Wybierz dział:

Zadanie 4669 (rozwiązane)

W pudełku znajduje się 6 kul białych i 2 czarne. Wyciągamy z niego jedną
kulę, odkładamy ją i losujemy drugą kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że
wyciągniemy kule różnych kolorów.

Zadanie 4668 (rozwiązane)

Na ile sposobów można ustawić obok siebie na półce 6 różnych książek?

Zadanie 4667 (rozwiązane)

W turnieju szachowym bierze udział 4 chłopców i 5 dziewcząt. Każdy zawodnik
z każdym rozegra jedną partię. Oblicz, o ile więcej meczów zostanie
rozegranych pomiędzy zawodnikami tej samej płci aniżeli pomiędzy zawodnikami
różnych płci.

Zadanie 4666 (rozwiązane)

Oblicz prawdopodobieństwo, że przy dwóch rzutach kostką do
gry suma wyrzuconych oczek wynosi co najmniej 5.

Zadanie 4664 (rozwiązane)

W urnie jest 6 kul białych i 4 czarne. Do urny dołożono 2
kule białe i 2 kule czarne. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej:
A. zwiększyło się o około 10%
B. zwiększyło się o około 5%
C. nie zmieniło się
D. zmniejszyło się o około 5%
Wskaż poprawną odpowiedź.

Zadanie 4663 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo
zdarzenia, że za drugim razem wypadnie liczba oczek podzielna
przez 3.

Zadanie 4662 (rozwiązane)

Z talii 52 kart wylosowano jedną kartę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowano kartę koloru czerwonego.

Zadanie 4592 (rozwiązane)

ile wynosi liczba k jeżeli śr. arytmetyczna pięciu liczb k,3,10,5,6 jest równa wartości modalnej tych liczb?

Zadanie 4326 (rozwiązane)

Jasiek, Karol i Wacek stoją w jedenastoosobowej kolejce. a) na ile sposobów mogą stać obok siebie b) na ile sposobów mogą się ustawić, aby pomiędzy Jankiem a Wackiem były 2 osoby?

Zadanie 4264 (rozwiązane)

zdarzenia A i B zawarte są w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych oraz P(A)= dwie piąte,P(A)= cztery piąte i P(A "odwrócone u "B )=jedna piąta.oblicz P(A u B)

Zadanie 4253 (rozwiązane)

Mając dane (1,2,4,4,3), oblicz odchylenie standardowe. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 4252 (rozwiązane)

Zuzia losuje z talii 52 kart jedną . Jakie jest prawdopodobieństwo , że wylosuje karo?

Zadanie 4251 (rozwiązane)

Norbert w czasie gry w chińczyka uzyskał następujące wyniki rzutu kostką;4,3,6,5,1,3,2,2,5,1,4,3,6,2,5,4,2,6,5,5,4,3,6,5,4
a)przedstaw na diagramie wyniki rzutu kostką
b)oblicz średnią arytmetyczną wyników rzutu kostką
c)podaj medianę i dominantę

Zadanie 4247 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką do gry.Jakie jest prawdopodobieństwo,że wypadnie taka sama liczba oczek na obu kostkach?

Zadanie 4246 (rozwiązane)

Rzucono jednocześnie monetą i kostką sześcienną.
a)wypisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych tego doświadczenia
b)wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom;
A-wypadła liczba pierwsza,
B-wypadła liczba oczek podzielna przez 3
C-wypadła reszka

Zadanie 4245 (rozwiązane)

Do 4 szuflad wrzucamy 6 kul.Na ile sposobów można rozmieścić te kule(kule i szuflady rozróżniamy)

Zadanie 4244 (rozwiązane)

Ile liczb n-cyfrowych można utworzyć, wykorzystując wszystkie cyfry liczby 234 i n=3

Zadanie 4243 (rozwiązane)

Na ile sposobów może się ubrać kobieta,która ma 3 różne kapelusze,6 sukni i 4 pary butów?

Zadanie 4215 (rozwiązane)

Rzucono dwiema sześciennymi kostkami do gry i określono zdarzenia:
A-na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia AsumaB .

Zadanie 4191 (rozwiązane)

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla lub kiera, jest równe :
a) 17/52
b) 16/52
c) 9/52
d) 1/52

Zadanie 4164 (rozwiązane)

Ile licz pięciocyfrowych można utworzyć z cyfr 0, 1, 2, 3, 4, 5

Zadanie 4163 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) wyrzucimy co najmniej 1 orła
b) wyrzucimy co najmniej 2 orły

Zadanie 4162 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) suma oczek wynosi co najmniej 3
b) suma oczek wynosi 8

Zadanie 4161 (rozwiązane)

Z pośród 7 dziewczyn znajdują się 4 blondynki i 3 brunetki. Wybrano losowo dwie, najpierw jedną dziewczynę, a potem drugą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrano co najmniej 1 blondynkę?

Zadanie 4160 (rozwiązane)

4 dziewczyny i 3 chłopców ustawiają się w 2 rzędach. W pierwszym rzędzie stoją dziewczyny, a w drugim stoją chłopcy. Ile jest takich ustawień?
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 14 15