Wybierz dział:

Zadanie 239 (rozwiązane)

3 Na ile sposobów można umieścić 7 kul w 7 szufladach tak aby każda szuflada była zajęta (kule i szuflady rozróżniamy)

Na ile sposobów można rozmieścić 7 kul w 8 szufladach tak aby 1 szuflada była pusta (kule i szuflady rozróżniamy)

Zadanie 238 (rozwiązane)

Na ile różnych sposobów może usiąść 8 osób przy okrągłym stole,jeżeli :

a) uwzględniamy miejsca zajmowane przy stole (krzesła są ponumerowane)

b) uwzględniamy tylko rozmieszczenie osób tylko względem siebie

Zadanie 237 (rozwiązane)

Ustal, ile różnych liczb czterocyfrowych można utworzyć, mając do dyspozycji cztery tabliczki, na których zapisane są cyfry 2, 2, 2, 3.

Zadanie 236 (rozwiązane)

Mamy 24 karty. Losujemy jedną z nich (od 9 do ASa). Niech zmienna X oznacza liczbę punktów uzyskaną zgodnie z punktacją brydża (AS-4 pkt, Król-3 pkt, Dama- 2 pkt, Walet- 1pkt). Wyznacz i narysuj dystrybuantę.

Zadanie 235 (rozwiązane)

Prawdopodobieństwo zdania kolokwium w I terminie wynosi 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że w grupie 25 osób zdadzą przynajmniej 22 osoby.

Zadanie 234 (rozwiązane)

W koszyku jest 16 jabłek i 20 gruszek.Zatem jabłek jest mniej niż gruszek o:
20%
80%
25%
30%
?

Zadanie 233 (rozwiązane)

Uzasadnij, że liczba 3^{n}+3^{n+1}+3^{n+2} jest podzielna przez 13

Zadanie 232 (rozwiązane)

Trójkąty prostokątne KLM I PRS są podobne. Przyprostokątne trójkąta KLM mają długości 5 cm i 12 cm. Oblicz długości boków trójkąta PRS, wiedząc, że długość obwodu trójkąta PRS jest równa 0,6 dm.

Dziękuję.. ;))

Zadanie 231 (rozwiązane)

Oblicz:
\sqrt(32)+\sqrt(50)-\sqrt(72)=

Zadanie 230 (rozwiązane)

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych nieparzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 8.

Zadanie 229 (rozwiązane)

Wykaż, że liczba 2*9^{100}-9^{99}- 9^{98} jest podzielna przez 19

Zadanie 228 (rozwiązane)

Liczba permutacji n-elementów jest 30 razy mniejsza od liczby permutacji n+2 elementów. Oblicz n ?

Zadanie 226 (rozwiązane)

Jeżeli a=log5^{4}+log2^{4} to a=?

Zadanie 225 (rozwiązane)

zbior rozwiazan nierownosci x<7

Zadanie 224 (rozwiązane)

Pan Wacław jest właścicielem dwóch działek, które mają kształt prostokątów podobnych. Stosunek długości boków jednego prostokąta wynosi 3:4 , a jego obwód 140 m . Pole drugiego prostokąta jest równe 3 a . Wyznacz wymiary drugiego prostokąta.

Dziękuę.

Zadanie 223 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej, przechodzącej przez środek okręgu, o równaniu (x+2){2} + (y+3){2} = 49, do której należy punkt A= (5,2)

Zadanie 222 (rozwiązane)

W równoległoboku ABCD nierównoległe boki mają długość 7 cm i 8 cm. Obrazem równoległoboku ABCD w pewnym podobieństwie jest równoległobok A1B1C1D1. Wiedząc że pole równoległoboku A1B1C1D1 jest równe 336 cm kw., a jego kąt rozwarty ma miarę 150 stopni, oblicz:
a. skalę tego podobieństwa;
b. obwód równoległoboku A1B1C1D1

Zadanie 221 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)
proszeo pomoc

Zadanie 220 (rozwiązane)

liczbe 80przedstaw w postaci róznicy dwoch liczb tak aby suma ich kwadratu była najmnijesza

Zadanie 219

Potrzebuje rozwiązania dwóch prac semestralnych:

1) -- link został usunięty--
2) -- link został usunięty--

Pozdrawiam serdecznie

@Moderowane przez lukasz

Nie rozwiązujemy tutaj całych prac semestralnych, ale pomagamy w rozwiązaniu i zrozumienie poszczególnych zadań. Jeżeli nie rozumiesz, któregoś z zadań i nie wiesz jak go wykonać to dodaj takie zadanie i napisz co konkretnie jest dla Ciebie niezrozumiałe i niejasne. Postaramy się pomóc.

Zadanie 218 (rozwiązane)

-2(3x-4)=3(6-x)-(x-2)

Zadanie 217 (rozwiązane)

2+2=

Zadanie 216 (rozwiązane)


Przedstaw wyrażenie postaci:
\frac{4^{-1}}{-3} * \frac{2}{3}^{-2}
 5-1\frac{1}{2} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.
(to jest ułamek w załączniku napisałam dokładnie jak to wygląda)
Moderowane przez lukasz:
Poprawiłem wyświetlanie LaTeX, sprawdź proszę czy działania są prawidłowe.

Zadanie 215 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)

Zadanie 214 (rozwiązane)

Oblicz
a] 20%kwoty 360zł
b]Liczbę o 45%mniejszą od 2000
c] Cenę netto komputera ,jeśli cena brutto (VAT22%)wynosi 3172zł