Wybierz dział:

Zadanie 5862 (rozwiązane)

zad 11 str 311
jakie współrzędne maja wierzchołki trójkąta którego boki zawierają się w prostych x-2y-3=0, x+y=0 y=3?

Zadanie 5860 (rozwiązane)

zad 12 str 311
oblicz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych czworokąta o danych wierzchołkach
A=(-1,2) B=(4,3) C=(2,-1) D=(-2,0)

Zadanie 5850

Rozwiąż równanie:
\franc{1}{sinx}+cos(\franc{\pi}{2}+x)=ctg
Proszę o pomos i wytłumaczenie tego przykładu

Zadanie 5833 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu o środku w punkcieS={-3,6} i promieniu równym długości odcinka o końcach A={2,-3} i B={-5,-1}
Proszę o pomoc

Zadanie 5832 (rozwiązane)

Dana jest prosta l: y=-1/3x-6.Wyznacz równanie prostej k:
a}prostopadłej do prostej l i przechodzącej przez punkt A={1,-2}
b} równoległej do
prostej l i przechodzącej przez punkt B={3,5}
Proszę o pomoc

Zadanie 5825 (rozwiązane)

Oblicz obwód czworokąta ABCD, korzystając z danych na rysunku:

Zadanie 5802 (rozwiązane)

kąt alfa jest ostry i sin alfa=3/11. Wtedy cos alfa jest równy?

Zadanie 5799 (rozwiązane)

1.oKRĄG OPISANY na trójkącie równobocznym ma promien równy 6. wysokośc tego trójkąta jest równa
2. kąt alfa jest ostry i sin alfa=3/11. Wtedy cos alfa jest równy :

Zadanie 5792 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej 26 i jednej z przyprostokątnych 10 .Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 5791 (rozwiązane)

Boki trójkąta równoramiennego mają długości:x+2,x+3,8 .Wyznacz x

Zadanie 5790 (rozwiązane)

Oblicz pole, obwod,promień okręgu oraz promień okręgu wpisanego trójkąta równobocznego o boku długości
a}5 cm
b}4pierwiastek z 3 dm.

Zadanie 5781 (rozwiązane)

Z pozoru proste równanie całkiem mnie zablokowało i nie mam pojęcia jak je ruszyć

\frac{1}{ \sin^{2} \alpha  } + \frac{1}{ \cos^{2} \alpha  }\mbox{ dla } \alpha =  \frac{ \pi }{8}

Próbowałem to sprowadzić do wspólnego mianownika i w liczniku z jedynki trygonometrycznej. Lecz nie wiem co zrobić z mnożeniem kwadratów w mianowniku. Nie wiem czy dobrze myślę, proszę o pomoc ;)

Zadanie 5775 (rozwiązane)

2. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość stożka, w którym tworząca o długości 12cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.

Zadanie 5684 (rozwiązane)

1. Przekatna prostokąta jest nachylona do dłuższego boku pod kątem L takim że sin=2/3 . Przekątna jest dłuższa od szerokości prostokąta o 4. Oblicz tg L oraz obwód tego prostokąta

Zadanie 5487 (rozwiązane)

wyznacz równanie okręgu o środku S=(-1,4)) i promieniu r=3

Zadanie 5467 (rozwiązane)

Pod jakim kątem w stosunku do blatu stołu należy ustawić lustro oparte o ścianę, aby odległość podstawy lustra od ściany była dokładnie dwa razy mniejsza od wysokości lustra?

Zadanie 5461 (rozwiązane)

Kąt alfa jest ostry, a sin alfa = \frac{2}{3}. Oblicz wartośc wyrażenia
a) 1 - 3 cos^{2} alfa
b) cos^{2} alfa - cos^{4} alfa

Zadanie 5417 (rozwiązane)

Bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu zadań ...

Zadanie 5399 (rozwiązane)

Potrzebuje rozwiązanie tych zadań, albo chociaz jak je rozwiązać. Pomocyy

Zadanie 5398 (rozwiązane)

pomozcie

Zadanie 5311 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:
(sin \alpha + cos \alpha )^{2} - ( sin \alpha - cos alpha) ^{2}

Zadanie 5307 (rozwiązane)

11b) Oblicz
tg /alpha wiedząc, że 3 sin /alpha=2(1-cos /alpha)

Zadanie 5269

zad. uprość wyrażenie : (ctg^{2} \alpha - cos^{2} \alpha )^{2} * t g^{2} \alpha

Zadanie 5265 (rozwiązane)

12.Wykaż, że jeśli cos(\alpha+\beta)=0, to sin( \alpha+2\beta)=sin \alpha.

Zadanie 5208

Podaj rozwiązania nierówności należące do przedziału <0;2pi>.

a) \sqrt{3} tg2x< -1
b) ctg^{2}x>=1
f) |3ctgx|>=\sqrt{3}
Proszę o pomoc, jeśli można wytłumaczenie.
1 2 3 5 7 8 9 ... 15 16