Wybierz dział:

Zadanie 7900

proszę o rozwiązanie zadania 1.2 i e.) i f.) z wcześniejszego

Zadanie 7899 (rozwiązane)

a) Oblicz pole równoległoboku o bokach 3 i 6 oraz kącie  30 ^{\circ} . b) Przekątne równoległoboku mają 16 i 8 , a kąt zawarty między nimi jest równy  60^{\circ}. Oblicz obwód tego równoległoboku.

Zadanie 7898

Rozwiąż nierówności podaj przedział rozwiązań nierówności :
A)x^3-2x^2-5x+6>0
B)x^3-5x^2+5x-25_<0
C)(x^3-1)(x^2+4)_>0

Zadanie 7897 (rozwiązane)

Znajdź taka pare liczb spełniających jednocześnie dwa równania:2x-2y=11 i -4x+3y-15=0. Podaj interpretację geometryczną rozwiązania algebraicznego

Zadanie 7896 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
A)x^3+3x^2-4x-12=0
B)x^4-10x^2+9=0
C)x^3-3x^2-10x+24=0
D)x^3-5x^2+4x-20=0

Zadanie 7895 (rozwiązane)

witam proszę o pilną pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7892 (rozwiązane)

Obliczu wartość wyrażenia ( wiedząc że \alpha jest kątem ostrym): 2 sin^{2} - cos^{2} \alpha ,
jeżeli coś \alpha = \frac{1}{5} ?
Proszę o rozwiązanie :)

Zadanie 7891 (rozwiązane)

Wpłacono do banku 16 tysięcy złotych na 4 % w skali roku z kapitalizacją kwartalną . Wyznacz po ktorym kwartale saldo przekroczy 20000 złotych

Zadanie 7890

Proszę o rozwiązanie zadania z symetrii.
Dany jest trójkąt ostrokątny ABC. W symetrii względem punktów ABC powstał trójkąt A`B`C`, tak że obrazem punktu B jest B` w symetrii względem punktu C, obrazem punktu A jest A` w symetrii względem punktu B i obrazem punktu C jest C` względem punktu A. Ile razy pole trójkąta A`B`C` jest większe od pola trójkąta ABC?

Zadanie 7889 (rozwiązane)

3 i 1/2x(2i2/3-1i5/12)-5/8 =
--------------------------------
3i3/4-3/4x8i1/3

Zadanie 7888

PILNE!
CZy ktoś mógłby mi rozwiązać te działania matematyczne i wyjaśnić co,skąd sie wzięło?
Zdjęcie działań w załączniku!

Zadanie 7887 (rozwiązane)

jakie są współczynniki funkcji y=5x²+bx+c
jeżeli jej miejscami zerowymi są liczby x= - 1 oraz x= - 5

Zadanie 7886

Rozwiąż równanie:
1-tgx=cos2x

Zadanie 7884 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność kwadratową bez obliczania delty
-6x^2+5x-1>0

Zadanie 7883 (rozwiązane)

Witam serdecznie,

Potrzebuję pomocy z zadaniami z załącznika, nie mniej jednak będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu któregokolwiek :) Z góry dziękuję za pomoc

Zadanie 7882 (rozwiązane)

wykonaj działania

Zadanie 7880

Rozwiąż równanie:
cosxcos2x=cos3x

Zadanie 7879

Rozwiąż równanie:
1-tgx=cos2x

Zadanie 7878 (rozwiązane)

Zapisz w postaci potegi liczby 7 to jest zadanie nr 6 ze zdjęcia

Zadanie 7875 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
cosx-cos2x=1

Zadanie 7874 (rozwiązane)

cos^{2}x+sinxcosx=1

Zadanie 7872 (rozwiązane)

x^3 + 12x^2 +36x -50 Rozłóż na czynniki

Zadanie 7871

znajdź funkcje odwrotną

$y=e^x-e^-x/2

Zadanie 7870

rozwiąż |\frac{4x-5}{2x+7}| < 3

Zadanie 7869

3. Znajdź punkty, w których wykres funkcji y = -3/4x - 1 1/2 przecina osie układu współrzędnych.
b) Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x - 5 i przechodzi przez punkt A = (-1,2).

Proszę szybko jak ktoś może!!
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 302 303