Wybierz dział:

Zadanie 5401 (rozwiązane)

Rzucono dwa razy kostką sześcienną do gry.Prawdopodobieństwo,że dwa razy wypadło co najmniej 5 oczek,jest równe;
a)1\6
b)1\9
c) 1\18
d) 1\36

Zadanie 5400 (rozwiązane)

Rzucono 4 razy monetą.Prawdopodobieństwo,że reszka wypadła co najmniej jeden raz,jest równe;
a) 1\16
b) 1\4
c) 15\16
d) 3\4

Zadanie 5396 (rozwiązane)

Z talii 24 kart wylosowano jedną kartę.Prawdopodobieństwo,że wylosowano kiera lub asa,jest równe;
a) 2\3
b) 3\8
c) 5\12
d)11\24

Zadanie 5395 (rozwiązane)

Rzucono kostką do gry i monetą.Prawdopodobieństwo,że wyrzucono reszkę i co najwyżej 5 oczek,jest;
a) większe od 1\2
b) mniejsze od 1\2
c)równe 1\2
d) mniejsze od 1\3

Zadanie 5394

Spośród liczb 1,2,3,...,2010 wylosowano jedną.Prawdopodobieństwo,że jest to liczba podzielna przez 5 lub przez 11,jest równe;
a) 548\2010
b) 36\2010
c) 620\2010
d) 547\2010

Zadanie 5393 (rozwiązane)

Rzucono dwa razy kostką sześcienną do gry.Prawdopodobieństwo,że dwa razy wypadła parzysta liczba oczek,jest równa;
a) 1\2
b)1\4
c) 1\3
d) 1\6

Zadanie 5392 (rozwiązane)

Rzucono 3 razy monetą.Prawdopodobieństwo,że orzeł wypadł co najmniej jeden raz,jest równe;
a) 1\8
b) 7\8
c)2\8
d) 3\8

Zadanie 5230 (rozwiązane)

W grupie 50 ankietowanych osób dwa razy więcej osób zna angielski niż niemiecki, trzy razy mniej osób zna język francuski, niż angielski, a 6 osób deklaruje znajomość języka rosyjskiego. Zakładając, że każda z pytanych osób wskazała tylko jeden język, narysuj diagram kołowy ilustrujący procentową znajomość języków obcych w tej grupie.
Proszę o pomoc!

Zadanie 5226 (rozwiązane)

Opłata za przejazd autostradą wynosi dla motocykla 10 zł dla samochodów osobowego 30 zł a dla ciężarówki 60 zł. Podczas porannej zmiany zebrano średnio 46 zł, a jeden pojazd , który wjechał na autostradę. Jeśli było 10 motocykli i 60 ciężarówek, to liczba samochodów osobowych była równa:
A) 20, B) 25, C)30 , D) 35

Zadanie 5215 (rozwiązane)

Grupę 200 uczniów klas pierwszych zapytano o ich ulubiony przedmiot w szkole. Diagram kołowy ilustruje otrzymane odpowiedzi(każdy uczeń mógł wskazać tylko jeden przedmiot) . Liczba osób najbardziej lubiących wf jest równa:
A) 30 , B) 45, C) 60 D) 75
Dane diagramu kołowego:
wf-30 osób
fizyka - 15 osób
biologia - 10 osób
chemia - 20 osób
geografia - 25 osób
PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE!

Zadanie 5211 (rozwiązane)

wśród 300 osób przeprowadzono ankietę dotyczącą liczby kupowanych przez nich gazet w ciągu tygodnia. Diagram kołowy przedstawia wyniki tej ankiety. 30/0 75/1 120/2 60/3 15/4 a) oblicz średnią arytmetyczną i medianę liczby gazet kupowanych w tygodniu przez jedną osobę,
b) jaki procent ankietowanych osób kupuje tygodniowo co najmniej 2 gazety?
c) oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że losowo wybrana spośród ankietowanych osób kupuje tygodniowo co najwyżej jedną gazetę.

Zadanie 5194 (rozwiązane)

zad.1. Ze zbioru liczb[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.11.12] wybieramy losowo jedną liczbę.Oblicz prawdopodobieństwo tego że będzie to liczba podzielna: a)przez 2 b)przez 3 c)przez 2 lub 3

zad.2 Rzucamy dwa razy symetryczną kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego że: a)suma oczek jakie wypadną w obydwu rzutach będzie mniejsza od 5 b)iloczyn oczek jakie wypadną w obydwu rzutach będzie równy 6.

