Wybierz dział:

Zadanie 8089

Obok równania kwadratowego podano jeden z jego pierwiastków. Nie rozwiązując równania Oblicz jego drugi pierwiastek.
x^2+12x-45=0; x=-15


Zadanie 8082

Rozwiąż nierówność :
$\sqrt[3x-1]\leq x+1

Zadanie 8060

Dane są wektory a,b i c . Skonstruuj wektory :) Pls na jutro bardzo dziekuje z góry jeśli ktoś mi to zrobi :)

Zadanie 8029

Wartość pewnego wskaźnika giełdowego Z(t), gdzie t oznacza czas wyrażony w dniach ustala się codziennie na giełdzie w zależności od aktualnego kursu Euro E(t) , dolara D(t) franka F(t), funta B(t) według wzoru : Z(t) = 0,08 E(t)+0,3 D(t)+0,1 F(t)+0,2 B(t) prognozy maklera w nadchodzący h dwóch tygodniach kursy walut będą zmieniać się według wzorów:
E(t) = 1,92+0,01t -0,002^{2}
D(t)= 3,42 - 0,02t +0,003^{2}
F(t)= 0,51 - 0,02t - 0,012^{2}
B(t)= 5,84 - 0,01t -0,001^{2}
a) oblicz którego dnia w ciągu dwóch tygodni funkcja Z osiągni wartość najmiejszą a w który największą
b) oblicz te wartości

Zadanie 8018

f(x)=2x^+3x-5

Zadanie 7992

x^2 + \frac{25x^2}{(5+2x)^2} >= \frac{74}{49}

Zadanie 7978 (rozwiązane)

a)wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^+bx+1 jest symetryczny wzgledem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Napisz równanie tej funkcji w postaci ogólnej.
b) dana jest funkcja kwadratowa f(x)=a(x+1)(x-3), której największa wartość jest równa 8. Wyznacz współczynnik a oraz przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

Zadanie 7949 (rozwiązane)

Pomoże ktoś?? Z góry dziękuję za rozwiązanie ;-)

Zadanie 7945 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność : \frac{3x-2}{x-3} >0

Zadanie 7924 (rozwiązane)

Przedstaw pole P prostokąta (rysunki w załączniku) jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. Dla jakiego argumentu pole jest największe? Wyznacz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 7909 (rozwiązane)

Dana jest funkcja f (x) = -2x + 6 . Naszkicuj wykres funkcji
a. y = - f(x)
b. y = f(-x)
c. y = -f(-x)

Zadanie 7908

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem punktu (0:0)
a. f(x) = - \sqrt{2}x
b. f(x) = \frac{2}{5}x -4
c. f(x) = \pix^{2} -\frac{8}{3}
d. f(x) = 7x^{2} + x
e. f(x) = -2x^{2} -4x -6

Zadanie 7907 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OY
a. f(x) = -5x
b. f(x) = -2x+1
c. f(x) = 5x^{2} -4
d. f(x) =8x^{2} -x
e. f(x) = -3x^{2} -3x -2

Zadanie 7906 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX
a. f(x) = 3x
b. f(x) = 4x-1
c. f(x) = 3x^{2} +4
d. f(x) = 2x^{2}+x
e. f(x) = 4x^{2} +3x -5

Zadanie 7905

Naszkicuj wykres funkcji f(x) = \frac{2}{3} x+1,x\inR, a następnie przekształć go w symetrii osi OX i OY
ZAPISZ WZORY OTRZYMANYCH FUNKCJI

Zadanie 7847 (rozwiązane)

w układzie współrzędnych narysowana jest parabola i prosta. Napisz układ równań,którego ilustracją jest przedstawiony rysunek.

Zadanie 7832

Wszystko w załączniku. Proszę o pomoc.

Zadanie 7804 (rozwiązane)

Pociąg wyruszył na trasę o długości 280 km z 40-to minutowym opóźnieniem. Całą trasę przebył ze średnią prędkością o 10 km/h większą od planowej i w rezultacie zmniejszył opóźnienie do 10 minut. Z jaka średnią prędkością jechał?

Zadanie 7739 (rozwiązane)

1.Rozwiąż nierówność: .x2+8x+15>0

Zadanie 7697 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa f jest malejąca w przedziale <2, + nieskończoności), a jej miejsca zerowe x1, x2 spełniają warunek x1*x2= -5. Parabola wykresu funkcji f ma z osią OY punkt wspólny (0,5). Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 7669

a.Przedstaw liczbę 2012 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.
b.Przedstaw liczbę 1/2 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.

Zadanie 7668 (rozwiązane)

2.Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniając nierówność
a.2x^2+9x-5
b.-4^2+25x-6>0

Zadanie 7667 (rozwiązane)

1.Rozwiąż równanie :
a. -5^2+2x=0
b.6x^2=24x
c.x(x-3)=9x(x-3)
d.8x^2-3x=0
e.7x^2=21x
f.x(x+2)=4x(x+2)

Zadanie 7658

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(2,2) oraz przez punkty przecięcia okręgu x^2 + y^2 -4x -4y -1 = 0 z prostą y+x=1

Zadanie 7656

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu załączonych zadań. Będę wdzięczna! :)
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 22