Wybierz dział:

Zadanie 7786 (rozwiązane)

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7785

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7784 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność:

2|2-x|>/4

Zadanie 7783 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

2x^3 - x^2 + 18x - 9 =0

Zadanie 7782 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x-1} = 0

Zadanie 7781 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

(x- \sqrt{2} )(2 + \sqrt{2} ) =x

Zadanie 7780 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

(x-1)(x-2)=x

Zadanie 7779 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

4|x-3|+5=13

Zadanie 7778 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:

| \sqrt{2} -2 | - |2 - \sqrt{2} | =

Zadanie 7777 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie?

dla xe (-1,2)
2|x-3|-3|2-x|

Zadanie 7776 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie ?
dla -32|3-x|+|x+1|-3|x+3|-2|x-1|

Zadanie 7775

Wykaż, że jeśli a i b są dodatnie, to

Zadanie 7774

Filip wpłaca co miesiąc 200zł na tzw. lokatę systematycznego oszczędzania. Oprocentowanie lokaty jest równe 9% w skali roku, z roczną kapitalizacją odsetek. Jaką kwotą będzie dysponował Filip
a) po roku
b) po dwóch latach
c) po dwóch latach i czterech miesiącach

PROSZE O ROZWIĄZANIE I WYJAŚNIENIE

Zadanie 7773

Prosze was o pomoc plisss :(

2. Za zbiory cyfr (1,2,....9) losujemy trzy razy po jednej cyfrze bez zwracania i ukladamy w kolejnosci losowanie w liczbie tzrycyfrowa. Oblicz prawdopodobienstwo ze w ten sposob ulozymy liczbe wieksza od 400. Wynik przedstaw w postaci ulamka nieskracalnego.


4. Z cyfr nalezacych do d zbioru (1,2,3,4) ukladamy liczbe czterocyfrowa o roznych cyfrach. Oblicz prawdopodobienstwo, ze ta liczba jest mniejsza 3000.

Zadanie 7772

Jesli ktos chetny pomoc milo by mi bylo pozdawiam :) 1. W urnie A jest 5 kul bialych i 3 czarne, w urnie B sa 4 kule biale i 6 czarnych.Losujemy po jednej kuli z kazdej urny. Oblicz prawdopodobienstwo, ze wyjmiemy kule w jednym kolorze. Wynik przedstaw ulamka nieskracalnego.

Zadanie 7771

kto mi pomoze z matematyki??

Zadanie 7770

21. W firmie X koszty stałe są równe F = 200.000 PLN rocznie.
Cena sprzedaży wynosi p= 25 PLN.
Jednostkowe koszty zmienne są równe v = 15 PLN/szt.
Firma X ponosi koszty odsetek w wysokości I = 20.000 PLN. Stopa podatku dochodowego jest równa 19%. Liczba akcji N = 10.000 szt.
(1) Oblicz wielkość dźwigni finansowej (DFL) w sytuacji, gdy zysk operacyjny wzrośnie z 300.000 (tj. dla sprzedaży w wysokości 50.000 szt.) do 400.000 PLN (tj. dla sprzedaży w wysokości 60.000 szt.).

Zadanie 7769

17. Oblicz wartość akcji przedsiębiorstwa z zadania 1 na dzień 31.12.2014 wiedząc, że:
Koszt kapitału własnego wynosi 12%
Efektywny koszt długu to 8%
Przedsiębiorstwo jest finansowane w 95% kapitałem własnym i w 5% długiem
Prognozowana stopa wzrostu po okresie prognozy to 0%
Wartość gotówki w bilansie to 10
Przedsiębiorstwo wyemitowało 1000 akcji

Zadanie 7768

14. Projekt inwestycyjny o nakładzie pierwotnym (nakład ponoszony na „starcie” inwestycji – w okresie 0) równym 10 000 PLN przyniesie 3 000 PLN po roku, 4 000 po dwóch latach, 4 000 PLN po trzech latach i 2 000 po czterech. Jaki jest okres zwrotu z tej inwestycji? WACC wynosi 5%.

Zadanie 7767

13. Firma XXX rozważa budowę biurowca. Kupno działki pod biurowiec to koszt 1 mln PLN. Budowa potrwa rok i 6 miesięcy. W pierwszym roku nakłady wyniosą 0,8 mln PLN, w drugim 1,2 mln. Przychody uzyskiwane z najmu wyniosą 0,3 mln w drugim roku i 0,6 mln rocznie przez kolejne 3 lata. Po 3 latach funkcjonowania obiektu zostanie on sprzedany za 2,5 mln PLN.
Jaki jest okres zwrotu z inwestycji?
Jaki jest zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji (dla WACC = 10%)?
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy10%
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy 20%
Oblicz IRR

Zadanie 7766

9. Na podstawie poniższych danych oblicz średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa „X”:
- kredyt bankowy (oprocentowany na 12% w skali roku): 160.000 zł
- aktualna cena jednej akcji firmy: 14 zł
- oczekuje się wypłat stałej dywidendy 3,2 zł na 1 akcję
- wartość kapitału własnego: 320.000 zł –
- stawka podatku dochodowego = 19%
Przedsiębiorstwo generuje zysk na działalności operacyjnej większy od kwoty odsetek od kredytu

Zadanie 7765

8. Inwestor szacuje dodatkową premię za ryzyko polityczne inwestycji w Polsce na 10% (w stosunku do inwestycji w Niemczech).
Wiedząc, że prognozowana stopa inflacji w Niemczech wynosi 1,5%, a w Polsce 4,5% oraz że oprocentowanie niemieckich obligacji wynosi 4%, oszacuj koszt kapitału własnego dla niemieckiego inwestora inwestującego w Polsce.
Inwestycja dotyczy branży transportowej (Beta = 1,2), a oczekiwana stopa zwrotu z WIG to 24%.

Zadanie 7764

5. Jeżeli wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 17%, stopa wypłaty dywidendy (DPR) 32% i oczekiwana stopa wzrostu dywidendy wynosi 9%. Określ jaka jest wartość wskaźnika cena do zysku (cena akcji do zysku przypadającego na akcję).

Zadanie 7763

4. Dysponujesz kwotą 2000 PLN i rozważasz następujące inwestycje:
Inwestycja 1. Obligacje o cenie 500 PLN, wartości nominalnej 600 PLN, kuponie 5% i trzyletnim terminie wykupu.
Inwestycja 2. Akcje o cenie 50 PLN, spodziewane dywidendzie o wartości 5, 6, 6 PLN, odpowiednio w kolejnych latach i spodziewanej cenie po 3 latach równej 54 PLN.
Którą inwestycję wybierasz i dlaczego?

\

Zadanie 7762

3. Ile warte są akcje, jeżeli ostatnia wypłacona dywidenda miała wartość 50 PLN, oczekiwana stopa zwrotu to 15%, a dywidenda ma rosnąć o 3% rocznie?
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 304 305