Wybierz dział:

Zadanie 118 (rozwiązane)

(x+1)(2x-1)>0

Zadanie 117 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie z^{6} = (1+3i)^{12}

Zadanie 116 (rozwiązane)

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e)mniejszych od 347

Zadanie 115

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e) mniejszych od 347
z kombinatorka ,wariancje bez powtórzeń
proszę bardzo rozwiązanie zadaNIA;)

Zadanie 114 (rozwiązane)

Jaką drogę przebędzie ciało w czasie 5s poruszając się z przyszpieszeniem 0,8 metra na sekundę kwadrat

Zadanie 113 (rozwiązane)

Samochód jadący z miasta A do miasta B przejechał pierwszy odcinek drogi 140 km w czasie 2h a drugi odcinek 60 km w czasie 1h.Oblicz średnią prędkośc samochodu

Zadanie 112 (rozwiązane)

hej pomozecie? zad sa w zalaczniku a) log5+log20,

Zadanie 110 (rozwiązane)

Hurtownia obniżyła ceny komputera o 8 %
A/ Jaka jest nowa cena komputera który kosztował 2100 zł.
B/ Jaka była cena starego komputera który obecnie kosztuje 2160 zł

Zadanie 109 (rozwiązane)

Pewien bank podwyższył oprocentowanie kredytu hipotecznego o 80 pukntów bazowych, co oznaczało podwyżke o 12,5 %. Oblicz wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego po powzyżce.

Zadanie 108 (rozwiązane)

( 1/4) do potęgi 5 * 8 do potęgi 5 =
(4 do potęgi 7) do potęgi 2 * (4 do potęgi 2) do potęgi -5 : 4 =

Zadanie 107

sprawdź metodą ''zero jedynkową" ze twierdzenie proste i przeciwstawne są równoważne (tabela)

Zadanie 106 (rozwiązane)

podaj twierdzenia ; odwrotne przeciwne i przeciwstawne do twierdzenia prostego

a=0vb=0 => a*b=0

Zadanie 105 (rozwiązane)

podaj slownie i symbolicznie prawa de Morgana i udowodnij jedno z nich

Zadanie 104 (rozwiązane)

funkcje liniowe określone wzorem: f(x)=(k-3)x+k-2,g(x)=(1/2k-4)x+7.
Wyznacz wartości parametru k, aby wykresy funkcji f i g były prostymi równoległymi
dla k=4 wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów funkcji f i g.

Zadanie 103 (rozwiązane)

wyznacz ogolny wyraz ciagu arytmetycznego oraz oblicz a_{30} jeśli a_{10}=29 i a_{14}=41

Zadanie 101 (rozwiązane)

/x^2-4/ + /x^2 -5/ =1

Zadanie 100 (rozwiązane)

oblicz pole trapezu w którym wysokośc' ma 1,5 dm a suma podstaw jest dwa razy dłuższa od wysokosci

Zadanie 99

1. Znaleźć pkt. X, który dzieli odcinek AB w stosunku: 1:1, 1:3, 2:3, jeśli A = (1, -2, 3), B = (21, -22, -37).
2. Znaleźć objętość czworościanu, którego wierzchołkami są pkt.: A = (1, 2, 0), B = (4, 3, 0), C = (1, 1, 1), D = (2, 3, 1).
Są to zadania z geometrii analitycznej, ale nie ma tu takiej kategorii

Zadanie 98 (rozwiązane)

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 10 cm dłuższa od przekątnej podstawy i o 4 cm dłuższa od jego krawędzi bocznej. oblicz wysokość graniastosłupa

Zadanie 97 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi tego sześcianu . Oblicz długość przekątnej sześcianu oraz przekątnej ściany bocznej.

Zadanie 96 (rozwiązane)

Aby uzyskać zaliczenie praktyk uczniowie klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej muszą w czasie trwania zajęć praktycznych wykonać 120 różnych detali.Jaś wykonał 135 elementów .O ile procent przekroczył normę.

Zadanie 95 (rozwiązane)

wyznacz A\cup B, A\cap B, A\backslash B, A', zbiorów:

A=(-2,4),  B=(4,+\infty)

Zadanie 94 (rozwiązane)

Rozwiąż układ równań:

Zadanie 93 (rozwiązane)

Wyznacz dziedzinę funkcji:

Zadanie 92 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności: