Wybierz dział:

Zadanie 7959 (rozwiązane)

pomocy! nie kumam matmy wcale :/

Zadanie 7957

Ciąg liczbowy (an) jest ciągiem arytmetycznym.Wyznacz ten ciąg wiedząc że:
a). iloczyn pierwszego i trzeciego wyrazu wynosi 18 a wyraz o numerze 15 jest równy 24.
b). szósty wyraz jest trzykrotnie większy od sumy trzech pierwszych wyrazów ,a wyraz dziesiąty wynosi 34.
c). suma n początkowych wyrazów wynosi 9n^2-n / 2. oblicz dziesiąty wyraz ciągu (an) dwoma sposobami.

Zadanie 7955 (rozwiązane)

1.Funkcja y=f(x) ma dwa miejsca zerowe -4, 8. Podaj miejsca zerowe funkcji określonej wzorem y=f(-x)

Zadanie 7954

\alpha , \beta , \gamma to miary kątów trójkąta nieprostokątnego , zatem tg\alpha+tg\beta+tg\gamma=tg\alpha*tg\beta*tg\gamma

Zadanie 7952

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie żeby wyszedł poniższy wynik


2 1/6 - 0,25=3,824

Zadanie 7951 (rozwiązane)

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 5/16.Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A jest równe?

Zadanie 7950 (rozwiązane)

oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe zestawu danych:9,-3,0,6,-5,-1

Zadanie 7949 (rozwiązane)

Pomoże ktoś?? Z góry dziękuję za rozwiązanie ;-)

Zadanie 7948 (rozwiązane)

Czy może mi to ktos rozwiązać . Z góry dziękuję
Narysuj wykresy funkcji:

a) y=2^x-1+2

b) y=-2^x+2

c) y=3-(1/2)^x+2

Zadanie 7947 (rozwiązane)

Wyznacz x i y tak aby ciąg -5, x, y był ciągiem arytmetycznym a ciąg x,y,45 geometrycznym

Zadanie 7946 (rozwiązane)

Paweł dostaje 10 euro kieszonkowego co miesiąc. Ponieważ to mu nie starcza rodzice proponują mu aby wybrał : 10 procent co miesiąc więcej lub 1,5 euro więcej co miesiąc. Ile otrzyma zanim będzie pełnoletni tj za 2,5 roku w obu przypadkach?

Zadanie 7945 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność : \frac{3x-2}{x-3} >0

Zadanie 7944 (rozwiązane)

Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta \alpha, wiedząc że sin \alpha =0,6 oraz \alpha E ( 90^{\cric} , 180^{\cric} .

Zadanie 7943 (rozwiązane)

Napisz rownanie symetralnej odcinka AB,
w ktorym A ( 4,-2} B ( 2 ,0 ] prosze o pomoc

Zadanie 7942 (rozwiązane)

Trzy liczby (x.y,3} tworza ciag arytmetyczny
a liczby {3,x.y) tworza ciag geometryczny
wyznacz te liczby prosze o pomoc

Zadanie 7941 (rozwiązane)

Wyznacz ciag ( a1n] ,w ktorym Sn=n2 +2n
prosze o pomoc

Zadanie 7940 (rozwiązane)

Na podstawie wykresów funkcji podanych niżej określ: dziedzinę funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca
zerowe funkcji, maksymalne przedziały monotoniczności funkcji, znak funkcji oraz wartości ekstremalne funkcji

Zadanie 7939 (rozwiązane)

Liczba wierzchołkow ostrosłupa jest o 6 mniejsza od liczby krawędzi. Podstawą tego ostrosłupa jest:
a) pięciokąt
b) sześciokąt
c) siedmiokąt
d) osmiokąt

Zadanie 7938 (rozwiązane)

Dany jest graniastosłup o 27 krawędziach. Podstawa tego graniastosłupa jest:
a) dziewięciokątem
b) ośmiokątem
c) siedmiokątem
d) sześciokątem
DLACZEGO?

Zadanie 7937 (rozwiązane)

wyznacz pochodną danych funkcji. zadanie w załączniku

Zadanie 7936

Oblicz podane granice

Zadanie 7935 (rozwiązane)

Promień koła opisanego na trójkącie równoramiennym ma długość 8. Kąt między ramionami ma 45 stopni .Oblicz długość podstawy i ramienia trójkąta.

Zadanie 7934 (rozwiązane)

Wykonaj mnożenie macierzy

Zadanie 7933

Wyznacz dziedzinę funkcji

f(x)= \sqrt{5x-x^2} + 1/x+2
f(x)= \sqrt{log5x-x^2/4}
f(x)= x+1/( (x/2x-2)-1)
f(x)= log_{2} log_{3} log_{4}x


Zadanie 7929 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoramienny, w którym długość ramienia ma 25 i długość podstawy 30. Oblicz długość promienia koła opisanego i odległość środka tego koła od podstawy trójkąta.
1 2 ... 9 10 11 13 15 16 17 ... 304 305