Wybierz dział:

Zadanie 6650 (rozwiązane)

oblicz
a)(2-3∙√3)(2-3∙√3)
b) (7+5√2) 7+5√2)
c)(4√5+√3)(4√5-√3)
(2√32-3√2)^2

Zadanie 6590 (rozwiązane)

Woda płynąca z kranu A napełnia zbiornik w ciągu 6 godzin..By napełnić ten sam zbiornik wodą płynącą tylko z kranu B, potrzeba 9 godzin. Ile czasu zajmie napełnienie zbiornika, jeśli kran B odkręcono 4 godziny po odkręceniu kranu A?

Zadanie 6589

Woda płynąca z kranów A,B,C możne napełnić basen w ciągu 4 godzin. Woda płynąca tylko z kranu A napełnia w ciągu godziny 1/10 basenu, a tylko z kanu B -1/12 basenu. Ile czasu trwałoby napełnianie basenu woda płynąca tylko z kranu C?

Zadanie 6588 (rozwiązane)

We wrześniu pan Nowak otrzymał premię w wysokości x zł. 3/7 tej kwoty wydał na prezent dla córki, a 6/35 na prezent dla syna. 40% pozostałej kwoty wydał na prezent dla żony. Wyznacz x jeśli pozostało mu jeszcze 630 zł

Zadanie 6580 (rozwiązane)

Wykaż, że każda liczba pierwsza większa od 3 jest postaci 6n − 1 lub 6n + 1 dla pewnej liczby naturalnej n .

Zadanie 6552 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność: 2x+\frac{x}{3}-1>11

Zadanie 6551 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność :  3x+2>2x+5

Zadanie 6550 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: 11x-4=-5x=8

Zadanie 6549 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: 5(x-1)+3=3x-4

Zadanie 6548 (rozwiązane)

Oblicz: 1\frac{1}{2}*2\frac{1}{3}*\frac{1}{7}=

Zadanie 6547 (rozwiązane)

Oblicz: 1\frac{1}{3}-2\frac{2}{3}-(3\frac{1}{6}-2\frac{5}{6})=

Zadanie 6546 (rozwiązane)

Oblicz: \frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{5}{18}=

Zadanie 6545 (rozwiązane)

Oblicz: (2\frac{1}{2}+5\frac{1}{4}):62=

Zadanie 6544 (rozwiązane)

Oblicz: 5\frac{1}{2}:2\frac{1}{3}=

Zadanie 6533 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie : (1+x)^{2}+3x^{2}=(2x-1)^{2}+7

Zadanie 6530 (rozwiązane)

Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie : 4(n-1)-\frac{1}{2}(8n+4)=

Zadanie 6523 (rozwiązane)

Zamień na ułamek zwykły: 1,(36)=

Zadanie 6522 (rozwiązane)

Zamień na ułamek zwykły: 0,(8)=

Zadanie 6519 (rozwiązane)

Oblicz 1\frac{3}{4}+2\frac{1}{3}-1\frac{1}{6}=

Zadanie 6489 (rozwiązane)

WYRAzenie (x+2)do 3 jest rowne ?
a ) x do 3 +6xdo2 +12x+8
b) xdo3 -6xdo 2+12-8
c) xdo 2 +4x+4
d)(x+2) (xdo3-2x+4)

Zadanie 6488 (rozwiązane)

zbior liczb naturalnych N JEST WYNIKIEM DZIAŁANIA ?
a )C\0
b)NUC
c)R\W
d)W ODWRÓCONE U N

Zadanie 6487 (rozwiązane)

sposród podanych liczb (0,1,2,4) liczba pierwsza jest liczba ?
a)4
b)1
c)0
d)2

Zadanie 6486 (rozwiązane)

wyrazenie x do 5 * x do -6 pod kreska ---> x do 15 w najprostrzej postaci to ?
a) x do -16
b) x do -2
c)x do - 14
d)x do 14

Zadanie 6485 (rozwiązane)

w której parze liczb wyrazenie po prawej stronie przyjmuje wieksza wartość
a) 2 do potegi 10 , (-2) do 11tej
b)2 do 10tej ,(1/2)do - 0
c)(-2)do 6tej , -2 do 8
d)(-2)do7 , (-2)do 8

Zadanie 6484 (rozwiązane)

w zbiorze liczb ( -8, -51/3, -1/4 . 0 , 0.2 , 0.(3) , ^2 , ^9 , 53/4) liczbami całkowitymi są ?
a) 0,(3) i -8
b)53/4 - 1/4 , -51/3
c)^9 , -8 , 0
d)^9 ^2
1 3 5 6 7 8 9 ... 15 16