Wybierz dział:

Zadanie 7832

Wszystko w załączniku. Proszę o pomoc.

Zadanie 7831

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7830 (rozwiązane)

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7829 (rozwiązane)


Zad. 3
Dana jest funkcja : f(x)=x2
Narysuj wykres funkcji g(x)=f(x-2)-3. Podaj własności funkcji g(x).

Zadanie 7828 (rozwiązane)

Zad.2
Rozwiąż równanie i nierówność
a). 4x2
-20x+25=0
b). 2(2-x)<-x(x-3)

Zadanie 7827 (rozwiązane)

Dana jest funkcja : f(x)=x2
+3x+1
a) oblicz miejsca zerowe funkcji f
b)podaj wspóółrzędne wierzchołka paraboli
c)narysuj wykres funkcji f
d)podaj postać kanoniczną i iloczynową funkcji f
e)odczytaj z wykresu dla jakich argumentó funkcja przyjmuje wartośći dodatnie

Zadanie 7826 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-1,3)

Zadanie 7825 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-1 przechodzącej przez punkt A=(-2,3)

Zadanie 7824 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-2,3)

Zadanie 7823 (rozwiązane)

Wyznaczyć ekstrema lokalne oraz monotoniczność funkcji:
a) f(x)= \frac{-x^{2}}{x^{2}-1}
b) f(x)= x^{3}-3x
c) f(x)= -x^{3}+6x^{2}+2

Zadanie 7822

oblicz

Zadanie 7821 (rozwiązane)

Oblicz pochodne funkcji złożonych:
a) f(x)=sin^{3} (x^{2} + 1)
b) f(x)=(\frac{1+x^{2}}{1+x})^{4} x≠-1

Zadanie 7820 (rozwiązane)

8.Rozwiąż równanie kwadratowe -x^2+2x=-3


Zadanie 7819 (rozwiązane)

7.Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=12x-1 i przechodzącej przez punkt A(1,1).

Zadanie 7818 (rozwiązane)

6. Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x-y-1=0 i przechodzącej przez punkt P=(2,2).

Zadanie 7817 (rozwiązane)

5. Dane są punkty A=(0,3) oraz B=(4,1). Wyznacz równanie prostej AB

Zadanie 7816 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-5=1

Zadanie 7815 (rozwiązane)

3. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 2x-4y=3

Zadanie 7814 (rozwiązane)

2.Wyznacz parametr m,dla którego funkcja y =(m-3)x+4 jest
a)rosnąca b)stała c)malejąca

Zadanie 7813 (rozwiązane)

1.Określ monotoniczność funkcji f(x)=0,5x-6. Wyznacz punkty przecięcia jej wykresu z osiami układu współrzędnych.


Zadanie 7812 (rozwiązane)

Oblicz pochodne funkcji złożonych
a) f(x)=(e^{x} + 2)^{5}

Zadanie 7811

Witam. Czy ktoś byłby wstanie pomóc mi w rozwiązaniu tego zadania ?

Zadanie 7810 (rozwiązane)

Cześć wszystkim :) Potrzebuję pomocy w zadaniach z funkcji i funkcji liniowej.
Zadania znajdują się w załączniku.
Nawet jedno jest dla mnie ważne.
Z góry dziękuję! :)

Zadanie 7809 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC!!

Zad.1
Dlugosc krawedzi podstawy graniastoslupa prawidlowego szescikatnego wynosi a=6cm. Jego sciany boczne sa kwadratami. Wyznacz dlugosci przekatnych tego graniastoslupa.

Zadanie 7808 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC!!

Zad.1
W ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz podstawy ma dlugosc 4cm. Krawedz boczna tworzy z plaszczyzna podstawy kat alfa 30stopni. Oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej tego ostroslupa.

1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 303 304