Wybierz dział:

Zadanie 78 (rozwiązane)

2. Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=¼ x2-½ x +c.
a) Oblicz wartość współczynnika c wiedząc , że do wykresu funkcji należy punkt c (2,0).
b) Sprowadź trójmian kwadratowy do postaci kanonicznej i narysuj jego wykres.
c) Podaj zbiór wartości funkcji.

( x do potęgi drugiej)

Zadanie 77 (rozwiązane)

1. Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= - ½ x2 + bx + 2.
a) Wyznacz wartość współczynnika b wiedząc , że do wykresu funkcji należy punkt B(2,3),
b) Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli,
c) Podaj największy zbiór , w którym funkcja jest malejąca.

(x do potęgi drugiej )

Zadanie 76 (rozwiązane)

suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 149.wyznacz te liczby.

Zadanie 29 (rozwiązane)

24x3-10x2-3x+1
----------------------- mniejsze lub równe 0
x2+x-12
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 23 »