Wybierz dział:

Zadanie 8245

Bardzo proszę o pomoc.

Zadanie 8244

Bardzo proszę o pomoc w zadaniu z zalacznika

Zadanie 8231

1. uporzadkuj wielomian i podaj stopien
w (x) = -x^2+pierwiastek z 6x^4-2+8x

Zadanie 8230

4) wyznacz iloczyn i uporzadkuj wielomian
w(x)=3x^2(2x^3+x^2-5x+7)

Zadanie 8229

3, wzynacz sume wielomianow u+w
u(x)-3x^2+2x^5-x^6+7x^2+x
w(x)=4x^5-x^2+x^6-3x^3

Zadanie 8228

2. wyznacz roznice wielomianow u-w
u(x)-3x^3+2x^5-x^6+7x^2+x
w(x)=4x^5-x^2+x^6-3x^3

Zadanie 8213

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu wielomianu 𝑤(𝑥) = 12 𝑥4 + 32 𝑥3 − 4𝑥2 − 6𝑥 + 8.
Wielomian w jest podzielny przez dwumian 12 𝑥 + 2. Rozwiąż nierówność 𝑤(𝑥 + 2) ≥ 0.

Zadanie 8212

Znajdź wszystkie pierwiastki wielomianu 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 11𝑥3 + 41𝑥2 − 61𝑥 + 30.

Zadanie 8211

Znajdź sume wszystkich rozwiązań całkowitych nierówności (x-95)(98-x)^2(102-x)>0.

Zadanie 8210

oblicz w(x)+q(x) ,w(x)-q(x) ,w(x)•q(x) ,w(x):q(x) jeśli w(x)=2x3-14x2+14x+30 ,q(x)=x2-2x-3

Zadanie 8187

Pomoże ktoś ?

Zadanie 8180

Rozwiąż równanie:
x^3+4x^2-11x+6=0

Zadanie 8143

Rozłóż wielomian x^3+2x^2-5x-10 na czynniki liniowe

Zadanie 8127

wyznacz te wartości parametru m(m należy do R) dla których równanie
(x^2-x-2)[x^2+(m-3)x+1]=0 ma cztery różne rozwiązania

Zadanie 8124

-3x3+5x2+12x=0

Zadanie 8084

Rozwiąż nierówności
a) -x^2(x-1)(x+2)>0
b) (x-2)(x^2 - 3) +2x^2 > 4x

Zadanie 8083

Rozwiąż równanie:

x^4-2x^2-11x^2+12=0

Zadanie 8022 (rozwiązane)

Podziel wielomian w przez dwumian q z resztą r. Zapisz wielomian w postaci w(x)=p(x)×q(x)+r(x). w(x)=16x^4-x^2+2x , q(x)=4x+3

Zadanie 8008 (rozwiązane)

Oblicz odległość prostych k i l określonych równaniami k: y=6x-12 i l: y=6x+1

Zadanie 7991

Rozwiaz nierowność

Zadanie 7903 (rozwiązane)

Przedstaw w postaci iloczynowej.naszkicuj wykres funkcji zwracając uwagę szczególnie na miejsca zerowe:
A)f(x)=x^3+3x^2-x-3
B)f(x)=x^4-13x^2+36
C)f(x)=x^3-3x^2+9x-27
D)(x)=x^3-2x^2-5x+6

Zadanie 7898

Rozwiąż nierówności podaj przedział rozwiązań nierówności :
A)x^3-2x^2-5x+6>0
B)x^3-5x^2+5x-25_<0
C)(x^3-1)(x^2+4)_>0

Zadanie 7896 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
A)x^3+3x^2-4x-12=0
B)x^4-10x^2+9=0
C)x^3-3x^2-10x+24=0
D)x^3-5x^2+4x-20=0

Zadanie 7887 (rozwiązane)

jakie są współczynniki funkcji y=5x²+bx+c
jeżeli jej miejscami zerowymi są liczby x= - 1 oraz x= - 5

Zadanie 7882 (rozwiązane)

wykonaj działania
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 20