1. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
  2. Wykresy funkcji trygonometrycznych
  3. Wzory trygonometryczne
  4. Tożsamości trygonometryczne
  5. Miara stopniowa i miara łukowa kąta
  6. Równania trygonometryczne
  7. Rozwiązania równań trygonometrycznych typu sinx=a, cosx=a, tanx=a
  8. Nierówności trygonometryczne
  9. Tablice trygonometryczne
Drukuj

Zadanie 1

Jeżeli \alpha=30^{\circ} oblicz wartość wyrażenia \cfrac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{2\tan\alpha+3\cos\alpha}.

Zobacz rozwiązanie