Wybierz dział:

Zadanie 8187

Pomoże ktoś ?

Zadanie 8180

Rozwiąż równanie:
x^3+4x^2-11x+6=0

Zadanie 8143

Rozłóż wielomian x^3+2x^2-5x-10 na czynniki liniowe

Zadanie 8127

wyznacz te wartości parametru m(m należy do R) dla których równanie
(x^2-x-2)[x^2+(m-3)x+1]=0 ma cztery różne rozwiązania

Zadanie 8124

-3x3+5x2+12x=0

Zadanie 8084

Rozwiąż nierówności
a) -x^2(x-1)(x+2)>0
b) (x-2)(x^2 - 3) +2x^2 > 4x

Zadanie 8083

Rozwiąż równanie:

x^4-2x^2-11x^2+12=0

Zadanie 8022 (rozwiązane)

Podziel wielomian w przez dwumian q z resztą r. Zapisz wielomian w postaci w(x)=p(x)×q(x)+r(x). w(x)=16x^4-x^2+2x , q(x)=4x+3

Zadanie 8008 (rozwiązane)

Oblicz odległość prostych k i l określonych równaniami k: y=6x-12 i l: y=6x+1

Zadanie 7991

Rozwiaz nierowność

Zadanie 7903 (rozwiązane)

Przedstaw w postaci iloczynowej.naszkicuj wykres funkcji zwracając uwagę szczególnie na miejsca zerowe:
A)f(x)=x^3+3x^2-x-3
B)f(x)=x^4-13x^2+36
C)f(x)=x^3-3x^2+9x-27
D)(x)=x^3-2x^2-5x+6

Zadanie 7898

Rozwiąż nierówności podaj przedział rozwiązań nierówności :
A)x^3-2x^2-5x+6>0
B)x^3-5x^2+5x-25_<0
C)(x^3-1)(x^2+4)_>0

Zadanie 7896 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
A)x^3+3x^2-4x-12=0
B)x^4-10x^2+9=0
C)x^3-3x^2-10x+24=0
D)x^3-5x^2+4x-20=0

Zadanie 7887 (rozwiązane)

jakie są współczynniki funkcji y=5x²+bx+c
jeżeli jej miejscami zerowymi są liczby x= - 1 oraz x= - 5

Zadanie 7882 (rozwiązane)

wykonaj działania

Zadanie 7872 (rozwiązane)

x^3 + 12x^2 +36x -50 Rozłóż na czynniki

Zadanie 7786 (rozwiązane)

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7666

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7665 (rozwiązane)

wyznacz wartość parametru m, aby wielomian W(x) był podzielny przez dwumian P(x) W(x)= 2x^3+(6m-1)x^2+2mx+3 i P(x)=x+4

Zadanie 7664

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7637 (rozwiązane)

2. Która z liczb -1,1,2 jest pierwiastkiem wielomianu -x^3+\frac{1}{2}x^2+4x-2

Zadanie 7636

1. Podaj wielomian składający się z sześciu jednomianów stopnia 8, którego wyraz wolny to -7.

Zadanie 7542 (rozwiązane)

sprowadź do najprostszej postaci wielomian
x^3+6x^2+12x+4

Zadanie 7538 (rozwiązane)

W=x^3-4x^2+4x/x^3-5x^2+6x a)wyznacz dziedzinę wyrażenia, b)przekształć wyrażenie do postaci ułamka nieskracalnego, c)rozwiąż równanie W=5

Zadanie 7535 (rozwiązane)

Stopień wielomianu W(x)=(4x-2)a{2}*(1+2xa{3}) wynosi:
A. 5
B. 4
C.6
D.2
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 20