Wybierz dział:

Zadanie 3363 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie
w trójkacie prostokątnym ABC o kącie prostym przy wierzchołku C i kącie ostrym alpha przy wierzchołku A dane są długości boków: AB=4 i BC=3, wtedy:
a) cos=\frac{3}{4}
b) cos=\frac{3}{5}
c) \frac{4}{5}
d) pierwiastek z 7 dzielone przez 4
Dziękuję

Zadanie 3362 (rozwiązane)

Proszę o pomoc
Dla pewnego kata ostrego alpha mamy sin+cos=\sqrt{2}
Wtedy sin *cos =

a) pierwiastek z 3 dzielone przez 4
b) \frac{1}{2}

c) \frac{1}{4}

d) 1
dziękuję

Zadanie 3361 (rozwiązane)

Proszę o pomoc
W trójkącie prostokątnym sin alpha=\frac{4}{\sqrt{41}}, cos alpha=5 dzielone prze pierwiastek z 41 .wówczas tg jest równy:
<br>
<br>a) \frac{4}{5}$
b) 9/ pierwiastek z 41
c) pierwiastek z 41 / 4
d) pierwiastek z 41 / 5
Dziękuję coś mi La Tex nie wychodzi

Zadanie 3359 (rozwiązane)

Witam Proszę o rozwiązanie poniższego zadania
Sinus kata ostrego alpha jest równy \frac{4}{5}. Wynika z tego,że
a) tg = 0,75
b) cos=\frac{3}{5}
c) \frac{1}{tg}=\frac{4}{3}
<br>d) alpha=54^{\circ}$
dziekuję

Zadanie 3358 (rozwiązane)

Proszę o pomoc ( rozwiązanie krok po kroku )
Sinus kata ostrego \alpha jest równy  \frac{4}{5}. Wynika stąd,że:
<br>a) tg\alpha=0,75
<br>b) cos = \frac{3}{5}
<br>c) \frac{1}{tg}=\frac{4}{3}
<br>d)alpha=54^{circ}$
dziękuję

Zadanie 3355 (rozwiązane)

w trójkącie ABC dł.Boków są równe IACI=50 IABI=7 a kat miedzy nimi ma miarę 135stopni.Oblicz pole i obwód trójkąta.
Tylko proszę o podanie wzorów ,szukane pola,szukany obwód i obwód trójkąta bo moja babka chce wszystko wiedzieć. Dziękuję:)

Zadanie 3354 (rozwiązane)

Wiedząc że równanie jest z niewiadomą \alpha i \alpha jest katem ostrym,rozwiąż następujące równanie:

2+\frac{cosa}{3}=\frac{1+24cosa}{6}

Zadanie 3353 (rozwiązane)

Proszę o bardzo dokładne obliczenia bo mam z tego egzamin a nie rozumiem tego.Oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kata ostrego \alpha gdy:

sina=\frac{\sqrt{2}}{2}

Zadanie 3338 (rozwiązane)

Kąt \alpha jest ostry i cos\alpha=\frac{3}{4} . Wtedy sin\alpha jest równy

Zadanie 3326 (rozwiązane)

Bardzo proszę
Liczba cos 75 stopni jest:
a) całkowita
b) równa pierwiastek z 2 przez 2
c) mniejsza od \frac{1}{2}
d) większa od pierwiastek z 3 przez 3

Dziękuję

Zadanie 3325 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie krok po kroku
Sinus kata ostrego alpha jest równy \frac {4}{5}. Wynika stąd,że :
a) tg alpha= 0,75
b) cos alpha = \frac{3}{5}
c) \frac{1}{tg  alpha}=\frac{4}{3}
d) alpha w przybliżenu = 54 stopnie

Dziękuję myślę,że czytelnie

Zadanie 3324 (rozwiązane)

Proszę również krok po kroku
Wyrażenie ( cos 30stopni - cos 45stopni )*(cos30stopni +cos 45stopni) przyjmuje wartosc
a) 0,25
b)1
c)-\frac{1}{4}
d) 0,5

Bardzo dziękuję

Zadanie 3323 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązania krok po kroku

Jeżeli sin\alpha = \frac{4}{5} i \alpha jest katem ostrym to:
a) cos\alpha=-\frac{3}{5}
b) cos\alpha=\frac{1}{5}
c) cos\alpha=\frac{3}{5}
d) cos\alpha=\frac{16}{25}
Dziękuje

Zadanie 3280 (rozwiązane)

Dwa boki trójkąta mają dł. 12cm i 15cm a suma wysokości opuszczonych na te boki jest równa 21cm. Oblicz pole trójkąta.

Zadanie 3217 (rozwiązane)

w okregu kat miedzy cieciwami AB i AC jest rowny 40 stopni. wyznacz kat ostry miedzy stycznymi tego okregu poprowadzacymi w punktach Bi C

Zadanie 3208 (rozwiązane)

oblicz c,d majac dane 9cm i kat 60 stopni
oblicz e f majac dane 2cmi kat 45 stop.
oblicz a b majac dane 3pierwiastek z 3 i kat 30
oblicz c,d majac dane 3 cm i kat 30
oblicz e,f majac dane 5 cm i kat 45

Zadanie 3206 (rozwiązane)

oblicz a,b majac dane 5 cm. i kat 30 stopni

Zadanie 3205 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego którego krawędz podstawy ma długość 6cm a wysokość 8cm

Zadanie 3204 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 6 cmx5cmx10cm

Zadanie 3203 (rozwiązane)

PRZEKĄTNA PROSTOKĄTA MA DŁ.5 CM I TWORZY Z DŁUŻSZYM BOKIEM KĄT 30 .OBLICZ POLE I OBWÓD PROSTOKĄTA

Zadanie 3163

Wiedząc że zbiór C ={-1,2,3,4} i A ={\sqrt{5},\sqrt{3} * \sqrt{12},\sqrt{16},\pi} B={x:x \verepsilon A \Lambda x\verepsilonW}  wyznacz C \cap B, C \cup B, C \setminus B,   B \setminus$ C.

Zadanie 3160 (rozwiązane)

Wypisz elementy zbirów
A={ x:x \verepsilon N \wedge x \leq 3},
B= {x:x \verepsilon C \wedge -1\leq x \leq3}
C={x:x^{2}=4}
D={ x:x^{2}}=-4}

Zadanie 3159 (rozwiązane)

Wiedząc że równanie jest z niewiadomą a i a jest kątem ostrym rozwiąż następujące równanie:
1)\sqrt{2}sina -1 =0
2)2+ \frac{cosa}{3} = \frac{1+24cosa}{6}
3))\frac{3}{2}ctga = 4ctga - 2\frac{1}{2}
4)2sina +2a- \sqrt{3}=2(a-2) + \sqrt{16}

Zadanie 3158 (rozwiązane)

Wiedząc że równanie jest z niewiadomą a i a jest kątem ostrym,rozwiąż następujace zadanie:

3tga +5=8tga

Zadanie 3150 (rozwiązane)

Wiedząc że równanie jest z niewiadomą a i a jest kątem ostrym rozwiąż następujące zadanie:
\frac{sina}{3} + 2= \frac{1}{6} + 4sina
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16