Wybierz dział:

Zadanie 2924 (rozwiązane)

W torebce znajduje się 12 cukierków czekoladowych oraz 20 ckierków owocowych. Ile należy dołożyć cukierków czekoladowych, aby prawdopodobieństwo wyciągnięcia cukierka czekoladowego był równe {2}/{3}?

Zadanie 2923 (rozwiązane)

Spośród wierzchołków sześcianu ABCDEFGH wybrano trzy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wybrane wierzchołki sześcianu są wierzchołkami trójkąta różnobocznego.

Zadanie 2808 (rozwiązane)

2)))))doswiadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie symetryczna sześcienną kostka do gry. wznacz prawdopodobieństwo zdarzenia ze na kostce wpadła liczba oczek bendąca liczba parzsta. 3)))))))) ze zbioru liczb naturalnch dwucfrowch wbieram losowo jedna liczbę .wyznacz prawdopodobieństwo zdarzenia ze wlosowana liczba jest podzielna przez 5. prosze o pomoc:)

Zadanie 2806 (rozwiązane)

Rzucamy 4 razy kostką do gry. Ile jest możliwych wyników tego doświadczenia, takich że liczba wyrzuconych oczek się nie powtarza?

Zadanie 2805 (rozwiązane)

2))) doswiadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie symetryczna sześcienna kostka do gry. wznacz prawdopodobienstwo zdarzenia, ze na kostce wpadła parzysta liczba oczek bedaca liczba parzysta. 3))))))) ze zbioru liczb naturalnch dwucfrowch wbieram losowo jedna liczbe .wznacz prawdopodobieństwo zdarzenia że wlosowna liczba jest podzielna przez 5> prosze o pomoc:):):)

Zadanie 2782 (rozwiązane)

rzucamy trzy razy symetryczną monetą.oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia przynajmniej jednego orła.

Zadanie 2780 (rozwiązane)

w pojemniku znajdują sie 4kule białe i 3 kule czarne.losujemy kolejno bez zwracania dwie kule.oblicz prawdopodobienstwo wylosowania dwóch kul białych

Zadanie 2764 (rozwiązane)

Z talii 52 kart losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy trefla lub damę.

Zadanie 2763 (rozwiązane)

Ze zbioru licz dwucyfrowych wybierz jedną. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 11.

Zadanie 2762 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 7.

Zadanie 2761 (rozwiązane)

Spośród siedmiu dziewcząt, czterech blondynek i trzech brunetek, w sposób losowy wybrano dwie, które pojadą limuzyną na bal studniówkowy. Oblicz prawdopodobieństwo, że limuzyną pojedzie co najmniej jedna blondynka.

Zadanie 2760 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem wyrzucimy orła lub wyrzucimy dokładnie dwie reszki.

Zadanie 2714 (rozwiązane)

Klasa IIIB liczy 32 uczniów. Gdybyśmy losowali z tej klasy jedną osobę to prawdopodobieństwo wylosowania dziewczyny jest równe 0,375, prawdopodobieństwo wylosowania osoby planującej zdawać maturę z fizyki równe jest 0,25, a prawdopodobieństwo wylosowania dziewczyny lub osoby planującej zdawać fizykę na maturze jest równe 0,5. Ilu chłopców z IIIB planuje zdawać na maturze fizykę?

Zadanie 2713 (rozwiązane)


Uczniowie klasy matematyczno-informatycznej muszą uczęszczać na fakultety z trzech przedmiotów, w tym z co najmniej dwóch przedmiotów ścisłych. Wyboru dokonują spośród dziesięciu przedmiotów, wśród których są cztery ścisłe. Oblicz na ile sposobów może wybrać fakultety uczeń.

Zadanie 2690 (rozwiązane)

Z grupy 5 mężczyzn i 7 kobiet wybrano trzyosobową delegację. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w delegacji będą 2 kobiety?

Zadanie 2679 (rozwiązane)

do 2kg roztworu soli o steżeniu 20% dosypano pól kg soli.Stęzenie procentowe nowego roztworu wynosi?

Zadanie 2676 (rozwiązane)

Spotkało sie kilku znajomych

Zadanie 2672 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: w pierwszym rzucie wypadła nieparzysta liczba oczek i iloczyn wyrzuconych oczek jest podzielny przez 6

Zadanie 2671 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: w pierwszym rzucie wypadła parzysta liczba oczek i iloczyn wyrzuconych oczek jest podzielny przez 5.

Zadanie 2663

Ze zbioru liczb :0,1,-1,3,-3,5,-5,....,2n+1,-2n-1,gdzie n jest ustaloną liczbą naturalną większą od 4,losujemy jednocześnie trzy liczby.Niech A oznacza zdarzenie :suma wylosowanych liczb nie ulegnie zmianie,jeśli w wylosowanych liczbach zmienimy znaki na przeciwne. Wiedząc,że P(A)=1:133,oblicz n.

Zadanie 2581 (rozwiązane)

Ile jest liczb trzycyfrowych większych od 567, o różnych cyfrach, utworzonych z cyfr należących do zbioru {4, 5, 6, 7, 8, 9}?

Zadanie 2576 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losową jedną liczbę. liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy?

Zadanie 2542 (rozwiązane)

Rzucamy kostką sześcienną do gry dwukrotnie:
a0podaj zbiór wyników tego doświadczenia losowego,
b)jakie jest prawdopodobieństwo tego,że wyrzucona liczba oczek będzie podzielna przez 3

Zadanie 2541

Doświadczenie losowe polega na rzucie zwykłą kostką do gry a następnie na rzucie moneta:
a)narysuj drzewo dla tego doświadczenia,
b)oblicz prawdopodobieństwo A-na kostce wypadły dwa oczka

Zadanie 2533 (rozwiązane)

ile pierwiastkow ma rownanie x^2+ 6x+9=-1
1 2 ... 6 7 8 10 12 13 14 15