Wybierz dział:

Zadanie 4539 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(1;-4) i prostopadłej do prostej 2x+y=3

Zadanie 4533 (rozwiązane)

Licznik pewnego ułamka jest równy 6. Jeśli licznik tego ułamka zmniejszymy o 2, a mianownik o 3, to wartość tego ułamka się nie zmieni. Jaki to ułamek:

Zadanie 4502 (rozwiązane)

a)\frac{24!}{20!*6!}
b)\frac{3*n!}{(n-1)!}

Zadanie 4495 (rozwiązane)

Znajdź liczbę odwrotną do liczby (2 2/5 - 2 1/4) * 3 3/7 / (4 3/5 - 1) : 3 1/3

Zadanie 4407 (rozwiązane)

pewna liczba naturalna przy dzieleniu przez 1976 jak i przez 1977 ma tę samą resztę równą 76. Jaką resztę otrzymamy przy dzieleniu tej liczby przez 39?

Zadanie 4338 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia (5x+2)^2+5x(7-5x) dla x=\frac{9}{11}

Zadanie 4292 (rozwiązane)

wyznacz wszystkie wartości n, n należy do N+, dla których ułamek 7n / 220 jest mniejszy od 1 i ma rozwiązanie dziesiętne skończone,

Zadanie 4291

wykaż, że jeżeli liczba \sqrt{19} jest liczbą niewymierna to liczba 4\sqrt{19} -5 jest też liczbą niewymierną.

Zadanie 4290 (rozwiązane)

podaj przykład liczby wymiernej oraz liczby niewymiernej ktróre należą do przedziału (\sqrt{2} ;\sqrt{3}).

Zadanie 4289 (rozwiązane)

podaj przykład liczby wymiernej x oraz liczby nie wymiernie y , które spełniają nierówności:
3/11 < 2-x < 4/11,
4 \sqrt{2} < y+2 <5 \sqrt{2}

Zadanie 4199 (rozwiązane)

W czasie wakacji Marcin przejechał rowerem ze stałą prędkością odległość z miasteczka A do B liczącą 120 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością o 5 km/godz. większą, to przejechałby tę odległość w czasie o 2 godziny krótszym. Wyznacz średnią rzeczywistą prędkość Marcina i rzeczywisty czas przejazdu.

Zadanie 4195 (rozwiązane)

Asia przed maturą rozwiązywała zadania testowe z matematyki (codziennie taką samą liczbę zadań) i w sumie rozwiązała 448 zadań. Jeśli rozwiązywałaby codziennie o 4 zadania więcej, to rozwiązałaby te zadania o 2 dni krócej. Oblicz, przez ile dni Asia rozwiązywała zadania przed maturą i ile zadań rozwiązywała każdego dnia.

Zadanie 4184 (rozwiązane)

Świeże pomidory zawierają około 93% wody, natomiast suszone- około 15%. Ile suszonych pomidorów otrzymano z 30 kilogramów świeżych pomidorów? Obliczenia wykonaj z dokładnością do 0,01.

Zadanie 4183 (rozwiązane)

Świeże śliwki zawierają około 91% wody, a suszone- około 35%. Ile kilogramów świeżych śliwek należy ususzyć, żeby otrzymać 1 kilogram suszonych?

Zadanie 4154 (rozwiązane)

Wojtek ma dzisiaj tyle lat, ile miesięcy miał Darek w chwili, gdy był 9 razy młodszy od Wojtka. Darek jest młodszy od Wojtka o 26 lat i 8 miesięcy. Ile lat ma Wojtek?
Proszę bardzo o szczegółowe rozwiązanie.

Zadanie 4111 (rozwiązane)

liczbę 3,2 przybliżono z niedomiarem. wiedząc, że błąd względny tego przybliżenia jest równy 1/16 , oblicz błąd bezwzględny.

Zadanie 4058 (rozwiązane)

rozwiąż rówanie

( x^{2}+1 )(2x-1)=2x(2x-1)

Zadanie 4057 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
a) 8x^{3}+12x^{2}+6x+1=0

Zadanie 4056 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
a) 8x^{3}+$12x^{2}+6x+1=0

Zadanie 4055 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
a) 8x^{3}+12x^{2}+6x+1=0
<br>
<br>b) (x^{2}$+1)(2x-1)=2x(2x-1)

Zadanie 4054 (rozwiązane)

rozwiąż równanie:
a) 8x^{3}+12x^{2}+6x+1=0
<br>b) (x^{2}$+1)(2x-1)=2x(2x-1)

Zadanie 4047 (rozwiązane)

Suma dwóch liczb jest równa 13, a ich różnica 3 . Znajdź te liczby

Zadanie 4045 (rozwiązane)

rozwiąż algebraicznie układ równań
a) x^{2} + y^{2}=16
x+4y=2

Zadanie 4044 (rozwiązane)

rozwiąż równanie
a)(x-\sqrt{2}) (x+\sqrt{2})=7x^{2}-(2x-1)^{2}
b)9x^{2}-6x+1=0
c)4-20x+25x^{2}=x^{2}-4x+4
d) (x-2)2x-7(2-x)=0

Zadanie 4041 (rozwiązane)

W pewnym technikum \frac{3}{4} liczby maturzystów chce studiować na uczelniach państwowych ,\frac{1}{6} zamierza studiować w prywatnych uczelniach , a pozostałe 20 osób chce po skończeniu szkoły pójść do pracy .Ilu maturzystów jest w tym technikum?
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 15 16