Wybierz dział:

Zadanie 5184

1 omów wszystkie funkcje trygonometryczne kąta ostrego,wyznacz podaną wartosc funkcji trygonometrycznej, np. sina,majac podane potrzebne długosci boków trójkąta.
2 omów podstawowe zwiazki między funkcjami trygonometrycznymi oraz sposób udawadniania podanych tożsamosci.
3 podaj wzór na pole trójkąta, gdy znamy długosci sąąsiednich boków i kąt miedzy nimi.

Zadanie 5180 (rozwiązane)

Mam tu 2 przykłady obliczania tangensów: Czy moglibyście mi wytłumaczyć na czym to dokładnie polega, chodzi mi o zamienienie liczby w miarę stopnia.
tg \alpha = a/b
tg \alpha = 9/12,5
tg \alpha = 0,72
co wynosi 36^{\circ} I o co w tym chodzi

tg /alpha = 12,5/9
tg /alpha= 1,38 co w zaokrągleniu daje 54^{\circ}

Zadanie 5170 (rozwiązane)

oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego alfa wiedząc ze α =3/4

Zadanie 5169 (rozwiązane)

wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego leżącego naprzeciw dłuższej przyprostokątnej wiedząc ze jedna z przyprostokątnych tego trójkąta jest trzy razy krótsza od przeciwprostokątnej.

Zadanie 5168

wysokość CD trójkąta ABC ma długość 32 i tworzy z bokiem AC kąt α taki ze cos α = 4/5 oraz z bokiem BC kąt β taki że β=15/8. oblicz długości boków trójkąta ABC.

Zadanie 5167


wiedząc że sin 22 stopnie 30' =pod pierwiastkiem 2- pierwiastek z 2 /2 podaj wartośc cos 22 stopni 30'

Zadanie 5125 (rozwiązane)

Okrąg o środku s=(3,4) przechodzi przez początek układu współrzędnych.
Oblicz jego promnień r

Zadanie 5124 (rozwiązane)

Dany jest okrąg o promnieniu r=3 pierwiastków z 2
Oblicz długośc łuku na którym opiera się kąt środkowy i mierze.
a) 60 stopni
b)120 stopni

Zadanie 5123 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędż podstawy ,a długość 8cm, a wysokośc 9cm

Zadanie 5122 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa czworkątnego prawidłowego, w którym krawedz podstawy ,ma długość 2dm, krawedż boczna 4 dm

Zadanie 5121 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego w którym krawędż podstawy ma długość k,a wysokość ściany bocznej długość m. Wykonaj obliczenia dla k= 10 i m = 13

Zadanie 5120 (rozwiązane)

W ostrosłupie trójkątnym prawidłowym krawedż podstawy ,a długość 6dm a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole powierzchni tego ostrosłupa.

Zadanie 5119 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześciana w którym przekątnae podstawy ma długość 6dm

Zadanie 5118 (rozwiązane)

Pole powierzchni całokowitej sześciana jets równa 18cm2. Oblicz objętość tego sześciana

Zadanie 5117 (rozwiązane)

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy mającej długośc 5 cm i wysokości 2cm

Zadanie 5116 (rozwiązane)

Suma miar katów środkwego, wpisanego, opartych na tym samym łuku, jest równa
150 stopni. Oblicz miarę kąta wpisanegi i kąta środkowego.

Zadanie 5056 (rozwiązane)

Przekątna prostokąta jest nachylona do dłuższego boku pod kątem \alpha , takim, że sin \alpha =\frac{2}{3} . Przekątna jest dłuższa od szerokości prostokąta o 2. Oblicz tg \alpha .

Zadanie 5055 (rozwiązane)

Krótsza przekątna trapezu prostokątnego ma długość 4 i dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Wyznacz tangens kata, jaki tworzy ta przekątna z dłuższą podstawą, wiedząc, że wysokość trapezu ma długość 3.

Zadanie 5053 (rozwiązane)

Producent napojów owocowych dysponuje pojemnikami w kształcie czworościanu foremnego o krawędzi mających długość 1,3 dm
a) Czy w tym pojemniku zmieści się 1/4 litra napoju. Odpowiedz uzasadnij
b) Oblicz pole powierzchni opakowania napoju

Zadanie 5051 (rozwiązane)

Przekątna prostopadłościanu o podstawie kwadratu ma długość 7 pierwiastków z 2 i jest nachylony do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość tego prostopadłościanu

Zadanie 4974 (rozwiązane)

oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego alfa wiedząc że alfa= 3/4

Zadanie 4973 (rozwiązane)

oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego którego podstawy mają długości 18 cm i 12 cm a kąt rozwarty ma miarę 120 stopni

Zadanie 4945 (rozwiązane)

wyznacz dlugosc przekatnej prostopodloscianu o krawedziach 5,6,4.

Zadanie 4833 (rozwiązane)

Udowodnij tożsamość trygonometryczną; \frac{tga}{tga+ctga}=sin^{2}a

Zadanie 4798

Sprawdzić tożsamości trygonometryczne:
\frac{sinx+cos(2y-x)}{cosx-sin(2y-x)} = ctg (\frac{\pi}{4} - y)
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 15 16