Wybierz dział:

Zadanie 314 (rozwiązane)

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu: x^ + y^ -2x + 4y-5=0

Zadanie 313 (rozwiązane)

Sprawdź, czy czworokąt ABCD, gdzie A=(-3,-1), B=(52,-2), C=(54,4), D=(-2,3) jest równoległobokiem. Odpowiedz uzasadnij.


JEŚLI BYŁO BY MOŻLIWE PROSIŁA BYM Z RYSUNKIEM BO MAM WYMAGAJĄCĄ NAUCZYCIELKĘ:/

Zadanie 312 (rozwiązane)

Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy równe części. Wykaż że pole trójkąta ADE jest trzy razy mniejsze od pola trójkąta ABC.

Zadanie 311 (rozwiązane)

Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f(x) = 2xkwadrat - 5x + 3 w przedziale <-1,2>

Zadanie 310 (rozwiązane)

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu: x kwadrat + y kwadrat -2x + 4y-5=0

Zadanie 309 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: 2xkwadrat - 18x=0

Zadanie 308 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność: 3xkwadrat > 8x+3

Zadanie 306 (rozwiązane)

Zapisz w postaci potęgi o podstawie 6 liczbę .
6 do potęgi 1/3*36 do potęgi 1/3 kreska ułamkowa w mianowniku 36 do potęgi 3*6 do potęgi 2.

Zadanie 304 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu
(x-5)^2+(y+7)^2=50

Zadanie 303 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu
(x+1)^2+(y-2)^2=8

Zadanie 302 (rozwiązane)

podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu
(x-1)^2+y^2=25

Zadanie 301 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu
x^2+y^2=9

Zadanie 300 (rozwiązane)

2/\sqrt{2}+2\sqrt{2}=

Zadanie 299 (rozwiązane)

aby układ 3y-ax=5 i 4x-6y=-10 był układem nieoznaczonym nalezy w miejsce a jaka liczbe wstawic narysuj wykres

Zadanie 298 (rozwiązane)

zamień 0,(31) na ułamek zwykły.

Zadanie 297

Promień podstawy stożka o objętości 72 pi jest 3 razy krótszy niż tworząca.
a) oblicz tg kąta nachylenia tworzącej do podstawy
b) oblicz pole całkowite

Zadanie 296

sprawdź metodą ''zero jedynkową" ze twierdzenie proste i przeciwstawne są równoważne (tabela)

Zadanie 295 (rozwiązane)

Kwotę 1000zł.złożono w banku przy stopie procentowej10% w skali roku.Wyznacz kapitał wraz z odsetkami po 5 latach,jeśli odsetki są dopisywane po upływie każdego roku.

Zadanie 294 (rozwiązane)

pierwszy odcinek łamanej ma długość 3cm,a każdy następny jest dwa razy dłuższy od poprzedniego.Z ilu odcinków składa się ta łamana,jeśli ma ona długość765cm?

Zadanie 293

dany jest ciąga_{n} o wyrazie ogólnyma_{n}=n^{2}\n+2:
a)spradż,że ciąg(a_{2},a_{6},a_{8}+1,6)jest ciągiem arytmetycznym.
b)wyznacz taką liczbę x,że ciąg(a_{2},x,a_{6})jest ciągiem geometrycznym.

Zadanie 292 (rozwiązane)

oblicz sumę ośmiu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego,w którym a_{2}=3,a_{6}=11

Zadanie 291

wykres funkcji y=4+2 do potegix-3 otrzymalismy w wyniku przesunięcia wykresu y=2 do potegix wzdłuż osi OX o 3 jednostki w prawo

Zadanie 290

wykres funkcji y=4+2do potegix-3 otrzymaliśmy w wyniku przesunięcia wykresu y=2 do potegix wzdłuż osi OY o 4 jednostki w góre

Zadanie 289

wykres funkcji y=4+2 do x-3 otrzymaliśmy w wyniku przesunięcia wykresu y=2dox wzdłuż osi OX o 3 jednostki w lewo i w góre o 4 jednostki

Zadanie 288

wykres funkcj y=(x+3)do kwadratu-4 otrzymaliśmy w wyniku przesunięcia wykresu y=xdo kwadratu wzdłuż osi OX o 3 jednostki w prawo
1 2 ... 287 288 289 291 293 294 295 ... 300 301