Wybierz dział:

Zadanie 268 (rozwiązane)

kangurzyca z kangurzątkiem waży 73 kg. kangurzyca jest o 70 kg cięższa od kangurzątka. ile waży mały kangur.

Zadanie 267 (rozwiązane)

ania i bartek mają razem 17 lat. ania jest o 3 lata starsza od bartka. oblicz ile lat maja ania i bartek.

Zadanie 266 (rozwiązane)

za 2 kg jabłek i 3 kg gruszek zapłacono 14 zł. Ile kosztowały jabłka a ile gruszki, jeśli cena gruszek jest o50 gr wyższa od ceny jabłek?

Zadanie 265 (rozwiązane)

Rzucamy kostką sześcienną i monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że na monecie wypadnie orzeł a na kostce mniej niż 4 oczka.

Zadanie 264 (rozwiązane)

W barze są do wyboru: 4 zupy, 5 drugich dań i 3 desery. Ile różnych dań obiadowych złożonych z zupy, drugiego dania i deseru można zamówić w tym barze? (Za różne uważamy zestawy, które różnią się przynajmniej jednym elementem).

Bardzo proszę o rozwiązanie bo już w środę mam z tego klasówkę;/

Zadanie 263 (rozwiązane)

Rzucamy trzema symetrycznymi monetami. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyrzucimy więcej niż jednego orła.

Zadanie 262 (rozwiązane)

Rzucono dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek 8.

Zadanie 261

W trapezie KLMN punkt P jest punktem przeciecia przekatnych trapezu. Oblicz dlugosc podstawy KL, majac dane: MN=3, MP=2, PK=5.

Zadanie 260 (rozwiązane)

Trójkąt o bokach 3,5,7 jest podobny do trójkąta o jednym z boków równym 25cm. Oblicz pozostałe boki trójkąta.

Zadanie 259 (rozwiązane)

Przez punkt A przeprowadzono styczną do okręgu o promieniu 5 cm. Odległość punktu A od środka okręgu wynosi 10 cm. Oblicz odległość punktu a od punktu styczności.

Zadanie 258 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu:

a) x^2 + y^2 - 4 = 0

Zadanie 257 (rozwiązane)

y=-x^2-2x+15

Zadanie 256 (rozwiązane)

Wykaż, że suma pierwiastków wielomianu W(x)=x^{3}-$x^{2}-4x+4 jest równa 1

Zadanie 255 (rozwiązane)

wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej od 2, liczba n^{3}-n dzieli się przez 6

Zadanie 253 (rozwiązane)

Twierdzenie Pitagorasa
x-3(x+7)=12-x

2(x+7)+1=4x-1/2 (jedna druga )

x+1(x+2)^ -x^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

3(1-x)-5=8-2(x-1)

2x(x-4) (x+4)=(x-1)^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

0=4(10-5x)-3(-3x-5)


_8x__ +35=59
3

_x+2__ + _3-x_ = _x_
4 3 3
(x-1)-4=(x-2)(x+2)=x
PROSZĘ O ROZWIĄZANIE Z GÓRY DZIĘKUJE :)

Zadanie 252 (rozwiązane)

Mama kupiła 2,5 kg bananów i 2 kg. jabłek.cena 1 kg bananów wynosi3,89 zł. a 1 kg jabłek kosztuje 2,75 zł. Mama dała kasjerce banknot 20 zł.Ile otrzymała reszty?

Zadanie 249 (rozwiązane)

liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 248 (rozwiązane)

Rozłóż na czynniki, możliwie najniższego stopnia. wielomian:

10x^3+2x^2-5x-1

Zadanie 247 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny w którym boki są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego . Wiedząc że jego pole wynosi 2400 cm^2 wyznaczyć te boki.

Zadanie 245 (rozwiązane)

a)
\sqrt(200)+\sqrt(20)-\sqrt(32)-\sqrt(500)=
b)
(\sqrt(45)+\sqrt(5)+3\sqrt(20)^{2}=
<br>c)
<br>{3}^\sqrt{3}-2^{3}\sqrt{24}+3^{3}\sqrt{81}=
d)
^{3}\sqrt{2}*(^{3}\sqrt{4}-^{3}\sqrt{108}+2^{3}\sqrt{32})=
e)
-2\sqrt{150}-2\sqrt{27}-3\sqrt{96}-4\sqrt{75}=
<br>f)
<br>\frac{15\sqrt{15}}{2\sqrt{48}-\sqrt{75}=

Zadanie 244 (rozwiązane)

pierwiastkami wielomianu W(x)=(x^+16)(x-25) są liczby: A.5 i -5 B.-4,4 i25 C.25 D.16 i25

Zadanie 243 (rozwiązane)

Kasia i Tomek wybrali się do kina. Razem z nimi poszły jeszcze 4 inne osoby. Na ile sposobów mogą usiąść w kinie na 6 miejscach,jeśli pomiędzy Kasią,a Tomkiem zawsze będzie 1 osoba?

Zadanie 242 (rozwiązane)

Wykres funkcji f(x), gdzie x nalezy do <1/2 , 4 > przesunięto równolegle o wektor u=[2,3] i otrzymano wykres funkcji g. Następnie wykres funkcji g przekształcono przez symetrię względem OX i otrzymano wykres funkcji h.

a) napisz wzór funkcji h
c)podaj dziedzinę

bardzo bardzo ważne!! Proszę o szybkie rozwiązanie .

Zadanie 241 (rozwiązane)

Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je w kolejności losowań otrzymując liczbę dwucyfrową. Ile spośród tych liczb jest parzystych?

Zadanie 240 (rozwiązane)

frac{sin"{2}\alpha{1cos\alpha=1+cos\alpha$

Wykaż równość.
1 2 ... 285 286 287 289 291 292 293 ... 296 297