Wybierz dział:

Zadanie 3951 (rozwiązane)

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6} losujemy dwa razy po jednej liczbie (bez zwracania) i oznaczamy je w kolejności wylosowania a oraz b. Ile można otrzymać takich par (a,b) dla których iloczyn a*b jest liczbą nie mniejszą niż3 i nie większą niż 20

Zadanie 3949 (rozwiązane)

Wyznacz liczbę m dla której prosta:
a) (m-1)x+(m+1)y-5m=0 i 3x-2y+4=0 są równoległe
b) -x+(2m-1)y-10=0 i (m+7)x+2y+8=0 są prostopadłe

Zadanie 3948 (rozwiązane)

Trzy liczby x,y,z których suma wynosi 24 tworzą ciąg arytmetyczny. Liczby x+1, y-2,z-2 tworzą ciąg geometryczny. Znajdz liczby x,y,z

Zadanie 3943 (rozwiązane)

Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 168, a ich największy wspólny dzielnik jest równy 24. znajdź te liczby.

Zadanie 3932 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność :
4(x+1)(x-3)<(2x-3) do kwadratu

Zadanie 3876 (rozwiązane)

\frac{18x + 7}{x^{3}-1} = \frac{30}{x^{2}-1} - \frac{13}{x^{2}+x+1}


Rozwiąż równanie

Zadanie 3875 (rozwiązane)

b). \frac{x} {x+3} + \frac{1} {x+2} + \frac{2x+3} {x^2+5x+6} {=0}

to zero to jet wynik całego równania .

Zadanie 3874 (rozwiązane)

zad2. rozwiąż równania
a) \frac{3x-1} {2x} = \frac{2} {3x-1}

Zadanie 3864 (rozwiązane)

Witam. Mam problem z zadaniem z książki "Obowiązkowa matura z matematyki 2012" Operonu.

Treść:
Wykaż że liczba a=\frac{1}{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}}-\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{6} jest naturalna.

Wynik powinien wyjść a=0 ale nie wiem jak się za to zabrać.

Pozdrawiam

Zadanie 3825

5\frac{1}{2}-3*[1frac{1}{4}-(-2$frac{2}{3})]/[(-0,5)/0,25=

Zadanie 3774 (rozwiązane)

rozwiąż równanie;
36-x razy 7=8

Zadanie 3764 (rozwiązane)

2:2=

Zadanie 3762 (rozwiązane)

8x41/4-111/5:91/3-(-21/3):5/3
14:2 2/9 +8 2/5x1 2/7

to zadanie jest z kreska ulamkowa jestem nowa i nie wiem jak to zapisac

Zadanie 3748 (rozwiązane)

Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb podzielnych przez 4 jest podzielna przez 8.

Zadanie 3732 (rozwiązane)

Zuzia przepłynęła basen 25-metrowy w 20 sekund.Kasia przepłynęła ten sam dystans ze średnią prędkością 1,3m/s.Która z dziewcząt płynęła szybciej?

Zadanie 3724 (rozwiązane)

-2\frac{1}{3}*(\frac{27}{28}

Zadanie 3721 (rozwiązane)

Oblicz :
(8:(-1 3/4) - (4 1/2 * 1 2/3 - 3 3/4 )) : 1/2 * 2 1/2
Wynik ma wynieść -7

Zadanie 3707 (rozwiązane)

Jaką długość ma bok kwadratu, którego pole wynosi 2500mm kwadratowych? Podaj obliczenia

Zadanie 3671 (rozwiązane)

Dana jest liczba sześciocyfrowa 65432x gdzie x oznacza cyfre jedności wyznacz tę liczbę jeśli jest ona podzielna przez
a)3
b)4
c)5
d)8
e)9

Zadanie 3670 (rozwiązane)

Zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych x dla których wyraznie x+5/x-5 ma sens liczbowy jest zbiór
A) {-5,5}
B){-5}
C){0}
D){5}

Zadanie 3647 (rozwiązane)

W zagrodzie znajduje się jednakowa liczba świń, kaczek i kur. Łącznie mają 144 nogi. Ile kaczek jest w zagrodzie?

Zadanie 3644 (rozwiązane)

W sadzie jest x grusz, czereśni o 20 mniej, a jabłoni o 50 więcej niż grusz. Ile drzew owocowych jest w tym sadzie? Zapisz wyrażenie w jak najprostszej postaci.

Zadanie 3638 (rozwiązane)

x3-6x2+2x-12=0

Zadanie 3524 (rozwiązane)

Liczba 5,008 w postaci ułamka zwykłego to??
Proszę o objaśnienie jak to się przemiania:D dzięki

Zadanie 3485 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
a) -4x(x-3)(x-\sqrt(2))(x+4)=0
b) x^(3) - x^(2)=0
c) 9x^(3) + 27x^(2) -25x -75=0
d)\sqrt(2)x -1 /\sqrt(2)x +1 = \sqrt(2) +1
e)3/x+2=1/x-2
f)1/x + x/x+2 = 1
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16