Wybierz dział:

Zadanie 7946 (rozwiązane)

Paweł dostaje 10 euro kieszonkowego co miesiąc. Ponieważ to mu nie starcza rodzice proponują mu aby wybrał : 10 procent co miesiąc więcej lub 1,5 euro więcej co miesiąc. Ile otrzyma zanim będzie pełnoletni tj za 2,5 roku w obu przypadkach?

Zadanie 7945 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność : \frac{3x-2}{x-3} >0

Zadanie 7944 (rozwiązane)

Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta \alpha, wiedząc że sin \alpha =0,6 oraz \alpha E ( 90^{\cric} , 180^{\cric} .

Zadanie 7943 (rozwiązane)

Napisz rownanie symetralnej odcinka AB,
w ktorym A ( 4,-2} B ( 2 ,0 ] prosze o pomoc

Zadanie 7942 (rozwiązane)

Trzy liczby (x.y,3} tworza ciag arytmetyczny
a liczby {3,x.y) tworza ciag geometryczny
wyznacz te liczby prosze o pomoc

Zadanie 7941 (rozwiązane)

Wyznacz ciag ( a1n] ,w ktorym Sn=n2 +2n
prosze o pomoc

Zadanie 7940 (rozwiązane)

Na podstawie wykresów funkcji podanych niżej określ: dziedzinę funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca
zerowe funkcji, maksymalne przedziały monotoniczności funkcji, znak funkcji oraz wartości ekstremalne funkcji

Zadanie 7939 (rozwiązane)

Liczba wierzchołkow ostrosłupa jest o 6 mniejsza od liczby krawędzi. Podstawą tego ostrosłupa jest:
a) pięciokąt
b) sześciokąt
c) siedmiokąt
d) osmiokąt

Zadanie 7938 (rozwiązane)

Dany jest graniastosłup o 27 krawędziach. Podstawa tego graniastosłupa jest:
a) dziewięciokątem
b) ośmiokątem
c) siedmiokątem
d) sześciokątem
DLACZEGO?

Zadanie 7937 (rozwiązane)

wyznacz pochodną danych funkcji. zadanie w załączniku

Zadanie 7936

Oblicz podane granice

Zadanie 7935 (rozwiązane)

Promień koła opisanego na trójkącie równoramiennym ma długość 8. Kąt między ramionami ma 45 stopni .Oblicz długość podstawy i ramienia trójkąta.

Zadanie 7934 (rozwiązane)

Wykonaj mnożenie macierzy

Zadanie 7933

Wyznacz dziedzinę funkcji

f(x)= \sqrt{5x-x^2} + 1/x+2
f(x)= \sqrt{log5x-x^2/4}
f(x)= x+1/( (x/2x-2)-1)
f(x)= log_{2} log_{3} log_{4}x


Zadanie 7929 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoramienny, w którym długość ramienia ma 25 i długość podstawy 30. Oblicz długość promienia koła opisanego i odległość środka tego koła od podstawy trójkąta.

Zadanie 7928 (rozwiązane)

Ciąg (an) jest malejącym ciągiem arytmetycznym
a) oblicz a_{1}i r wiedząc, że a_{4} * a_{7} =-27, a_{3} =2-
<br> a_{9}$
b) oblicz różnice miedzy sumą 30 początkowych wyrazów tego ciagu i suma 10 początkowych wyrazów o numerach nieparzystych

Zadanie 7927 (rozwiązane)

w zawodach brało udział 12 par,do drugiego etapu przeszło 8 osob.Ile jest mozliwosci aby wsrod nich byla dokladnie jedna para

Zadanie 7926

1. Przy pomocy pierwszego lub drugiego równania wyprowadź p.
r=p+p/(((1+p)^N)-1)
r=p((1+p)^N)/(((1+p)^N)-1)

Dla czytelności zadania dodaje screeny równań. Nie opanowałem jeszcze LaTeX'a.

Zadanie 7925 (rozwiązane)

Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbom naturalnym k(1,2,3,...) z prawdopodobieństwem P(x=k)=c/2^k gdzie c to pewna liczba.

a) wyznacz wartość liczby v
b) oblicz P(x>=4)

Zadanie 7924 (rozwiązane)

Przedstaw pole P prostokąta (rysunki w załączniku) jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. Dla jakiego argumentu pole jest największe? Wyznacz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 7923

Popyt na pewne dobro jest funkcją jego ceny i wyraża się wzorem f(x)=1/4=x^2. wyznacz i zinterpretuj elastyczność cenową popytu w punkcie x_{1}

Zadanie 7922 (rozwiązane)

oblicz;25^2/3*125^-1/2

Zadanie 7921 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym dłuższa przekątna podstawy wynosi 8, zaś wysokość gran. 6. Oblicz V,Pc i pole przekroju płaszczyzny przechodzącej? przez dłuższy ... przekątnej podstawy i .... krawędzi bocznych ściany nie mającej punktów wspólnych z tą przekątną. Przepraszam za nie pęłną treść ale nie mogłam się doczytać.

Zadanie 7920 (rozwiązane)

Powierzchnia całkowita graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi (24+8\sqrt{3} . Krawędź boczna jest połową krawędzi podstawy. Oblicz V.

Zadanie 7919 (rozwiązane)

Prostopadłościan o podstawie kwadratu ma objętość równą 64\sqrt{3} . Kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu? do płaszczyzny podstawy ma miarę 60^{\circ}. Wyznacz Pc i długość przekątnej graniastosłupa.
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 304 305