Wybierz dział:

Zadanie 108 (rozwiązane)

( 1/4) do potęgi 5 * 8 do potęgi 5 =
(4 do potęgi 7) do potęgi 2 * (4 do potęgi 2) do potęgi -5 : 4 =

Zadanie 107

sprawdź metodą ''zero jedynkową" ze twierdzenie proste i przeciwstawne są równoważne (tabela)

Zadanie 106 (rozwiązane)

podaj twierdzenia ; odwrotne przeciwne i przeciwstawne do twierdzenia prostego

a=0vb=0 => a*b=0

Zadanie 105 (rozwiązane)

podaj slownie i symbolicznie prawa de Morgana i udowodnij jedno z nich

Zadanie 104 (rozwiązane)

funkcje liniowe określone wzorem: f(x)=(k-3)x+k-2,g(x)=(1/2k-4)x+7.
Wyznacz wartości parametru k, aby wykresy funkcji f i g były prostymi równoległymi
dla k=4 wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów funkcji f i g.

Zadanie 103 (rozwiązane)

wyznacz ogolny wyraz ciagu arytmetycznego oraz oblicz a_{30} jeśli a_{10}=29 i a_{14}=41

Zadanie 101 (rozwiązane)

/x^2-4/ + /x^2 -5/ =1

Zadanie 100 (rozwiązane)

oblicz pole trapezu w którym wysokośc' ma 1,5 dm a suma podstaw jest dwa razy dłuższa od wysokosci

Zadanie 99

1. Znaleźć pkt. X, który dzieli odcinek AB w stosunku: 1:1, 1:3, 2:3, jeśli A = (1, -2, 3), B = (21, -22, -37).
2. Znaleźć objętość czworościanu, którego wierzchołkami są pkt.: A = (1, 2, 0), B = (4, 3, 0), C = (1, 1, 1), D = (2, 3, 1).
Są to zadania z geometrii analitycznej, ale nie ma tu takiej kategorii

Zadanie 98 (rozwiązane)

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 10 cm dłuższa od przekątnej podstawy i o 4 cm dłuższa od jego krawędzi bocznej. oblicz wysokość graniastosłupa

Zadanie 97 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi tego sześcianu . Oblicz długość przekątnej sześcianu oraz przekątnej ściany bocznej.

Zadanie 96 (rozwiązane)

Aby uzyskać zaliczenie praktyk uczniowie klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej muszą w czasie trwania zajęć praktycznych wykonać 120 różnych detali.Jaś wykonał 135 elementów .O ile procent przekroczył normę.

Zadanie 95 (rozwiązane)

wyznacz A\cup B, A\cap B, A\backslash B, A', zbiorów:

A=(-2,4),  B=(4,+\infty)

Zadanie 94 (rozwiązane)

Rozwiąż układ równań:

Zadanie 93 (rozwiązane)

Wyznacz dziedzinę funkcji:

Zadanie 92 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 91 (rozwiązane)

rozwiąż zadania z wartością bezwzględną:

Zadanie 90 (rozwiązane)

zapisz w najprostszej postaci:

Zadanie 89 (rozwiązane)

doprowadź do jednej potęgi

Zadanie 88

Narysuj takie dwa odcinki o różnych długościach, że figurą wypukłą jest ich:
a) suma,
b) część wspólna,
c) różnica.

Zadanie 87 (rozwiązane)

1kg kakao zawiera 1/25 kg wody , 9/49kg tłuszczu , 0,21kg bialka ,0/31kg cukru .oszacuj mase innych składników w 500g kakao /to jest ułamek zwykly

Zadanie 86

z domu do szkoly1 4/5km pokonal 150m drogi ile musi jeszcz przejsc do szkoły? / to jest ułamek zwykly prosze o pomoc!

Zadanie 85

W zbiorze R określamy działanie „o”. Zbadaj, czy jest ono wykonalne w tym zbiorze, czy jest przemienne, łączne, czy ma element neutralny i odwrotny, jeżeli:
a) a o b = 2a + 2b
b) a o b = a + b − 2
c) a o b = a +2b
d) a o b = 0,5(a + b)
e) a o b = (ab):3
Prosiłbym przy okazji o wyjaśnienie tematu działań w zbiorze (to znaczy jego podstaw)

Zadanie 84 (rozwiązane)

ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3

Zadanie 83 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny mając dane : a5=1 i a8=/frac{1}{8}