Wybierz dział:

Zadanie 230 (rozwiązane)

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych nieparzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 8.

Zadanie 229 (rozwiązane)

Wykaż, że liczba 2*9^{100}-9^{99}- 9^{98} jest podzielna przez 19

Zadanie 228 (rozwiązane)

Liczba permutacji n-elementów jest 30 razy mniejsza od liczby permutacji n+2 elementów. Oblicz n ?

Zadanie 226 (rozwiązane)

Jeżeli a=log5^{4}+log2^{4} to a=?

Zadanie 225 (rozwiązane)

zbior rozwiazan nierownosci x<7

Zadanie 224 (rozwiązane)

Pan Wacław jest właścicielem dwóch działek, które mają kształt prostokątów podobnych. Stosunek długości boków jednego prostokąta wynosi 3:4 , a jego obwód 140 m . Pole drugiego prostokąta jest równe 3 a . Wyznacz wymiary drugiego prostokąta.

Dziękuę.

Zadanie 223 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej, przechodzącej przez środek okręgu, o równaniu (x+2){2} + (y+3){2} = 49, do której należy punkt A= (5,2)

Zadanie 222 (rozwiązane)

W równoległoboku ABCD nierównoległe boki mają długość 7 cm i 8 cm. Obrazem równoległoboku ABCD w pewnym podobieństwie jest równoległobok A1B1C1D1. Wiedząc że pole równoległoboku A1B1C1D1 jest równe 336 cm kw., a jego kąt rozwarty ma miarę 150 stopni, oblicz:
a. skalę tego podobieństwa;
b. obwód równoległoboku A1B1C1D1

Zadanie 221 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)
proszeo pomoc

Zadanie 220 (rozwiązane)

liczbe 80przedstaw w postaci róznicy dwoch liczb tak aby suma ich kwadratu była najmnijesza

Zadanie 219

Potrzebuje rozwiązania dwóch prac semestralnych:

1) -- link został usunięty--
2) -- link został usunięty--

Pozdrawiam serdecznie

@Moderowane przez lukasz

Nie rozwiązujemy tutaj całych prac semestralnych, ale pomagamy w rozwiązaniu i zrozumienie poszczególnych zadań. Jeżeli nie rozumiesz, któregoś z zadań i nie wiesz jak go wykonać to dodaj takie zadanie i napisz co konkretnie jest dla Ciebie niezrozumiałe i niejasne. Postaramy się pomóc.

Zadanie 218 (rozwiązane)

-2(3x-4)=3(6-x)-(x-2)

Zadanie 217 (rozwiązane)

2+2=

Zadanie 216 (rozwiązane)


Przedstaw wyrażenie postaci:
\frac{4^{-1}}{-3} * \frac{2}{3}^{-2}
 5-1\frac{1}{2} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.
(to jest ułamek w załączniku napisałam dokładnie jak to wygląda)
Moderowane przez lukasz:
Poprawiłem wyświetlanie LaTeX, sprawdź proszę czy działania są prawidłowe.

Zadanie 215 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)

Zadanie 214 (rozwiązane)

Oblicz
a] 20%kwoty 360zł
b]Liczbę o 45%mniejszą od 2000
c] Cenę netto komputera ,jeśli cena brutto (VAT22%)wynosi 3172zł

Zadanie 213 (rozwiązane)

liczbe 80przedstaw w postaci róznicy dwoch liczb tak aby suma ich kwadratu była najmnijesza

Zadanie 212 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m, prosta 2x-y+m=0
a) nie ma wspólnych punktów
b) ma jeden punkt wspólny
c) ma dwa punkty wspólne
z krzywą porównania  x^{2} -y -4x+5=0

Zadanie 211 (rozwiązane)

naszkicuj nastepujace funkcje y=3x do kwadratu+2x-3 same rozwiazanie bez rysunku

Zadanie 210 (rozwiązane)

dany jest prostokąt o obwodzie 60m jakie wymiary ma prostokąt o najwiekszym polu

Zadanie 208 (rozwiązane)

znajdź wielomian o współczynnikach całkowitych , którego pierwiastkiem jest \sqrt{3}+\sqrt{2}-1

Zadanie 207 (rozwiązane)

najmniejsza liczba zbudowana z sześciu rożnych cyfr największa liczba zbudowana z siedmiu rożnych cyfr

Zadanie 206 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu o środku w punkcie
a) S=(-4,2) i promieniu r=2 pierwiastki z 5
b) S=(0,-6) i promieniu r=5 pierwiastków z 2

Zadanie 205 (rozwiązane)

Oblicz długość odcinka
a) A=(-3,4) B= (4,3)
b) C=(0,-5) D=(5,0)

Zadanie 204 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej y= -3/5 x + 2 przechodzącej przez punkt
a) A=(-2,-1)
b) B=(1,-4)