Zadanie 5155 (rozwiązane)

W gupie 200 osób 65% uczy się j,angielskiego,47% uczy się rosyjskiego,a30 %obu j ęzyków.Oblicz prawdopodobieństwo że wybrana losowo osoba z tej grupy nie uczy sie zadnego z wymienionych języków.

Zadanie 4940 (rozwiązane)

zad
Ile liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr 0,1,2,3,4,5

Zadanie 4939 (rozwiązane)

Witam prosiłbym o rozwiązanie i opisanie krok po kroku.
Rzucamy dwa razy kostką do gry.Oblicz prawdopodobieństwo ,że co najmniej na jednej kostce wypadnie szóstka.

Zadanie 4938 (rozwiązane)

Witam prosiłbym o rozwiązanie i opisanie krok po kroku.
W loterii jest 30 losów,w tym 8 wygrywających.Wyciągamy dwa losy.Jakie jest prawdopodobieństwo,że co najmniej jeden los będzie wygrywający ?

Zadanie 4937 (rozwiązane)

Witam prosiłbym o rozwiązanie i opisanie krok po kroku.
W loterii jest 30 losów,w tym 8 wygrywających.Wyciągamy dwa losy.Jakie jest prawdopodobieństwo,że co najmniej jeden los będzie wygrywający ?

Zadanie 4936 (rozwiązane)

Witam prosiłbym o rozwiązanie i opisanie krok po kroku.
zad1
W loterii jest 30 losów,w tym 8 wygrywających.Wyciągamy dwa losy.Jakie jest prawdopodobieństwo,że co najmniej jeden los będzie wygrywający ?
zad2
Rzucamy dwa razy kostką do gry.Oblicz prawdopodobieństwo ,że co najmniej na jednej kostce wypadnie szóstka.
zad3
Doświadczenie polega na trzykrotnym rzucie monetą Prawdopodobieństwo zdarzenia ,że za drugim razem wypadł orzeł wynosi ?

Zadanie 4881 (rozwiązane)

W sumie jest 8 białych kul i 7 czarnych kul. Losujemy 3 kule bez zwracania. narysuj drzewko doświadczenia oraz oblicz prawdopodobieństwo:
a) wylosowane 3 kule białe
b) wylosowano 2 kule białe i 1 czarną
c) kolejność wylosowanych kul jest: biała, czarna, czarna

POMOCY:(

Zadanie 4880 (rozwiązane)

Rzucamy 3 razy moneta. Oblicz prawdopodobieństwa:
a) orzeł wypadnie 3 razy
b) reszka przynajmniej 1 raz
c) orzeł co najmniej 1 raz


POMOCY:)

Zadanie 4879 (rozwiązane)

Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami. Oblicz prawdopodobieństwo:
a) róznica oczek na obu kostkach wynosi 2
b) suma na obu oczkach jest mniejsza od 9
c) iloczyn oczek wynosi 6

POMOCY:(

Zadanie 4878 (rozwiązane)

Spośród cyfr {1,2,3,4,,5,6} losujemy 2 cyfry bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymana liczba 2-cyfrowa będzie:
a) mniejsza niż 24
b) parzysta
c) podzielna przez 3

POMOCY:(

Zadanie 4816 (rozwiązane)

w pudełku znajduje sie 7 kul białych i 5 czerwonych . Z pudełka losujemy bez zwracania 5 kul. Ile jest możliwych wyników losowania ? z góry dziękuje

Zadanie 4813 (rozwiązane)

W przypadku genu determinującego barwę płatków kwiatu grochu siewnego allel dominujący A umożliwia tworzenie czerwonego barwnika obecnego w płatkach kwiatu, natomiast allel recesywny a nie daje podstaw do tworzenia barwnika. Gdy barwnik czerwony nie jest tworzony, rozproszenie światła przez ściany komórkowe skórki płatków kwiatu wywołuje wrażenie białej barwy płatków. Załóżmy, że prawdopodobieństwa występowania poszczególnych genotypów wynoszą: P(AA)=P(aa)=\frac{1}{4} , P(Aa)=\frac{1}{2}. Jakie jest prawdopodobieństwo, że "potomek" będzie miał czerwone płatki kwiatu?

Zadanie 4793 (rozwiązane)

Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6} losujemy jednocześnie trzy cyfry i w kolejności losowania tworzymy z nich liczby trzycyfrowe. Oblicz prawdopodobieństwo, że:
Utworzona liczba jest mniejsza niż 231.
Utworzona liczba jest nie większa niż 523.
Utworzona liczba należy do przedziału ⟨234;612)┤.

1 2 3 4 6 8 9 10 ... 14 15