Wybierz dział:

Zadanie 8256

wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji
f(x)= -6 +5 i przechodzi przez punkt A=(-1,3).

Zadanie 8255

wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji
f(x)= -6 +5 i przechodzi przez punkt A=(-1,3).

Zadanie 8225

Dana jest funkcja liniowa f(x) = ( 4m +2)x - m -7

Wyznacz wartości parametru m dla których

a) funkcja f jest rosnąca

b) do wykresu funkcji f należy punkt P(-2, 8)

c) wykres funkcji f przechodzi przez I, II i IV ćwiartkę układu współrzędnych

Zadanie 8223

Rozwiąż równanie: 2x-1/x-1=x+2/x+3

Zadanie 8197

wskaż ze funkcja f jest okreslona wzorem wzór i całe zadanie w załączniku

Zadanie 8196

na rysunku jest wykres funkcji f określ dziedzine funkcji f i odczytajz wykresu wartość funkcji f(x0) (jeśli istnieje) następnie określ granicę lim

Zadanie 8186

rozwiaz rachunkowo i graficznie uklad rownan: {3x-y-1=0 i =6x+2y-4=0

Zadanie 8185

wyznacz rownanie prostej przechodzacej przez punkty A=(4,7)I B=(3,6)oraz znajdz wzor prostej rownoleglej do prostej ABi trzechodzacej przez punkt(2,7)

Zadanie 8174

Podaj przykład prostej prostopadłej do prostej 6x+y-2=0

Podaj współrzędne wierzchołka paraboli f(x)=x^2+4x-5

Zadanie 8168

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcje f(x)  =  3x − m^{2} + 1 i g (x)=  2x + 2m^{2} − 10 mają to samo miejsce zerowe.

Zadanie 8166

Witam!Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania nr1 przykład a i d.

Zadanie 8156

Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym miesięczny przychód i koszty zakładu stolarskiego produkującego huśtawki ogrodowe.Na podstawie zawartych informacji wykonaj polecenia

Zadanie 8150

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (3; 11) i
B = (- 2 ; - 4).

Zadanie 8144

Naszkicuj wykres funkcji:
a)y=x+5
b)y=-x-7
c) =1/3x +1

Zadanie 8130 (rozwiązane)

Prosta k dana jest równaniem y=2x+3. Znajdź równanie prostej l która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt a) p(1,3) b) Q(3,2)c) R=(-3,-1)

Zadanie 8125

wyznacz miejsce zerowe danej funkcji liniowej:
y=(√3-2)x-√3

Zadanie 8111

Naszkicuj prostą będąca wykresem funkcji F, oraz podaj jej współczynnik kierunkowy
1)f(x)= 1/2 (6-5x)
2)f(x)=1/3 (4x-6)
Witam proszę o pomoc z dwoma przykładami, prosiłbym aby działania rozpisać żebym zrozumiał co z czego :)
Głownie mam problem z obliczeniem tych przykładów
Dziękuje ;)

Zadanie 8056

Oblicz miejsca zerowe funkcji o ile istnieją.
a) f(x)=x+1 kreska ułamkowa x do kwadratu -9
b)

Zadanie 8051

NARYSUJ WYKRES FUNKCJI y = -2 x+4 i określ ich własność,dziedzinę,zbiór wartości,miejsce zerowe,monotoniczność,punkt przecięcia się osi 0y sprawdź czy do wykresu należy punkt (10,18).

Zadanie 8019

f(x)=-2x+1

Zadanie 8002 (rozwiązane)

Chodzi o zadanie 10 z załącznika

Zadanie 7943 (rozwiązane)

Napisz rownanie symetralnej odcinka AB,
w ktorym A ( 4,-2} B ( 2 ,0 ] prosze o pomoc

Zadanie 7883 (rozwiązane)

Witam serdecznie,

Potrzebuję pomocy z zadaniami z załącznika, nie mniej jednak będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu któregokolwiek :) Z góry dziękuję za pomoc

Zadanie 7871

znajdź funkcje odwrotną

$y=e^x-e^-x/2

Zadanie 7856 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do wykresu tej funkcji należą punkty A=(3,-1) oraz B=(1,2). Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 22