Wybierz dział:

Zadanie 7914 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 15cm.
Oblicz objętość graniastosłupa, jeżeli jego wysokość ma długość 12cm

Zadanie 7913 (rozwiązane)

spodnie kosztują 17 zł,ich cenę obniżono o 19% ,ile kosztują spodnie obecnie? książka kosztuje 24zł ,jej cenę podniesiono o 16%,o ile złotych będzie droższa?

Zadanie 7912 (rozwiązane)

13% ze 160 zł ? 140% z 9 kg?

Zadanie 7911 (rozwiązane)

zeszyt kosztuj 3 zł ,jego cene podniesino o 13% ,ile osztuje zeszt po podwyżce

Zadanie 7910 (rozwiązane)

oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa którego podstawą jest romb o przekątnych długości 12 cm i 16 cm którego przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 45^{\circ}

Zadanie 7909 (rozwiązane)

Dana jest funkcja f (x) = -2x + 6 . Naszkicuj wykres funkcji
a. y = - f(x)
b. y = f(-x)
c. y = -f(-x)

Zadanie 7908

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem punktu (0:0)
a. f(x) = - \sqrt{2}x
b. f(x) = \frac{2}{5}x -4
c. f(x) = \pix^{2} -\frac{8}{3}
d. f(x) = 7x^{2} + x
e. f(x) = -2x^{2} -4x -6

Zadanie 7907 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OY
a. f(x) = -5x
b. f(x) = -2x+1
c. f(x) = 5x^{2} -4
d. f(x) =8x^{2} -x
e. f(x) = -3x^{2} -3x -2

Zadanie 7906 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX
a. f(x) = 3x
b. f(x) = 4x-1
c. f(x) = 3x^{2} +4
d. f(x) = 2x^{2}+x
e. f(x) = 4x^{2} +3x -5

Zadanie 7905

Naszkicuj wykres funkcji f(x) = \frac{2}{3} x+1,x\inR, a następnie przekształć go w symetrii osi OX i OY
ZAPISZ WZORY OTRZYMANYCH FUNKCJI

Zadanie 7904 (rozwiązane)

Wiadomo, że wykres funkcji f(x)=\frac{ax^{2}}{(2-x)^{2}} ma asymptotę poziomą y=2 oraz dla x_{0}=0 funkcja f osiąga ekstremum lokalne. wyznacz wartość parametru a.

Zadanie 7903 (rozwiązane)

Przedstaw w postaci iloczynowej.naszkicuj wykres funkcji zwracając uwagę szczególnie na miejsca zerowe:
A)f(x)=x^3+3x^2-x-3
B)f(x)=x^4-13x^2+36
C)f(x)=x^3-3x^2+9x-27
D)(x)=x^3-2x^2-5x+6

Zadanie 7902 (rozwiązane)

Zadanie z prawdopodobieństwa

Spośród liczb naturalnych mniejszych od 100 losujemy jedną liczbę . Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie podzielna przez 8 lub 10 .Bardzo proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie

Zadanie 7901 (rozwiązane)

Jeżeli suma dwóch liczb jest równa 124 a ich różnica równa 2 ,to ile będzie równy ich iloczyn.sprawdź czy iloczyn tych liczb dzieli się przez 3 .odpowiedź uzasadnij

Zadanie 7900

proszę o rozwiązanie zadania 1.2 i e.) i f.) z wcześniejszego

Zadanie 7899 (rozwiązane)

a) Oblicz pole równoległoboku o bokach 3 i 6 oraz kącie  30 ^{\circ} . b) Przekątne równoległoboku mają 16 i 8 , a kąt zawarty między nimi jest równy  60^{\circ}. Oblicz obwód tego równoległoboku.

Zadanie 7898

Rozwiąż nierówności podaj przedział rozwiązań nierówności :
A)x^3-2x^2-5x+6>0
B)x^3-5x^2+5x-25_<0
C)(x^3-1)(x^2+4)_>0

Zadanie 7897 (rozwiązane)

Znajdź taka pare liczb spełniających jednocześnie dwa równania:2x-2y=11 i -4x+3y-15=0. Podaj interpretację geometryczną rozwiązania algebraicznego

Zadanie 7896 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
A)x^3+3x^2-4x-12=0
B)x^4-10x^2+9=0
C)x^3-3x^2-10x+24=0
D)x^3-5x^2+4x-20=0

Zadanie 7895 (rozwiązane)

witam proszę o pilną pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7892 (rozwiązane)

Obliczu wartość wyrażenia ( wiedząc że \alpha jest kątem ostrym): 2 sin^{2} - cos^{2} \alpha ,
jeżeli coś \alpha = \frac{1}{5} ?
Proszę o rozwiązanie :)

Zadanie 7891 (rozwiązane)

Wpłacono do banku 16 tysięcy złotych na 4 % w skali roku z kapitalizacją kwartalną . Wyznacz po ktorym kwartale saldo przekroczy 20000 złotych

Zadanie 7890

Proszę o rozwiązanie zadania z symetrii.
Dany jest trójkąt ostrokątny ABC. W symetrii względem punktów ABC powstał trójkąt A`B`C`, tak że obrazem punktu B jest B` w symetrii względem punktu C, obrazem punktu A jest A` w symetrii względem punktu B i obrazem punktu C jest C` względem punktu A. Ile razy pole trójkąta A`B`C` jest większe od pola trójkąta ABC?

Zadanie 7889 (rozwiązane)

3 i 1/2x(2i2/3-1i5/12)-5/8 =
--------------------------------
3i3/4-3/4x8i1/3

Zadanie 7888

PILNE!
CZy ktoś mógłby mi rozwiązać te działania matematyczne i wyjaśnić co,skąd sie wzięło?
Zdjęcie działań w załączniku!
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 303 304