Wybierz dział:

Zadanie 7924 (rozwiązane)

Przedstaw pole P prostokąta (rysunki w załączniku) jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. Dla jakiego argumentu pole jest największe? Wyznacz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 7909 (rozwiązane)

Dana jest funkcja f (x) = -2x + 6 . Naszkicuj wykres funkcji
a. y = - f(x)
b. y = f(-x)
c. y = -f(-x)

Zadanie 7908

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem punktu (0:0)
a. f(x) = - \sqrt{2}x
b. f(x) = \frac{2}{5}x -4
c. f(x) = \pix^{2} -\frac{8}{3}
d. f(x) = 7x^{2} + x
e. f(x) = -2x^{2} -4x -6

Zadanie 7907 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OY
a. f(x) = -5x
b. f(x) = -2x+1
c. f(x) = 5x^{2} -4
d. f(x) =8x^{2} -x
e. f(x) = -3x^{2} -3x -2

Zadanie 7906 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX
a. f(x) = 3x
b. f(x) = 4x-1
c. f(x) = 3x^{2} +4
d. f(x) = 2x^{2}+x
e. f(x) = 4x^{2} +3x -5

Zadanie 7905

Naszkicuj wykres funkcji f(x) = \frac{2}{3} x+1,x\inR, a następnie przekształć go w symetrii osi OX i OY
ZAPISZ WZORY OTRZYMANYCH FUNKCJI

Zadanie 7847 (rozwiązane)

w układzie współrzędnych narysowana jest parabola i prosta. Napisz układ równań,którego ilustracją jest przedstawiony rysunek.

Zadanie 7832

Wszystko w załączniku. Proszę o pomoc.

Zadanie 7804 (rozwiązane)

Pociąg wyruszył na trasę o długości 280 km z 40-to minutowym opóźnieniem. Całą trasę przebył ze średnią prędkością o 10 km/h większą od planowej i w rezultacie zmniejszył opóźnienie do 10 minut. Z jaka średnią prędkością jechał?

Zadanie 7739 (rozwiązane)

1.Rozwiąż nierówność: .x2+8x+15>0

Zadanie 7697 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa f jest malejąca w przedziale <2, + nieskończoności), a jej miejsca zerowe x1, x2 spełniają warunek x1*x2= -5. Parabola wykresu funkcji f ma z osią OY punkt wspólny (0,5). Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 7669

a.Przedstaw liczbę 2012 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.
b.Przedstaw liczbę 1/2 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.

Zadanie 7668 (rozwiązane)

2.Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniając nierówność
a.2x^2+9x-5
b.-4^2+25x-6>0

Zadanie 7667 (rozwiązane)

1.Rozwiąż równanie :
a. -5^2+2x=0
b.6x^2=24x
c.x(x-3)=9x(x-3)
d.8x^2-3x=0
e.7x^2=21x
f.x(x+2)=4x(x+2)

Zadanie 7658

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(2,2) oraz przez punkty przecięcia okręgu x^2 + y^2 -4x -4y -1 = 0 z prostą y+x=1

Zadanie 7656

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu załączonych zadań. Będę wdzięczna! :)

Zadanie 7655 (rozwiązane)

wyznacz dziedzinę funkcji: f(x)\sqrt{-4x^{2}+20x-16

Zadanie 7629

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x^+4. Wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[0; 0,5k]
a) naszkicuj wykresy funkcji f, g
b) zaznacz na wykresach wektor przesunięcia u, gdzie u to 21.

Baardzo proszę o pomoc!

Zadanie 7605 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7604 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami

Zadanie 7580 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność
-x²+2≥0
Jest rozwiązane ale proszę o wyjaśnienie skąd z x²≤2 wziął się x≤√2
-x²≥-2 / (-1)
x²≤2
x≤√2 u x≥-√2
x ∈ <-√2 ,√2>

Zadanie 7572 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Oblicz pochodne funkcji
f(x)=2x3-6x2+8x-2g(x)=(3x+2)(2x3+5)

Zadanie 7491

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej, która jest:
a. malejąca w przedziele (-\infty;1> i rosnąca w przedziale <1;\infty), osiaga wartość najmniejsza równą -3 i jej wykres przechodzi przez punkt P=(2;-1)
b. malejąca w przedziale (-\infty;-3> i jest rosnąca w przedziale <-3;\infty) jednym z jej miejsc zerowych jest x=-5 i jej wykres ma z prostą y=-8 dokładnie jeden punkt wspólny,
c. rosnąca w prziedziale (-\infty;3> i malejąca e przedziale <3;\infty), ma dokładnie jedno miejsce zerowe a jej wykres przeciana oś Oy w punkcie o rzędnej -9.

Z góry dziękuje. :)

Zadanie 7487 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu, którego środek leży na prostej y=-2x,i który przechodzi przez punkty A=(-4,-5) i B=(-2,-1)
2 4 5 6 7 8 9 ... 22 23