Wybierz dział:

Zadanie 378 (rozwiązane)


. Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej f(x)=2x2+8x-10.

Zadanie 368

Drut o długości 68 cm dzielimy na dwie części- z jednej tworzymy ramkę kwadratową, a z drugiej- prostokątną. Na jakie części należy rozciąć drut, aby suma pól powierzchni ograniczonych przez ramki była najmniejsza, jeśli stosunek długości boków prostokąta wynosi 3:1 ?

Zadanie 364 (rozwiązane)

x do kwadratu+(1-pierwiastek z 2)x-pierwiastek z 2=0

Zadanie 361 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność. (x-1)(2-x)>0

Zadanie 359

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funcji f(x)=-x2-8x-25 w przedziale

Zadanie 337 (rozwiązane)

oblicz libcze punktow wspolnych okregu o promieniu 4 i srodku w punkcie S=(0 3) z prosta o rownaniu y=x+1

Zadanie 336 (rozwiązane)

oblicz odleglosc srodka okregu o rownaniu x^2+y^2-2x-3=0 o poczatku ukladu wspolrzednych

Zadanie 335 (rozwiązane)

x kwadrat+(1- pierwiastek z 2)x- pierwiastek z 2=0

Zadanie 333

x^(2)+(1-\sqrt(2))x-\sqrt(2)=0

Zadanie 332 (rozwiązane)


5x+(x-1)kwadrat=(x+2)(x-2)+3x+5

Zadanie 311 (rozwiązane)

Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f(x) = 2xkwadrat - 5x + 3 w przedziale <-1,2>

Zadanie 257 (rozwiązane)

y=-x^2-2x+15

Zadanie 225 (rozwiązane)

zbior rozwiazan nierownosci x<7

Zadanie 221 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)
proszeo pomoc

Zadanie 220 (rozwiązane)

liczbe 80przedstaw w postaci róznicy dwoch liczb tak aby suma ich kwadratu była najmnijesza

Zadanie 218 (rozwiązane)

-2(3x-4)=3(6-x)-(x-2)

Zadanie 215 (rozwiązane)

podaj wzor funkcji kwadratowej wiedzac ze do jej wykresu naleza punkty
(0,1) (1,3) (-1 ,1)
(0,-5) (2,5) (-2,-23)

Zadanie 212 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m, prosta 2x-y+m=0
a) nie ma wspólnych punktów
b) ma jeden punkt wspólny
c) ma dwa punkty wspólne
z krzywą porównania  x^{2} -y -4x+5=0

Zadanie 211 (rozwiązane)

naszkicuj nastepujace funkcje y=3x do kwadratu+2x-3 same rozwiazanie bez rysunku

Zadanie 199 (rozwiązane)

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności |x-1| ≤ - 8

Zadanie 190 (rozwiązane)

x2+5x+6=
x2+5x+4=
x2-6x+4=20
x2+2x=3
x2+3x-4=0
x2-9x-22=0

Zadanie 132 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A o środku w punkcie S jeśli:
a)A(3,4) S(0,0)
b)A(4,2) S(2,1)
c)A(3,10) S(−3,2)
d)A(4,7) S(−2,1)

Zadanie 125 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej 4y – x + 20 = 0 w postaci kierunkowej.

Zadanie 118 (rozwiązane)

(x+1)(2x-1)>0

Zadanie 79 (rozwiązane)

wykaż,że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9.
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 22