowi 1/3 kola.Oblicz kąt rozwarcia stożka.

Zadanie 7788

Dana jest funkcja f(x)=
0, dla x ≤ 1,
b/x^3, dla x >1
a) Ustal wartość stałej b tak, aby funkcja ta była PDF zmiennej losowej X
Gęstością prawd. (krótko gęstością, ang. probability density function - PDF) zmienna losowa typu ciągłego, nazywamy funkcję f(x) która występuje pod znakiem całki określającej jej dystrybuantę
b) Naszkicuj krzywą gęstości.
c) Wyznacz i naszkicuj dystrybuantę.
d) Oblicz prawd. zdarzenia X>3/2
e) Wyznacz kwantyle rzędu 0,1 i 0,9.

Zadanie 7787 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność |x-2|<5

Zadanie 7786 (rozwiązane)

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7785

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7784 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność:

2|2-x|>/4

Zadanie 7783 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

2x^3 - x^2 + 18x - 9 =0

Zadanie 7782

Rozwiąż równanie:

\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x-1} = 0

Zadanie 7781 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

(x- \sqrt{2} )(2 + \sqrt{2} ) =x

Zadanie 7780 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

(x-1)(x-2)=x

Zadanie 7779 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

4|x-3|+5=13

Zadanie 7778 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:

| \sqrt{2} -2 | - |2 - \sqrt{2} | =
1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 302 303