Wybierz dział:

Zadanie 213 (rozwiązane)

liczbe 80przedstaw w postaci róznicy dwoch liczb tak aby suma ich kwadratu była najmnijesza

Zadanie 212 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m, prosta 2x-y+m=0
a) nie ma wspólnych punktów
b) ma jeden punkt wspólny
c) ma dwa punkty wspólne
z krzywą porównania  x^{2} -y -4x+5=0

Zadanie 211 (rozwiązane)

naszkicuj nastepujace funkcje y=3x do kwadratu+2x-3 same rozwiazanie bez rysunku

Zadanie 210 (rozwiązane)

dany jest prostokąt o obwodzie 60m jakie wymiary ma prostokąt o najwiekszym polu

Zadanie 208 (rozwiązane)

znajdź wielomian o współczynnikach całkowitych , którego pierwiastkiem jest \sqrt{3}+\sqrt{2}-1

Zadanie 207 (rozwiązane)

najmniejsza liczba zbudowana z sześciu rożnych cyfr największa liczba zbudowana z siedmiu rożnych cyfr

Zadanie 206 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu o środku w punkcie
a) S=(-4,2) i promieniu r=2 pierwiastki z 5
b) S=(0,-6) i promieniu r=5 pierwiastków z 2

Zadanie 205 (rozwiązane)

Oblicz długość odcinka
a) A=(-3,4) B= (4,3)
b) C=(0,-5) D=(5,0)

Zadanie 204 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej y= -3/5 x + 2 przechodzącej przez punkt
a) A=(-2,-1)
b) B=(1,-4)

Zadanie 203 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej równoległej do prostej y=3x-5 przechodzącej przez punkt
a) A=(-1,2)
b) B=(-3,0)

Zadanie 202 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty
1.) A=(-3,4) B=(2,-2)
2.) C=(4,-2) D=(-2,-4)

Zadanie 201 (rozwiązane)

Narysuj wykres funkcji liniowych i podaj współrzędne punktów przecięcia z osiami. Określ monotoniczność.
y= - x+3 y= 1/2x-1/4 y= -3x-6

Zadanie 199 (rozwiązane)

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności |x-1| ≤ - 8

Zadanie 198 (rozwiązane)

Określ dziedzinę funkcji danej wzorem:
a) x → \frac{1}{x-1}
b) f(x) = \sqrt{x-4}

Zadanie 197 (rozwiązane)

Przedstaw wyrażenie postaci:

Zadanie 196 (rozwiązane)

Ile osi symetrii ma figura w załączniku.Kwadrat koło i kwadrat bierz pod uwagę jako jedną figurę.

Zadanie 194 (rozwiązane)

Zad4. Boki równolegloboku maja długość 12cm,9cm a jedna z wysokości ma długość 4cm. Oblicz długość 2wysokości równolegloboku. Rozważ dwa przypadki

Zadanie 193 (rozwiązane)

Zad3. Pole trapezu jest równe 21cm kwadratowych,a wysokość ma długość 7cm. Oblicz długość podstaw trapezu jesli jedna z nich jest o 3cm dłuższa od drugiej

Zadanie 192 (rozwiązane)

Zad2. Oblicz pole trapezu mając dane długości podstaw a,b i długość ramion c,d.
A:28 B:7 C:17 D:10

Zadanie 191 (rozwiązane)

Zad1. Oblicz pole prostokąta ktorego długość ma10cm,przecinają sie pod kątem 30stopni.

Zadanie 190 (rozwiązane)

x2+5x+6=
x2+5x+4=
x2-6x+4=20
x2+2x=3
x2+3x-4=0
x2-9x-22=0

Zadanie 189 (rozwiązane)

(2b-4)2

Zadanie 176 (rozwiązane)

Znajdz wzór funkcji liniowej ktorej wykres przechodzi przez punkty A=(1,3) B=(-1,1)

Zadanie 175 (rozwiązane)

punkty A=(-1,3) i C (7,9 ) sa przeciw ległymi wierzcholkami prostopadlych ABCD. Promien tego okregu jest rowny

Zadanie 174 (rozwiązane)

zad wykaż że dla dowolnych a b c należących do R zachodzą nierówności:

b) (a_>0 i b_>0) to: a+b/2 _> \sqrt{ab}

c) a < a + b/2 < b