Wybierz dział:

Zadanie 7662

oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę danego zestawu danych:
(liczba zapałek w pudełku / liczba pudełek)
35/1 ; 36/2 ; 38/9 ; 40/6 ; 42/1

Zadanie 7661

Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe danych: 5,8,10,12,12,20

Zadanie 7660

Wybieramy 3 karty z tali składającej się z 24 kart, w której skład wchodzą wszystkie figury oraz dziewiątki i dziesiątki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) wszystkie wylosowane karty to kiery?
b) wśród tych kart jest jedna figura;
c) wśród tych kart są dwa asy?

Zadanie 7659 (rozwiązane)

Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry: 1,2,3,8,9 oraz:
a) żadna cyfra się nie powtarza;
b) cyfry mogą się powtarzać.

Zadanie 7646

Matematyczna zgadywanka rytmiczna:

Było w lesie parę krzaków,a w tych krzakach x świstaków.
Przyszły jeszcze 2 wiewiórki,oraz 4 wodne kurki.
Jeden świstak w pewnej chwili znalazł dużą kiść daktyli.
Skąd się wzięły?
Nie wiadomo,ale w pewnej chwili podwoiły się świstaki penetrując wszystkie krzaki.
Y ptaków się zleciało,choć owoców było mało.
Nagle przyszły 2 wilczury-jeden czarny drugi bury.
Przestraszyły się świstaki, 1/4 wbiegła w maki.
Kurki wodne odleciały,a wiewiórki dyla dały.
Psy do domu złe wróciły,bo nic w zęby nie chwyciły.

Ile zwierząt zostało w krzakach???

Zadanie 7623 (rozwiązane)

Cztery ponumerowane kule umieszczono losowo w czterech ponumerowanych szufladach. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
a) każda kula trafia do innej szuflady
b) wszystkie kule trafią do jednej szuflady

Zadanie 7581

Wadliwość towaru wynosi przeciętnie 1%. Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że przy wnikliwej kontroli wykrytych zostanie co najmniej 7 wadliwych sztuk z partii 500 sztuk tego towaru.

Będę wdzięczna za szybkie rozwiązanie!

Zadanie 7490 (rozwiązane)

Na pięciu kartonikach napisane są litery AALOO. Zakrywamy kartoniki i losujemy z nich trzy układające jeden obok drugiego w kolejnosci wylosowania.
a) narysuj drzewko opisujące doświadczenie
b)oceń ,z których wyrażeń mają największą szansę wylosowania wyrazy OLA,ALA,LAO,OLO

Zadanie 7350 (rozwiązane)

W urnie znajduje się 50 losów w tym 5 wygrywających. Losujesz dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden los będzie wygrywający?

Zadanie 7349 (rozwiązane)

Rzucamy 3 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 5?

Zadanie 7328 (rozwiązane)

wszystkich liczb trzycyfrowych
a. parzystych
b. nieparzystych
......

Zadanie 7261 (rozwiązane)

W 4 pojemnikach znajduje się po 9 kul białych i po jednej kuli czarnej. Z każdego z pojemników losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że choć jedna z nich będzie koloru czarnego.

Zadanie 7214 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania trzy razy reszki.

Zadanie 7213 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry .Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy wyrzucanych oczek podzielnych przez 4.

Zadanie 7188 (rozwiązane)

3. Rzucamy sześcienna kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach jest większa od 7.

Zadanie 7187 (rozwiązane)

2. Z talii 52 kart wylosowano 3 karty. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 3 króli.

Zadanie 7186 (rozwiązane)

1. W urnie jest 8 kul bialych i 4 czarne. losujemy 2 kule, oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kul różnych kolorów.

Zadanie 7173 (rozwiązane)

Losujemy 1 kartę z talii 52 kart.Oblicz jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania :
A)dziesiątki
B)damy kier
C)trefla

Zadanie 7139 (rozwiązane)

w worku znajdują się 3 kule białe, 6 zielonych, 1 czarna. wyciągamy kolejno bez zwracania dwie kule. oblicz prawdopodobieństwo tego, że: a) obie kule będą tego samego koloru b) co najmniej jedna kula będzie zielona

Zadanie 7127

W urnie są 3 kule białe i 2 czarne. Losujemy jedną kulę 2 razy zwracając ją za każdym razem do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej co najmniej raz ?

Zadanie 7126

Wśród n losów loterii fantowej 6 losów wygrywa. Jaka musi być liczba losów, aby prawdopodobieństwo tego, że zakupione 2 losy będą wygrywające było równe 1/3 ?

Zadanie 7098 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką do gry. oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia losowego polegającego na tym że liczba oczek w drugim rzucie jest o 1 większa od liczby oczek w 1 rzucie

Zadanie 7097 (rozwiązane)

Tabela przedstawia wyniki uzyskane przez uczniów klas 3
OCENY: 6,5,4,3,2,1
LICZBA UCZNIÓW:1,2,6,5,9,2
Oblicz średnią arytmetyczną i kwadrat odchylenia standarowego

Zadanie 7084 (rozwiązane)

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą . Oblicz prawdopodobieństwo , ze orzeł wypadł co najwyżej raz.

Zadanie 7083 (rozwiązane)

W urnie jest 4 kul białych i 7 czarnych . Wylosowano dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem . oblicz prawdopodobieństwo wylosowania różnych kolorów. (zastosuj metodę drzewka)
2 4 5 6 7 8 9 ... 14 15