1. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.
  2. Wykresy funkcji trygonometrycznych.
  3. Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
  4. Miara stopniowa i miara łukowa kąta.
  5. Związki między funkcjami trygonometrycznymi c.d.
  6. Proste równania trygonometryczne.
  7. Równania trygonometryczne c.d.
  8. Nierówności trygonometryczne.
  9. Rozwiązania równań trygonometrycznych typu sinx=a, cosx=a, tanx=a

Zadanie 1

Jeżeli \alpha=30^{\circ} oblicz wartość wyrażenia \cfrac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{2\tan\alpha+3\cos\alpha}.

Zobacz rozwiązanie