Wybierz dział:

Zadanie 6401 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność trygonometryczną 3|tg^{2}x| <1 w przedziale (-2 II ; 2II )

Zadanie 6392 (rozwiązane)

Środek okręgu o promieniu 4 znajduje się w punkcie S=(1,4) . Wskaż równanie tego okręgu

Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6385 (rozwiązane)

Punkt W =( p, q) jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej. Jeżeli
miejscami zerowym tej funkcji są x=−4 i x=8 , to p=ile???


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6332 (rozwiązane)

Wyznacz kąt \alpha, wiedząc że:
sin2\alpha = \sqrt{2}/2

Zadanie 6331 (rozwiązane)

W trójkącie równobocznym ABC punkty M i N dzielą bok AB na 3 równe części. Wyznacz sinus kąta CMN.

Zadanie 6329

Wykaż, że jeśli α∊(270,360), to

U{1-p{1-cos^2α}}{cosα}+U{p{1-sin^2α}}{1-sinα}

Zadanie 6257 (rozwiązane)

Dana jest prosta o równaniu y=2x-1.Napisz równanie prostej
a)równoległej i przechodzącej przez punkt A=(2,1)
b) prostopadłej i przechodzącej przez punkt B=(-4,3)

Zadanie 6214 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny . Wykaż, że suma pól kół o średnicach będących przyprostokątnymi trójkąta jest równa polu koła o średnicy równej przeciwprostokatnej.

Zadanie 6213 (rozwiązane)

Dany jest okrąg o równaniu ( x + 3 ) do kwadratu + ( y - 5) do kwadratu = 36.
Jedna ze średnic okręgu zawarta jest w prostej :
A. y = - 3 x + 5
B. y = 5x - 3
C. y = - x - 2
D. y = 2 x + 11

Zadanie 6212 (rozwiązane)

Dwa trójkąty podobne maja pola równe odpowiednio 49 cm kwadrarowych , 98 cm kwadratowych . Skala podobieństwa jest równa :
A. 1/2
B.2
C.4
D.pierw z 2

Zadanie 6211 (rozwiązane)

Kwadrat jest wpisany w okrąg o średnicy pierw. z 5 . Bok kwadratu jest równy :
A. pierw. z 10
B. pierw. z 10 / 2
C. pierw. z 5
D. pierw. z 5 /2

Zadanie 6180 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej, która:
a) zawiera początek układu współrzędnych oraz punkt o współrzędnych (1,2);
b) przecina oś OX w punkcie o współrzędnych (2,0) i oś OY w punkcie o współrzędnych (0,3);
c) przecina oś OX w punkcie o współrzędnych (-4,0) i zawiera punkt o współrzędnych (-6,4).

Zadanie 6147 (rozwiązane)

Kat alfa jest ostry i cos alfa = 1/3 . Oblicz (1 plus sin alfa) , nawias wiekszy : ( 1/cos alfa - tg alfa ) .

Zadanie 6145 (rozwiązane)

Trójkąt ABC jest prostokatny . |AC| = 5 , |AB| = 3 I MIARA KATA CDB JEST ROWNA 90 STOPNI . OBLICZ DLUGOSC ODCINKA |BD|.

Zadanie 6141 (rozwiązane)

Jeżeli tg x = 2, to wyrażenie \frac{sin x}{sin^{3}+3cos^{3}x ma wartość?

Zadanie 6127 (rozwiązane)

różwiąż równanie
x^3-7x^2-4x+28=0

Zadanie 6083 (rozwiązane)

Na przejechanie drogi 520 km Janek potrzebuje o 3 dni wiecej niz Tomek . Janek przejezdza dziennie o 12 km mniej niz Tomek . Ile dni potrzebuje kazdy z nich na przebycie tej drogi?

Zadanie 6079

Dany jest trojkat prostokatny ABC . W trojkacie tym tg alfa jest rowny :
A.5/13
B.13/5
C/ 5/12
D.12/5

Zadanie 6078 (rozwiązane)

Wartość wyra zenia sin 30 sttopni + cos 60 stopni / sin 45 stopni jest równa:
A. pierw . z 2
B. 1 + pierw.z 3 / pierw z 2
C. pierw z 2 / 2
D. 1/4

Zadanie 6052 (rozwiązane)

Przekatna szescianu ma dlugosc 6 cm. Objetosc tego szescianu jest :
A. mniejsza niż 41 cm szesciennych
B. rowna 41 cm szesciennych
C. rowna 41, 5 cm do szescianu
D. wieksza niz 41, 5 cm do szescianu .

Zadanie 6051 (rozwiązane)

Styczna do okregu ( x - 2 ) do kwadratu + ( y +1 ) do kwadr. = 4. jest prosta o rownaniu :
A. x=4
B. x - -4
C. y = 0.
D. y = 4

Zadanie 6036

Wyznaczyć rozwiązanie ogólne równania
sin(2x +π/3)= cos(x - π/6)

a następnie podać rozwiązania w przedziale [−2π,2π].

Zadanie 6035Sprawdź tożsamości trygonometryczne:

a)(tgx+ctgx)^{2}=\frac{1}{sin^{2}x*cos^{2}x}

b)tgx-ctgx=(tgx-1)(ctgx+1)

c)ctgx+\frac{sinx}{1+cosx}=\frac{1}{sinx}

d)(1+sinx) (\frac{1}{cosx}-tgx)=cosx

Zadanie 5970 (rozwiązane)

znajdz wartość trzech pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego \alpha mając dane: a) cos\alpha=\frac{5}{13} b) tg\alpha=4

Zadanie 5902 (rozwiązane)

Oblicz pole trójkąta równoramiennego,którego boki mają długość 8 cm i 12 cm (rozpatrz obydwa przypadki)
1 2 4 6 7 8 9 ... 15 16