Wybierz dział:

Zadanie 8243

Bardzo proszę o pomoc

Zadanie 8224

a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji f;
b)maksymalne przedziały, w których funkcją jest rosnąca;
c) zbiór rozwiązań nierówności f(x) znak mniejsze niż lub równe 1

Zadanie 8220

W zadaniu 1 podaj wektory przesunięcia. W zadaniu 2  każdy podpunkt robimy na osobnym układzie współrzędnych. Na rysunku zaznacz wykres funkcji g używając tej literki.

Zadanie 8216

1.Naszkicuj wykres funkcji f, a następnie w tym samym układzie współrzędnych wykresy funkcji g(x) = -f(x) oraz h(x) = f(-x).
a) f(x)=x+3 b)f(x) = 2x - 1 c)y = 3x+2

2.Na podstawie wykresu funkcji y = |x| naszkicuj wykres funkcji f(x)=|x-3|,
i następnie wykresy funkcji g(x) = -f(x) oraz h(x) = f(-x), Podaj miejsca zerowe funkcji g i h

Zadanie 8142

Przedstaw za pomocą tabelki funkcje f i podaj jej miejsce zerowe oraz zbior wartości, jeżeli funkcja ta każdej liczbie ze zbioru x={-1,0,1,2,3} przyporządkowuje jej wartość bezwzględna pomniejszona o 1

Zadanie 8081

Utwórz funkcje liczbową

Zadanie 8080

Utwórz dziedzine funkcji 5 elementowa.

Zadanie 7972

wskaz te funkcje których wykresy sa rownolegly i prostopadly do prostej y=4-2x odpowiedz uzasadnij
A.f(x)=4-2x B.y=2x-4 C.f(x)= -2x D.f(x)= 4 E.f(x)= -4x+2

Zadanie 7971

Fajnie jak by ktoś mi to rozwiązał
Pozdrawiam ! :)

Zadanie 7955 (rozwiązane)

1.Funkcja y=f(x) ma dwa miejsca zerowe -4, 8. Podaj miejsca zerowe funkcji określonej wzorem y=f(-x)

Zadanie 7948 (rozwiązane)

Czy może mi to ktos rozwiązać . Z góry dziękuję
Narysuj wykresy funkcji:

a) y=2^x-1+2

b) y=-2^x+2

c) y=3-(1/2)^x+2

Zadanie 7940 (rozwiązane)

Na podstawie wykresów funkcji podanych niżej określ: dziedzinę funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca
zerowe funkcji, maksymalne przedziały monotoniczności funkcji, znak funkcji oraz wartości ekstremalne funkcji

Zadanie 7933

Wyznacz dziedzinę funkcji

f(x)= \sqrt{5x-x^2} + 1/x+2
f(x)= \sqrt{log5x-x^2/4}
f(x)= x+1/( (x/2x-2)-1)
f(x)= log_{2} log_{3} log_{4}x


Zadanie 7895 (rozwiązane)

witam proszę o pilną pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7869

3. Znajdź punkty, w których wykres funkcji y = -3/4x - 1 1/2 przecina osie układu współrzędnych.
b) Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x - 5 i przechodzi przez punkt A = (-1,2).

Proszę szybko jak ktoś może!!

Zadanie 7868 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać? zdjęcia w załączniku, Proszęęęęęę PLZ, chcociaż pare zadań! :( :)))))) Proszę:P

Zadanie 7848 (rozwiązane)

f(x)=-4x-5/x+1 Przekształcanie wzoru i wykresu dzieki

Zadanie 7838 (rozwiązane)

POOOOOMOOOCY

Zadanie 7829 (rozwiązane)


Zad. 3
Dana jest funkcja : f(x)=x2
Narysuj wykres funkcji g(x)=f(x-2)-3. Podaj własności funkcji g(x).

Zadanie 7822

oblicz

Zadanie 7811

Witam. Czy ktoś byłby wstanie pomóc mi w rozwiązaniu tego zadania ?

Zadanie 7810 (rozwiązane)

Cześć wszystkim :) Potrzebuję pomocy w zadaniach z funkcji i funkcji liniowej.
Zadania znajdują się w załączniku.
Nawet jedno jest dla mnie ważne.
Z góry dziękuję! :)

Zadanie 7775

Wykaż, że jeśli a i b są dodatnie, to

Zadanie 7641 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=(\frac{1}{2})x-4 i podaj równanie asymptoty poziomej jej wykresu.Odczytaj z wykresu dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne

Zadanie 7613 (rozwiązane)

zad 4
przedstawić na osi liczbowej zbiór
(-2;3)U(1;5)
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11