Wybierz dział:

Zadanie 4091 (rozwiązane)

1.wiedząc ze cos\alpha=\frac{1}{3}\(\alpha\in(0^{\circ},\90^{\circ} oblicz wartosc pozostałych wartości trygonometrycznych.


wiedząc ze sin \alpha=\frac{1}{3}\(\alpha\in(0^{\circ}\90^{\circ} oblicz pozostałych wartości trygonometrycznych.

Zadanie 4064

tg\gamma tg 0,05= wynik zamieniony na stopnie i minuty
tg \rho tg 0,016=wynik zamieniony na stopnie i minuty

tg(\gamma+\rho)=

Zadanie 4043

czy funkcja f jest okresowa wyznacz okres
f_{x}=cos 2x +cos3x

Zadanie 4028

przwdstaw w prostrzej postaci:

a)1-sin2asinacosa=
b)1+cos2a-sin2a=
c)(sina+cosa)2-2sinscosa=

Zadanie 4024 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność:
a)−2(x−2)(x+1)≥3
b)2(x−1)x−5(1−x)x≤7
c)64(2x−1)a^{2}−49(3−2x)a^{2}≥0

Zadanie 3905 (rozwiązane)

Harcerze na zbiórce policzyli ile maja pieniędzy i okazało się,że wypada średnio po 14 zł na jednego harcerza. Ale kiedy przyszedł spóźniony Tomek, który miał 56 zł, to średnia wzrosła do 16 zł. Ilu harcerzy liczyła ta drużyna?

Zadanie 3885 (rozwiązane)

Oblicz długości przekątnych rombu o boku długości 30 dm i kącie ostrym 30 stopni.

Zadanie 3884 (rozwiązane)

Oblicz długości pozostałych boków trójkąta ABC oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie , jeśli b=7, \alpha=105 , \gamma=25 .

Zadanie 3736 (rozwiązane)

Mamy trojkat rownoboczny o boku 6. Z jednego z jego wierzcholkow poprowadzono 3 linie, ktora dziela bok [BC] na 3 rowne czesci. Oblicz pole trojkata BAM i NAM.

Zadanie 3735 (rozwiązane)

O ile procent nalezy wydluzyc boki trojkata rownobocznego, by jego pole wzroslo o 69 % ?

Zadanie 3734 (rozwiązane)

Boki trojkata rownobocznego wydłużono o 50%. O ile procent wrosło pole tego trojkata ?

Zadanie 3733 (rozwiązane)

Mamy trojkat rownoramienny o polu 12\sqrt{3} i stosunku wysokosi h do boku a rowny \sqrt{3} / 6. Jaki jest obwod tego trojkata i miary kątów ?

Zadanie 3662 (rozwiązane)

kAt a jest ostry i cos\alpha=\frac{5}{13}. oblicz sin\alpha oraz tg \alpha

Zadanie 3567 (rozwiązane)

dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60*. Pole tego rombu jest równe:
A.16\sqrt{3} B.16 .8\sqrt{3} D.8

Zadanie 3561 (rozwiązane)

Zad.6 Podaj liczbę punktów wspólnych okręgu o środku O (-2,-1) promieniu R=2 z okręgiem o środku S (-1,20 I PROMIENIU R =1 . Zad.7. Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego (an ) jeśli a2=5 a4=13 Oblicz sumę piętnastu początkowych wyrazów tego ciągu

Zadanie 3548 (rozwiązane)

Sprawdź tożsamości:
a) \frac{1}{1+tg\alpha *tg2\alpha }=cos2\alpha
b)\frac{2sin\alpha -sin2\alpha}{2sin\alpha +sin2\alpha }=tg^{2}\frac{\alpha }{2}
c)\frac{1+tg^{2}(45^{\circ}+\alpha )}{tg^{2}(45+\alpha ^{\circ})-1}=\frac{1}{sin2\alpha }

Zadanie 3531 (rozwiązane)

oblicz tg30st sin30st oraz podaj pozostale funkcje trygonometryczne dla kata 30st

Zadanie 3521 (rozwiązane)

W trapezie ABCD ramiona AD i BC przedłużono tak,że przecieły się w punkcie M.Oblicz długość odcinka MD jeżeli:
AD=21cm AB=34cm CD=17cm

I prosiłabym o wytłumaczenie

Zadanie 3520 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
\frac{x-2}{3}=\frac{x-4}{5}=-1

Zadanie 3519 (rozwiązane)

Wyznacz x ze wzoru a-1=\frac{2\nu-\nu 0}{x}

Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć słowami jak co się po kolei rozwiązuje

Zadanie 3516 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
tg\frac{x}{2}=-1

Zadanie 3508 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
sin2x=1
sin3x=2

Zadanie 3505 (rozwiązane)

Dane są punkty tworzące trójkąt , o współrzędnych :
A(-3,-2)
B(5,4)
C(1,7)

Oblicz pole trójkąta ABC oraz sinus kąta CAB.

Zadanie 3394 (rozwiązane)

Sprawdź tożsamość trygonometryczną:
(tgx+ctgx)^{2}=\frac{1}{sin^{2}x*cos^{2}x}

Zadanie 3364 (rozwiązane)

Proszę o pomoc
Jeżeli alpha jest katem ostrym i tg=2 to:
a) sin=pierwiastek z 5dzielony przez 2
b) sin=2 pierwiastki z 5 dzielone przez 5
c) sin=pierwiastek z 5 dzieliny przez 5
d) sin=pierwiastek z 5

Dziękuję
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 15 16