Wybierz dział:

Zadanie 6271 (rozwiązane)

17. Prosta o równaniu y=a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = -x²+6x-10 . Wynika stąd , że :
a) a=3
b) a=0
c) a=-1
d) a=-3

Zadanie 6245 (rozwiązane)

wskaz fukcje kwadratowa ktorej zbiorem wartosci jest przedzial (-4,do nieskonczonosci)

Zadanie 6241 (rozwiązane)

zadanie1
wzór funkcji f(x)=3/4x^+1/2x-1/4 w postaci kanonicznej to
a) f(x)=3/4(x-1/3)^-1/3
b)f(x)=(x+1/3)^-1/3
c)f(x0=3/4(x+1/3)^-1/3
d)f(x)=(x-1/3)^+1/3
zadanie2
funkcja kwadratowa f(x)=x^-4x jest rosnąca w przedziale
zadanie3
miejscem zerowym funkcji y=-3x+1
zadanie4
postać iloczynowa funkcji y=2x^-x+1 to
zadanie 5
funkcja malejącą jest funkcja
a) y=-4+3x
b)y+-(x+4)-4x
zafdanie 6
do wykresu funkcji f(x)=3x^+2x-1 nie należy punkt o współrzędnych
zadanie 7
funkcja liniowa y=(m+5)x-4 nie ma miejsc zerowych, gdy liczba m jest równa
zadanie 8
funkcja liniowa y=(m-1)x-2 jest rosnąca
a) m<0
b) m=1
c)m>0
d)m>1
zadanie 9
funkcja kwadratowa f9x)=-x^-4 jest malejąca w przedziale

Zadanie 6240

Oblicz dla jakich wartości funkcja kwadratowa określona wzorem
a) y=x^-mx+1 przyjmuje tylko wartości dodatnie
b)y=x^-2mx -3 ma oś symetrii o równaniu x=1

Zadanie 6208 (rozwiązane)

17. Prosta o równaniu y=a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = -x²+6x-10 . Wynika stąd , że :
a) a=3
b) a=0
c) a=-1
d) a=-3

Zadanie 6205 (rozwiązane)

16. Wykres funkcji kwadratowej f(x) = 3(x+1)² -4 NIE MA punktów wspólnych z prostą o równaniu :
a) y=1
b) y=-1
c) y=-3
d) y=-5

Zadanie 6140 (rozwiązane)

Nie obliczając pierwiastków x_{1}, x_{2} równania
10x^{2}+5x-2=0
oblicz wartość wyrażenia
\frac{2x_{1}^{2}+3x_{1}x_{2}+2x_{2}^{2}}{x_{1}x_{2}^{2}+x_{1}^x_{2}}

Rozpisałam to w następujący sposób:
\frac{2(x_{1}^{2}+x_{2}^{2})+3x_{1}x_{2}}{x_{1}x_{2}(x_{2}+x_{1})}=\frac{2(x_{1}+x_{2})^{2}+x_{1}x_{2}}{x_{1}x_{2}(x_{1}+x_{2})}
i ze wzorów Vieta podstawiłam z
x_{1}x_{2}=-\frac{1}{5}
x_{1}+x_{2}=-\frac{1}{2}
Wychodzi mi po tym 3, a w odpowiedziach jest 7. I teraz pytanie czy robię gdzieś błąd czy to w odpowiedziach jest coś źle?

Zadanie 6115

Stadion może pomieścić 30tys.kibiców.Jeżeli bilety ą po 50zł to kupuje je średnio 12tys.kibiców.Każda obniżka o 1 zł powoduje wzrost liczby kupujących o 400 osób.Wyznacz dochód ze sprzedaży biletów w funkcji liczby kibiców.

Zadanie 6056 (rozwiązane)

nierownosci kwadratowe moje zadanie prosze o wyliczenie
3x^-4x+1

Zadanie 6054 (rozwiązane)

Jest równanie x2+3mx+5m=0 nie ma rozwiązania

a) mE (- nieskończoność, 0)
b) mE (0, 20/9)
c) [ 20/9, + nieskończoność)
d) mE ( - nieskonczoność, 0) U ( 20/9 , + nieskończoność

Zadanie 6010 (rozwiązane)

Liczba 2 jest rozwiązaniem równania
x3+2x2-mx+12=0 Parametr m jest równy

Zadanie 6009 (rozwiązane)

Zbiorem rozwiązań nierówności

-12 x2-x+1>-0

Zadanie 6008 (rozwiązane)

Podaj rozwiąznia równania

x3= x2

Zadanie 6007 (rozwiązane)

Podaj pierwiatki równania

x3+8=0

Zadanie 6006 (rozwiązane)

Dziedzina równania


x2-25/x4+16 =2

Zadanie 6005 (rozwiązane)

Jest równanie x2+3mx+5m=0 nie ma rozwiązania

a) mE (- nieskończoność, 0)
b) mE (0, 20/9)
c) [ 20/9, + nieskończoność)
d) mE ( - nieskonczoność, 0) U ( 20/9 , + nieskończoność

Zadanie 5973 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f. Wyznacz jej miejsca zerowe oraz przedziały monotoniczności.

f(x)= {-x^{2}-2x+3 dla x<0
{x^{2}-4x+3 dla x>(lub równego) 0

Zadanie 5968

5.Rozwiąż nierówności
-2012-(x-7)^15-(x+5)^18*x^44*(x-13)>/0..

Zadanie 5967

2. Dla jakich wartości parametru m nierówność (m-2)x do potęgi2 +2(2m-3)x+(5m-6)>o zachodzi dla każdej liczby rzeczywistej x

Zadanie 5956

5.Rozwiąż nierówności
-2012-(x-7)^15-(x+5)^18*x^44*(x-13)>/0..

Zadanie 5953 (rozwiązane)

.Samolot startuje z lotniska pod kątem 30 stopni do poziomu .jak wysoko wzniesie się ten samolot po przebyciu 3 km w lini prostej.

Zadanie 5952 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
X^5-x^4-5x^3+5x^2+6x-6=o

Zadanie 5951 (rozwiązane)

.Samolot startuje z lotniska pod kątem 30 stopni do poziomu .jak wysoko wzniesie się ten samolot po przebyciu 3 km w lini prostej.

Zadanie 5950

2. Dla jakich wartości parametru m nierówność (m-2)x do potęgi2 +2(2m-3)x+(5m-6)>o zachodzi dla każdej liczby rzeczywistej x

Zadanie 5949 (rozwiązane)

.1.sprówadź trójmian kwadratowy
-3x do kwadratu+12x+20
do postaci kanonicznej
1 2 3 5 7 8 9 ... 21 22