Wybierz dział:

Zadanie 2331 (rozwiązane)

garnek ma kształt walca. podaj takie wymiary garnka aby mieściło się w nim 2,5 litra wody

Zadanie 1949 (rozwiązane)

Proszę o pomoc. Jak to się robi? 7x-4=x+2. wszystko ładnie piekniepóki nie trzeba tego sprawdzać. Spr. L=?,P=? czy L=P ? Wytłumaczyłby tomi ktoś ?


Sorry za kategorie ale ja jestem w podstawówce więc tym bardziej liczę na pomoc ;d.

Zadanie 1936

Zbadaj czy relacja > (wiekszy) na zbiorze liczb rzeczywistych jest relacją porządkującą.

Jest relacją porządkującą na pewno tylko nie wiem jak udowodnić to matematycznie

Zadanie 1933 (rozwiązane)

Odległość prostej y = 4 - x od początku układu wspołrzędnych wynosi???????????
oblucz

Zadanie 1932 (rozwiązane)

Ile punktów wspólnych ma prosta x + y = 0 z okręgiem o równaniu x^ + y^ =9 ??????????????????????????????

Zadanie 1931 (rozwiązane)

Okrąg o równaniu x^ + y^ = 4 przecina oś OY w punktach jakich????????????????????????????????????????

poproszę dokładnie rozwiązanie

Zadanie 1929 (rozwiązane)

Przykłądem równania prostej prostopadłej do prostej o równaniu - x+ 2 y - 3 = 0
jest?????????????????????

Zadanie 1928 (rozwiązane)

Do okręgu o środku S = ( - 2, 3) i promieniu 5 należy jaki punkt?????????????????????????

Zadanie 1927 (rozwiązane)

Odległość między punktami o współrzędnych A = ( 4, - 7) oraz B= ( - 1, - 19) ile wynosi?????????? oblicz

Zadanie 1926 (rozwiązane)

Prosta K równoległa do prostej p: 5 x - y + 2 = 0 i przechodząca przez punkt P = ( 1, - 2) ma równanie????????????????????????????????????? oblicz

Zadanie 1922 (rozwiązane)

Trójkąt o wierzchołkach A = ( 0, 0 ), B = ( 1, 4), C = ( 5,2) ma pole???????????????? oblicz pole

Zadanie 1921 (rozwiązane)

Okrąg o środku S = ( - 2, 2) jest styczny do obu osi układu współrzędnych. Równanie tego okręgu ma postac??????????????????????

Zadanie 1919 (rozwiązane)

Pole trójkąta ograniczonego prostą y = - 2 + 6 oraz osiami układu współrzędnych wynosi?????????????????????????

Zadanie 1918 (rozwiązane)

Odległość między punktami K = ( 3,5) i L = (- 5, - 1) jest równa??????????????????????????

prosiła bym obliczenie do każdego zadania jakie umieszczam a nie tylko odp:]

Zadanie 1917 (rozwiązane)

jaki punkt leży na okręgu o równaniu?: (x + 2) do kwadratu + (y - 3) do kwadratu = 4.

Zadanie 1916 (rozwiązane)

Równanie symetralnej odcinka o końcach P = (1, 2 ), Q = ( 3, - 2 ) ma postać??????????????????????????????????? jaką??

Zadanie 1915 (rozwiązane)

Proste o równaniach x - 2 y = 3 i 2 x + y = 5 są??????? a) równoległe
b) prostopadłe
c) przecinają się w punkcie P = (2,2)
d) pokrywają się

???????????????????????????????????

Zadanie 1914 (rozwiązane)

Odległość punktu o współrzędnych (3, 4) od początku układu współrzędnych wynosi????????????????????????

Zadanie 1913 (rozwiązane)

Współczynnikiem kierunkowym prostej o równaniu 3 x - 2 y + 2 = 0 jest liczba??????????????????????????

Zadanie 1912 (rozwiązane)

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x + 2) do kwadratu + ( y - 3) do kwadratu = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa?????????????????????????

Zadanie 1909 (rozwiązane)

Promień okręgu o równaniu x^ + y^ - 6 x - 2 y - 6 = 0 ma długość?????????????????????????????

Zadanie 1907 (rozwiązane)

Odległość środka odcinka o końcach M = (- 1, -1) i N = ( - 5, 9) od początku układu współrzędnych wynosi??????????????????

Zadanie 1906 (rozwiązane)

Równanie prostej przechodzącej przez punkty P =(101, 96) i Q = (123, 140) ma postac??????????????????????????????????

Zadanie 1905 (rozwiązane)

Dana jest prosta o równaniu y = dwie trzecie x + 2. Równanie prostej przechodzącej przez punkt P = (- 2, 7) i prostopadłej do danej prostej ma postać???????????????????

Zadanie 1901 (rozwiązane)

Punkty A =(- 1,5) i B = ( - 3, 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Długość boku tego trójkąta wynosi?? oblicz.
1 3