Wybierz dział:

Zadanie 6429 (rozwiązane)

pomysłowy Dobromir ma model kąta 50 stopni. Czy może z jego pomocą wykreślić kąt o mierze 310 stopni?


Pan M ma 1000 książek. pan M ma więcej niż 1000 książek. pan M ma mniej niż 1000 książek. pan M ma co najmniej 1 książkę w swojej bibliotece. Dokładnie jedno z tych zdań jest prawdziwe. Ile właściwie książek ma pan M?

Zadanie 6416 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :
a} x2- 9=a
b} x2 +9x=a
c} -2x2+x*3=0

Zadanie 6395 (rozwiązane)

Suma wszystkich krawędzi czworościanu foremnego wynosi 36 . Ile wynosi jego pole
powierzchni?

Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6394 (rozwiązane)

Promień okręgu opisanego na kwadracie wynosi R=3pierwiastki z 2 . Ile wynosi pole tego kwadratu?

Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6393 (rozwiązane)

Środek odcinka AB ( A=(2,4) ,B=(−3,6 ) znajduje się w jakim punkcie?


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6390 (rozwiązane)

Suma 2+4+6+...+n wynosi???

Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6383 (rozwiązane)

Funkcja dana jest wzorem f  x=2 x2−x9 . Wskaż punkt należący do wykresu tej funkcji,
gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6379 (rozwiązane)

Kwadrat liczby, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1 jest równy?

Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6369 (rozwiązane)

liczby rzeczywiste x i y spełniaja warunek 3(x-1)=x^2+y. wykaz że x-y>0

Zadanie 6326 (rozwiązane)

bilet na przedstawienie kosztuje 4zł dla osoby dorosłej , a 1 zł dla dziecka. Jeśli na sali dzieci jest dwa razy tylke co dorosłych a kasa zebrała 768zł, to ile dzieci i ilu dorosłych ogląda przectawienie

Zadanie 6215 (rozwiązane)

ile liczb pierwszych nalezy do przedzialu <2;14)

Zadanie 6121 (rozwiązane)

Dla danych 2,8,4,5,1,7 oblicz ich odchylenie standardowe od średniej.

Zadanie 6120 (rozwiązane)

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4, a krawędź boczna ma długość 8. Oblicz objętość ostrosłupa

Zadanie 6085

Podaj liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru a.
a) ( 2- a)x = 3 + x
b) (4x - 1)a = 3a + xa
c) 3x + 2a = 3 + 6ax

Dziękuje ; )

Zadanie 6080

Rozwiąż równanie.
a) ( \sqrt{2} - x )^2 - ( x - 2 \sqrt{2} )^2 = -6
b) ( x + 5") ( 5 - x ) = 5x - x^{2}
c) (x + 3) (x- 3) = x(x + 9) - 9(x + 1)
d)( \frac{1}{2} x + 2) ( 2 - \frac{1}{2} x ) + ( 1 + \frac{1}{2} x)^2 = 0

Dziękuję ; )

Zadanie 6077

Rozwiąż równanie:
a) \sqrt{5} x - 5 = \sqrt{5} + 5
b) 1- 2 \sqrt{5} x = 3 \sqrt{5}
c) 2x + \sqrt{3} x = 2
d) 3x - \sqrt{3} x = \sqrt{3} + 3
e) x + 3 = 4 - \sqrt{7} x
f) 4x - \sqrt{6} = \sqrt{6} x - 3

Dziękuję ; )

Zadanie 6040 (rozwiązane)

Kąt alfa jest ostry i cos alfa = 4/5 . Wtedy :
A.tg alfa = 3/4
B.tg alfa = 4/3
C. sin alfa = 1/5
D.Sin alfa = 4/5

Zadanie 6019 (rozwiązane)

Liczba 30 jest przyblizeniem z nadmiarem liczby a . Błąd bezwzględny tego przyblizenia jest rowny 2,31 . Wtedy :
A. a = 27, 69
B. a = 28,31
C. a = 30, 31
D. a = 32,31

Zadanie 5997 (rozwiązane)

Cena towaru wraz z 23 % podatkiem VAT jest równa 25,83 zł. Cena towaru bez podatku VAT jest równa ? :
A. 19, 89 zł B.19,90 zł C. 21,00 zł D.31,77 zł
Bardzo proszę o pełne rozwiązanie....

Zadanie 5965 (rozwiązane)

piaskownica ma kształt prostopadlościanu owymiarach 1,2m 3m 4m.
a)oblicz, ile m^3 piasku nalerzy wsypaci aby wypelnici piaskownice do 5/6 jej wysokosici
b)jaką masę bezie mial piasek potrzebny do wypełnienia piaskownicy , jerzeli dm^3 piasku ma masę 1,810kg

Zadanie 5935 (rozwiązane)

Wykaż, że liczba x jest naturalna, jeżeli

x= pierwistek z 5 - pierwiatek(1- pierwiastek 5)2

Zadanie 5932 (rozwiązane)

rozwiąż równania

[ 1/2 x - 4]= 2

Zadanie 5927

Liczba 1/5 -2/5 pierwatków

Zadanie 5926

( 2 pierwiatki+2) 3

Zadanie 5923 (rozwiązane)

( \sqrt{5} -2)^{2}
1 2 4 6 7 8 9 ... 15 16