Wybierz dział:

Zadanie 419 (rozwiązane)

Przekształcanie wzorów .

Wyznacz x .1. ax + b =c

2. (a+B)·b-x=cx

3. 10kx/x+3=2

4. x+1/2-3=2x+4/5

Zadanie 416 (rozwiązane)

w przedziale <2;32) potęgo liczby 2 jest ?

Zadanie 388 (rozwiązane)

Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 168, a największy ich wspólny dzielnik równa się 24. Znajdź te liczby.

Zadanie 334 (rozwiązane)

Podaj ostatnią cyfrę liczby 3 $2011

Zadanie 318 (rozwiązane)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz ile wynosi objętość tego sześcianu.

Zadanie 317 (rozwiązane)

Za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy IA mieli zapłacić 1800zł. Ponieważ 4 uczniów zrezygnowało z tej wycieczki, każdy z pozostałych uczniów zapłacił o 15 zł więcej. Oblicz ilu uczniów jest w klasie IA.

Zadanie 298 (rozwiązane)

zamień 0,(31) na ułamek zwykły.

Zadanie 271 (rozwiązane)

na parkingu stoi razem 25 samochodów i motocykli. łącznie mająą 86 kół ile jest samochodów i motocykli.

Zadanie 270 (rozwiązane)

podczas meczu pewien koszykarz zdobył 27 punktów, wykonując 9 skutecznych rzutów z gry (czyli za 2 punkty i 3 punkty). Ile skutecznych rzutów za 3 punkty wykonał ten zawodnik?

Zadanie 268 (rozwiązane)

kangurzyca z kangurzątkiem waży 73 kg. kangurzyca jest o 70 kg cięższa od kangurzątka. ile waży mały kangur.

Zadanie 267 (rozwiązane)

ania i bartek mają razem 17 lat. ania jest o 3 lata starsza od bartka. oblicz ile lat maja ania i bartek.

Zadanie 266 (rozwiązane)

za 2 kg jabłek i 3 kg gruszek zapłacono 14 zł. Ile kosztowały jabłka a ile gruszki, jeśli cena gruszek jest o50 gr wyższa od ceny jabłek?

Zadanie 253 (rozwiązane)

Twierdzenie Pitagorasa
x-3(x+7)=12-x

2(x+7)+1=4x-1/2 (jedna druga )

x+1(x+2)^ -x^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

3(1-x)-5=8-2(x-1)

2x(x-4) (x+4)=(x-1)^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

0=4(10-5x)-3(-3x-5)


_8x__ +35=59
3

_x+2__ + _3-x_ = _x_
4 3 3
(x-1)-4=(x-2)(x+2)=x
PROSZĘ O ROZWIĄZANIE Z GÓRY DZIĘKUJE :)

Zadanie 252 (rozwiązane)

Mama kupiła 2,5 kg bananów i 2 kg. jabłek.cena 1 kg bananów wynosi3,89 zł. a 1 kg jabłek kosztuje 2,75 zł. Mama dała kasjerce banknot 20 zł.Ile otrzymała reszty?

Zadanie 230 (rozwiązane)

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych nieparzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 8.

Zadanie 217 (rozwiązane)

2+2=

Zadanie 207 (rozwiązane)

najmniejsza liczba zbudowana z sześciu rożnych cyfr największa liczba zbudowana z siedmiu rożnych cyfr

Zadanie 174 (rozwiązane)

zad wykaż że dla dowolnych a b c należących do R zachodzą nierówności:

b) (a_>0 i b_>0) to: a+b/2 _> \sqrt{ab}

c) a < a + b/2 < b

Zadanie 169 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek
a) X<-2 c) X=<200 e)x>=-3,5
b) X>=10 d) X<-1 \frac{1}{4} f)x>\frac{7}{3}

Zadanie 135 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m funkcja y = (2m - 4) x + 2 jest rosnąca?

Zadanie 123 (rozwiązane)

Zamień ułamek okresowy 0,(7) na ułamek zwykły.

Zadanie 119 (rozwiązane)

Dla jakich n € N liczba: n^2 + 4n - 8 jest kwadratem liczby naturalnej?

Zadanie 114 (rozwiązane)

Jaką drogę przebędzie ciało w czasie 5s poruszając się z przyszpieszeniem 0,8 metra na sekundę kwadrat

Zadanie 113 (rozwiązane)

Samochód jadący z miasta A do miasta B przejechał pierwszy odcinek drogi 140 km w czasie 2h a drugi odcinek 60 km w czasie 1h.Oblicz średnią prędkośc samochodu

Zadanie 87 (rozwiązane)

1kg kakao zawiera 1/25 kg wody , 9/49kg tłuszczu , 0,21kg bialka ,0/31kg cukru .oszacuj mase innych składników w 500g kakao /to jest ułamek zwykly
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 15