Wybierz dział:

Zadanie 7096 (rozwiązane)

liczby 64,x,4 są odpowiednio pierwszym , drugim i trzecim wyrazem malejącego ciągu geometrycznego. Oblicz piąty wyraz tego ciągu

Zadanie 7038 (rozwiązane)

cos^{3}2x-cos2x=0

Zadanie 6948

W kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6827 (rozwiązane)

Obicz pole rombu o dlusci 12 oraz wykosci 13

Zadanie 6786

przedstaw w postaci iloczynowej 1+cosalfa+cos alfa\2

Zadanie 6785

przedstaw wyrażenie w postaciiloczynowej 1+cos\alpha+cos\frac{alpha}{2}

Zadanie 6725 (rozwiązane)

Oblicz stosując wzory redukcyjne

\frac{cos 48^{\circ}}{cos42^{\circ}} * tg48^{\circ} - 2ctg25^{\circ}ctg65^{\circ}

Zadanie 6724 (rozwiązane)

Oblicz stosując wzory redukcyjne i teraz UWAGA bo zagmatwane

cos 48 stopni podzielić przez cos 42 stopni RAZY tg48 stopni MINUS 2 ctg 25 stopni ctg 65 stopni.

POOMOCY

Zadanie 6723 (rozwiązane)

Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że:
a) cos x = 2/5
b) sin x = 2/7
c) tgx = 2

Zadanie 6722 (rozwiązane)

Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α w trójkącie prostokątnym jeśli:
a) Przyprostokątne mają długość 2 pierwiastek z 3 i 2 i  α jest kątem leżącym naprzeciw krótszej przyprostokątnej.
b) Przeciwprostokątna ma długość 8, jedna z przyprostokątnych 4 i α jest kątem leżącym naprzeciw przyprostokątnej długości 4.

Zadanie 6721 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty A = (-1,5) i B = (2,3).

Zadanie 6720 (rozwiązane)

Równanie ogólne prostej 4x – 2y + 7 = 0 sprowadź do postaci kanonicznej.

Zadanie 6706 (rozwiązane)

arc tg x = 5/8 pi oblicz .x xx

Zadanie 6679 (rozwiązane)

oblicz pole całkowite i objęstosć graniastosłupa prostego o podstawie prostokąta o wymiarach 15cm na 20cm jezeli wysokość jego jest równa 25\sqrt{2] cm

Zadanie 6610 (rozwiązane)

samolot zbliżający się do lotniska leci na wysokości 2400 m . Do lądowania musi schodzić pod kątem 4 stopni . Jak daleko od początku pasa startowego powinien rozpocząć manewr ?

Zadanie 6563 (rozwiązane)

1+cos2alfa-sin2alfa

Zadanie 6504 (rozwiązane)

Pole powierzchni sześcianu jest równe 15.Zatem przekatna ściany tego sześcianu ma długość a) pierwiastek z 5 b)2,5 c)pierwiastek z sześciu d)pierwiastek z 10

Zadanie 6469 (rozwiązane)

podana nierówność 3< x A) (3.7)
B) <3.7>
C) (3.7>
D) <3.7)
PROSZE O ROZWIAZANIE I OBJASNIENIE TEGO JAK TO SIE ROBI

Zadanie 6468 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym najdłuższy bok ma 10cm a najmniejszy kąt ma miare 20stopni długośc śrdniego boku najlepiej określa liczba
A)3.5
B)3.4
C)9.4
D)9.3
PROSZE O ROZWIAZANIE I OBJASNINIENIE JAK TO SIEE ROBI .

Zadanie 6467 (rozwiązane)

Jeżeli kąt alfa jest kątem ostrym i cos alfa =3/4 to
A)ALFA TAKI POFALOWANY ZNAK ROWNA SIE 63STOPNIE
B)ALFA = 27STOPNI
C) ALFA =63STOPNI
D)ALFA POFALOWANY ZNAK... 27STOPNI
PROSZE O ROZWIAZANIE I OBJASNINIENIE JAK TO SIEE ROBI .

Zadanie 6466 (rozwiązane)

w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6i8 tangens wiekszego kąta ostrego jest rowny ??
A) 6/10
B)8/10
C) 6/8
D)8/6
PROSZE O ODP I OBJASNIENIENIE JAK SIE TO ROBI

Zadanie 6465 (rozwiązane)

w trójkącie prostokątnym ABC o kącie prostym przy wierzchołku C i kącie ostrym alfa przy wierzchołku B dane sa długości AB=13 BC=12
A)SIN ALFA 12/13
B)SIN ALFA 13/12
C) SIN ALFA 5/13
D) SIN ALFA 5/12
PROSZE O ROZWIAZANIE I OBJASNINIENIE JAK TO SIEE ROBI .

Zadanie 6455 (rozwiązane)

Korzystajac z własnosci funkcji trygonometrycznych w trojkacie prostokatnym oblicz pozostale wartosci funkcji trygonometrycznych kata ostrego alfa jezeli sin alfa = 3przez 5

Zadanie 6454 (rozwiązane)

Mając dane przedziały A=(-2,4) B=(0,nieskończoność) oblicz A U B , A odwrócone u B , A-B , B-A bardzo proszę o rozwiązanie tego zad.

Zadanie 6418 (rozwiązane)

Wiedząc, że sin\alpha=frac{3}{4}  dla pewnego kąta ostrego \alpha$, oblicz: cosa,tga.
1 3 5 6 7 8 9 ... 15 16