Wybierz dział:

Zadanie 4985 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna liczb: x, -2, 4, 16 i 20 wynosi 8. Ile jest równe x?

a.0
b. -2
c. 2
d. 4

Zadanie 4971 (rozwiązane)

12a^(2) m + 8 am - 20 a wyłącz wspólny czynnik przed nawias

Zadanie 4959 (rozwiązane)

Ile wynosi suma najmniejszej i największej spośród liczb ujemnych:
-0,(6) ; -1,41 ; -1,409 ; -0,66 ? [zaznacz która liczba jest największa ]

Zadanie 4935 (rozwiązane)

Dane jest równanie |mx| + |m| = 4 z nie wiadomą x.
Dla jakich wartości parametru m rówanie ma rozwiązania??

Zadanie 4934 (rozwiązane)

Jak najwiecej rozwiazanych zadan bym poprosil:)

Zadanie 4852 (rozwiązane)

wyznacz wszystkie pary liczb naturalnych a i b dla których a^2-b^2=36

Zadanie 4788 (rozwiązane)

Wykaż, że jeśli x, y są liczbami różnymi od zera i \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = x - y, to x = y lub xy = -1.

Zadanie 4785 (rozwiązane)

rozwiązać równanie:
wartosc bezwzgledna z xdo2 +x + wartosc bezwzgledna z 1-x = wartosc bezwzgledna z 3x

Zadanie 4784

rozwiąż nierówność:
a) wartość bezwzględna z 5x-3 dzielone na 2x+7 jest mniejsze od 2
b) wartość bezwzgledna z 4x+1 podzielic przez 2x-3 jest wieksze od 2
c) wartosc bezwzgledna z 2x-1 podzielic przez x+2 jest mniejsze od 2

Zadanie 4781

rozłożyć na ułamki proste następujące funkcje wymierne:
a) 6x do 2 - x +1 podzielic przez xdo3 -x
b) 4 podzielic przez xdo3 +4x

Zadanie 4780

wyznacz dziedzine naturalna oraz miejsca zerowe funkcji zmiennej rzeczywistej:
a) f(x) = wszystko pod pierwiastkiem: x do 4 - 3x do 2 +2
b) f(x)= 2 podzielić przez x + pierwiastek z x do 2 - x
c) f(x) = 1 podzielic przez pierwiastek z pierwiastka z x do 2 -1-1
d) f(x)= wszystko pod pierwiastkiem: log2 (1-x)

Zadanie 4775 (rozwiązane)

Przez jaka liczbe nalezy podzielic liczby 589 i 667 aby otzrymac reszty z dzielenia rowne
odpowiednio 1 i 7?

Zadanie 4774 (rozwiązane)

Przez jaką liczbę należy podzielić liczby 331 i 459, aby w obu przypadkach otrzymać resztę z dzielenia równą 11?

Zadanie 4704 (rozwiązane)

Dane są x=2-√2 i y=5√2+1 Oblicz x/y

Zadanie 4703 (rozwiązane)

((-6)^30)^-0,1 =

√8*√50 =

∛3000 / ∛3 =

7⁻⁵⁵ / 7⁻⁵⁷ =

(-5)²⁹ * (-5)⁻²⁵ =

Zadanie 4697 (rozwiązane)

(〖64〗^(2/3)×√8)/(〖0,5〗^(-4)×∜4)-log_4^2 32-1/(2 ) sin 7π/6=


Zadanie 4647 (rozwiązane)

Uzasadnij, że wśród trzech dowolnych liczb naturalnych istnieją takie dwie , których suma jest liczbą naturalną

Zadanie 4576

Wykaż, że jeśli a^{2} + b^{2}\leq 2, to a + b\leq 2

Zadanie 4572 (rozwiązane)

ile wynosi liczba k jeżeli środkowa arytmetyczna pięciu liczb k,3,10,5,6 jest równa wartości modalnej tych liczb?

Zadanie 4548 (rozwiązane)

Dziedziną (x+2)(x-1)/(x^2-4)=0 jest
A.R\{0}; B.R\{1}; C.R\{-2,2}; D. R\{3,-3}

Zadanie 4545 (rozwiązane)

Rozwiąż układ równań:2x+5y=25
4x+3y=15

Zadanie 4543 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność: x2-4x+3>0

Zadanie 4542 (rozwiązane)

. Oblicz ‘a’ tak, by punkt (-1;4) należał do wykresu funkcji: y=ax2+5

Zadanie 4541 (rozwiązane)

Wyznacz wierzchołek paraboli o równaniu: y=x2+4x+6

Zadanie 4540 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(1;-4) i prostopadłej do prostej 2x+y=3
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 15 16