Wybierz dział:

Zadanie 5878 (rozwiązane)

wyznacz liczbę:
a) o 2 % większą od 1600
b) o 15% mniejszą od 320
c) o 30% wiekszą od 180
d) o 75% mniejszą od 3
e)o 60% wiekszą od 5,5
f) o 220% wiekszą od 70

Zadanie 5847 (rozwiązane)

Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych jest równa
440. Wówczas suma tych liczb wynosi:
A. 36 B. 40 C. 32 D. 30

Proszę o wytłumaczenie;)

Zadanie 5824 (rozwiązane)

Wyrażenie (x-3y)^3 - (x+3y)^2 - (x+3y)(x-3y) - x(x-12y) doprowadź do najprostszej postaci a następnie oblicz jego wartość dla x= - \sqrt{2} i y= \frac{1}{3}

Zadanie 5823

Udowodnij, że jeśli k i n są liczbami naturalnymi oraz 1 mniejsza bądź równa k mniejsze bądź równe n to k(n-k+1) większe bądź równe n

Zadanie 5816 (rozwiązane)

Uzasadnij, że liczba \sqrt{5+2}\sqrt{6} * \sqrt{5-2}\sqrt{6} jest liczbą wymierną

pierwiastek z 6 też jest pod tym dużym pierwiastkiem..

Zadanie 5814 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności |2-x|<3

dziękuję

Zadanie 5810 (rozwiązane)

Wykaż, że |3-2\sqrt{3}| - 2\sqrt{3} jest liczbą wymierną.

Zadanie 5809

Uzasadnij, że dla x (mniejsze lub równe ) -1 wartość wyrażenia
|2-x| + \frac{|x|}{|x|} - |x + 1| jest liczba naturalną.

dziękuję

Zadanie 5808

Uzasadnij, że dla x (mniejsze lub równe ) -1 wartość wyrażenia
|2-x| + \frac{|x|}|{x}| - |x + 1| jest liczba naturalną.

Zadanie 5807

Które spośród liczb a,b należą do zbioru rozwiązań nierówności |x-3| \leq 1?
a= 2+(- \frac{2}{3} )
b=4* 2^{-2} + 9 * 3^{-1}

Zadanie 5717

dla jakich wartości rzeczywistych parametru k równanie x + k*\sqrt{x} - k = 0 nie ma pierwiastków rzeczywistych

Zadanie 5586 (rozwiązane)

Dane są przedziały A=(-nieskończoność,2 ), B=<-6,10> , C=<-2,nieskończoność>. Wyznacz przedział C\ (A/\B). Pomóżcie i wytłumaczcie jak to zrobić.

Zadanie 5534 (rozwiązane)

11. Pewna liczba n przy dzieleniu przez 2009 i przez 2010 daje te sama resztę 1000. Jaką resztę otrzymamy dzieląc n przez 21?

Zadanie 5489 (rozwiązane)

1,375-\frac{1}{8}

Zadanie 5486

1,375-\frac{1}{8}*1^{5}_{8}

Zadanie 5448

rozważ możliwość zaopatrzenia z nowego zródła
wielkosc zuzycia suworowca w miesiacu 80ton zamowienie co 2 miesiace
1)koszt surowca w RPA 20500euro/tona
trnasport surowwca do portu 100euro/tona
transport kontenera z portu do fabryki 1000euro/20ton
czas dostawy 2 miesiace
2)koszt surowca z nowego zrodla 21000euro/tona
tr. do fabryki 1500euro/tona
tr.kontenera 100euro/tona
czas dostawy miesiac

Zadanie 5329 (rozwiązane)

Oblicz sumę odwrotności liczb 0,(3) i 0,75

Zadanie 5316 (rozwiązane)

oblicz wartość wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach.
a) (7do3 * 7do-4): n7do-2
b) (3do-4 : (1/3)do2) * (1/3)do-1
f) (27 * 0,008)do 1/3
h) (64do0,9 * 4do-0,7) * 2do-2

Zadanie 5232

oblicz pole zacienionej figury gdyż boki wynoszą √3 +5 i 5 √3 - 5 a pole zacieniowanej figury wynosi √3 i √3-1

Zadanie 5216 (rozwiązane)

Dana jest liczba a= 2-√15 oraz iloraz liczb a i b równy 4+ √15. Wyznacz liczbę b i zapisz ją w postaci c+d √15, gdzie ci d są liczbami całkowitymi

Zadanie 5214 (rozwiązane)

Suma dwóch kwadratów liczb rzeczywistych jest równa 72, a kwadrat ich różnicy wynosi 56. oblicz iloczyn tych liczb.

Zadanie 5179 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania.

3 współlokatorów musi zapłacić za ruchunki kwotę 2077zł za okres 7 miesięcy. Jeden ze współlokatorów mieszka w mieszkaniu 7 miesięcy, pozostali dwaj 4 miesiące. Jak obliczyć kwotę, którą ma zapłacić każdy ze współlokatorów.

Zadanie 5085 (rozwiązane)

rozwiaz rownanie :
1.### x pierwiastka z 3 + 5 =x+3

rozwiaz nierownosc
1.### 2+pierwiastek z 5x > 2x-3

Zadanie 5084 (rozwiązane)

usun niewymiernosc z mianownika
1.## 2 podzielic na 3pierwiastki z 2
2## 4 podzielic na pierwiastek 3stopnia z 2
3## 2 podzielic na 3 - pierwiastek 5
4## 6 podzielic na 2 pierwiastki z 2 +3
5## 2 pierwiastki z 2 podzielic na pierwiastek z 6 - 2

Zadanie 4993 (rozwiązane)

Wisła ma długość równą około 1047 km (pomiar z dokładnością do 1 km). Prawdziwą długością Wisły NIE MOŻE być długość równa:
A) 1046,7 km B) 1048,1 km C) 1047,2 km D) 1046,1 km
1 2 3 5 7 8 9 ... 15 16