Wybierz dział:

Zadanie 7303 (rozwiązane)

O liczbie x wiadomo, że NWD (6,x)= 3 oraz NWW (6,x)= 90. Oblicz x.

Zadanie 7302 (rozwiązane)

Oblicz:
a) NWD (546, 306) + NWW (15, 21)
b) NWW (21, 28) + NWD (84, 630)

Zadanie 7220

Wykaż, że dla dowolnych a>0 i b>0 zachodzi nierówność \frac{a}{b} + \frac{b}{a} > 2

Zadanie 7192 (rozwiązane)

oblicz sume rozwiazan rownania x^3 - 2x^2 - 5x + 10=0

Zadanie 7189 (rozwiązane)

rozwiąż układy równań każde dwoma metodami, met podstawiania i przeciwnych współczynników :
A) 2x + y = 1
-3x - 3y = 9

B) 3x + 2y = 2
-4x - y = 9

C) 8x + 2y = -2
6x + y = 0

D) 3x = 4y =3
9x - 8y = 4

Zadanie 7175

liczba √3 - I-√3I jest równa....

Zadanie 7172 (rozwiązane)

Dane są przedziały:
A=< -7;9) oraz
B=( -3;6).
Ile jest liczb całkowitych należących do zbioru A/B?

+rysunek

Zadanie 7155 (rozwiązane)

Wskaz który zbiór zawiera tylko liczby naturalne
a)-3 -1 0.5 80
b)3/2 15 36
c)pierwiastek z 2 15 36
d)2 17 101

Zadanie 7141 (rozwiązane)

Rozwiaz i ropisz;
1/4 + 1/2 +2/8=
3/5 x 1 4/6=
5/9 x 1 4/5=
1/2 + 3/7 x 2/7=
50% x 1 lyzeczka=

Zadanie 7107

Uzasadnij, że
a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych powiększony o większą z tych liczb jest równy kwadratowi tej liczby
b) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych pomniejszony o mniejszą z tych liczb jest równy kwadratowi tej liczby.
c) jeżeli do iloczynu dwóch liczb naturalnych, których różnica jest równa 2, dodamy 1, to otrzymamy kwadrat liczby naturalnej.

Zadanie 7106

Uzasadnij, że
a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest parzysty
b) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, spośród których co najmniej jedna jest parzysta, jest parzysty
c) iloczyn dwóch kolejnych parzystych liczb naturalnych jest podzielny przez 8
d) iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6
e) iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 24
f) iloczyn pięciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielnych przez 120.

Zadanie 6957 (rozwiązane)

Wykonaj działania i przeprowadz redukcję wyrazów podobnych:
a) (2a-3) 3 – 4a(2a-3)(2a+3)+(3+2a)3
b) [ (x-2y) 2-(x+2y)2]*3

Zadanie 6937

Oblicz:
a) {1 1/(2 ) - [(6 1/2) : ( 5- 1/3) + 1/2]} : 5/8
b) [ 25/6 + 3/4 : ( (2 1/4)/(3 1/(2 )*8-25) – 1)] * 4 4/5

Zadanie 6932 (rozwiązane)

Wyznacz zbiory A n B, A u B, A / B, B / A gdy:
A=<2√2;5),B=(-∞;3>

Zadanie 6921 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby naturalne, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 20

Zadanie 6836

Znaleźć część rzeczywistą i urojoną liczby:
z=\cos(1-i\sqrt{3})
Czy ktoś umie to zadanie rozwiązać?

Zadanie 6829 (rozwiązane)

Co to jest drzwi

Zadanie 6812 (rozwiązane)

rozwiaz wartosc bezwzgledna
pierwiastek z 3 - [ \a_qrt{5} 3 ]

Zadanie 6796 (rozwiązane)

Która z liczb jest większa x = NWW(42,90) czy y = ( 2⅔- 1 ⅝)∙210
8,15 – 9/20

Zadanie 6795 (rozwiązane)

Wypisz ze zbioru A ={ ³√6;3,14;²/³,π²; 0; -1; - √33;√1⅞; 2,(71);12} liczby a) całkowite b) wymierne , c) niewymierne d) złożone

Zadanie 6710

n_{1},n_{2}.....n_{101} to kolejne liozby naturalne. Uzasadnij, że jest wśród nich liozba naturalna podzielna przez 99.

Zadanie 6709

Po podzieleniu pewnej liczby naturalnej przez 2 otrzymano resztę 1, po podzieleniu jej przez 3 reszta wynosi 2. ile wynosi reszta z dzielenia tej liczby przez 12?

Zadanie 6675 (rozwiązane)

Podaj przybliżenie dziesiętne liczby a z dokładnością do dwóch mmiejsc po przecinku

Zadanie 6673 (rozwiązane)

Jeżeli a = -3, to nie jest określona liczba:
a) a^\frac{1}{5}
b) \sqrt[5]{a}
c) \sqrt{a+3}
d) - \sqrt{-a}

Zadanie 6663 (rozwiązane)

w pudełku jest więcej niż 65 piłeczek a mniej niż 105.Jeśliz pudełkawybierzemy za każdym razem 10 piłeczek to pozostanie w nim 5 piłek .Jeśli natomiast wybierzemy po 7 piłeczek to w pudełku zostaną 4 piłeczki ,Ile piłeczek było w pudełku?
2 4 5 6 7 8 9 ... 15 16