Wybierz dział:

Zadanie 7882 (rozwiązane)

wykonaj działania

Zadanie 7880

Rozwiąż równanie:
cosxcos2x=cos3x

Zadanie 7879

Rozwiąż równanie:
1-tgx=cos2x

Zadanie 7878 (rozwiązane)

Zapisz w postaci potegi liczby 7 to jest zadanie nr 6 ze zdjęcia

Zadanie 7875 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
cosx-cos2x=1

Zadanie 7874 (rozwiązane)

cos^{2}x+sinxcosx=1

Zadanie 7872 (rozwiązane)

x^3 + 12x^2 +36x -50 Rozłóż na czynniki

Zadanie 7871

znajdź funkcje odwrotną

$y=e^x-e^-x/2

Zadanie 7870

rozwiąż |\frac{4x-5}{2x+7}| < 3

Zadanie 7869

3. Znajdź punkty, w których wykres funkcji y = -3/4x - 1 1/2 przecina osie układu współrzędnych.
b) Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x - 5 i przechodzi przez punkt A = (-1,2).

Proszę szybko jak ktoś może!!

Zadanie 7868 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać? zdjęcia w załączniku, Proszęęęęęę PLZ, chcociaż pare zadań! :( :)))))) Proszę:P

Zadanie 7867

pomóżcie na jutro plisssss

Zadanie 7866

pomóżcie

Zadanie 7865

Będę ogromnie wdzięczna jeśli ktoś poświęci swój czas i spróbuje rozwiązać to zadanie.

Znajdź zbiory B\A i AᴖB ( iloczyn ) gdy:

A: {x: |x| + |x-1| > 5 }

B: {x: x² - 7x < 0 }

Zadanie 7864 (rozwiązane)

ile jest liczb trzycyfrowych w których cyrfa setek jest równa 1,2 lub 3 cyfra dziesiątek jest liczbą podzielną przez 5 a cyfra jedności jest większa od 6.

Zadanie 7863 (rozwiązane)

Proszę na jutro pilne

Zadanie 7862 (rozwiązane)

Proszę o pomoc na jutro w rozwiązaniu zadania wzory skróconego mnożenia
1) (2x+4)^2 - (x-2)(x+2)
2) (3x-4)^2 + (x+1)(x-1)-(5x+2)^2
3) (x-10)(x+10)-(x-8)^2

Zadanie 7861 (rozwiązane)

Mam do zrobienia 4 przykłady wzory skróconego mnożenia Proszę o pomoc
1) (2x-3)^2 + 2(x-3)^2 =
2) (2x-y)^2 - 3(x-3)^2=
3) (2-x)^2 + (2x-1)^2 =
4) (5+x)^2 - 2(4 - 2x )^2 =

Zadanie 7860 (rozwiązane)

Oblicz obwód trójkąta

Zadanie 7859 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność :
x2-1/x2-5x+10 > lub równe 0
zd 2. Naszkicuj wykres funkcji f i odczytaj rozwiązanie nierówności f(x)>1
f(x) ={ 1/x dla x>0}
{ -1/x dla x<0}

Zadanie 7858 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają taką sama długość. Oblicz cosinus kąta:

a ) nachylenia krawędzi bocznej do

podstawy

b) nachylenia ściany bocznej do podstawy

Zadanie 7857

7

Zadanie 7856 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do wykresu tej funkcji należą punkty A=(3,-1) oraz B=(1,2). Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji

Zadanie 7855 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 2cm pole podstawy jest dwa razy mniejsze od pola powierzchni bocznej. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Bardzo bym prosiła o rysunek :)
odpowiedź musi być : 6√3

Zadanie 7854 (rozwiązane)

ściany boczne ostrosłupa prawidłowego trójkątnego sa trójkątami prostokątnymi o przyprostokątnych długości 2 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 302 303