Wybierz dział:

Zadanie 579 (rozwiązane)

Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych, w tym 15 losów wygrywających.a)Wyciągamy dwa losy.Jakie jest prawdopodobieństwo,że oba losy są wygrywające? b)Wyciągamy trzy losy z worka.Jakie jest prawdopodobieństwo,że jeden los jest wygrywający, a dwa przegrywające?

Zadanie 578 (rozwiązane)

w urnie jest 16 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 16.kule z numerami od 1 do 3 sa białe,z numerami od 4 do 7- czerwone, a pozostałe zielone.Losujemy jedną kulę.Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:a) wylosowana kula jest czerwona lub zielona.b) liczba na wylosowanej kuli jest podzielna przez 3.c)wylosowano kulę z liczbą dwucyfrową.d)wylosowano kulę czerwoną lub z numerem parzystym

Zadanie 566 (rozwiązane)

Figury A,B i C należy pokolorować tak, aby sąsiadujące obszary miały róźne kolory. Na ile sposobów można pokolorować każdą z tych figur jeśli mamy do dyspozycji: A) trzy kolory B) cztery kolory?

Zadanie 520 (rozwiązane)

Na ile sposobów 10 osób może wysiąść z pociągu który zatrzymuje się na 6 stacjach?

Zadanie 519 (rozwiązane)

Na ile sposobów 6 osób może wysiąść z windy,która zatrzymuje się na 10 piętrach?

Zadanie 518 (rozwiązane)

Ile jest wszystkich liczb 3 cyfrowych w których zapisie

a) nie występuje cyfra 0
b)występują tylko cyfry nieparzyste

Zadanie 517 (rozwiązane)

Ile jest wszystkich liczb 5 cyfrowych o różnych cyfrach,podzielnych przez

a) cyfrą jedności jest 0
b) cyfrą jedności jest 5

Zadanie 516 (rozwiązane)

W finale konkursu matematycznego bierze udział 10 uczestników.Ile jest możliwości zajęcia przez nich 3 pierwszych miejsc jeżeli uwzględniamy kolejność (1,2 i 3 miejsce)?

Zadanie 502 (rozwiązane)

ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7} losujemy trzy razy po jednej liczbie bez zwracania. oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:

a) A- suma wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą

b) B- iloczyn wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą

Zadanie 494 (rozwiązane)

czy trójkąty o bokach 3dm, 7dm, 8dm oraz 6cm, 14cm, 16cm sa podobne? Jeśli tak to podaj skale podobieństwa

Zadanie 365 (rozwiązane)

Drużyna siatkówki składa się z 6 zawodników.Do kontroli antydopingowej wybiera się 2 zawodników.Jakie jest prawdopodobieństwo, że kontroli zostanie poddany kapitan drużyny?

Zadanie 243 (rozwiązane)

Kasia i Tomek wybrali się do kina. Razem z nimi poszły jeszcze 4 inne osoby. Na ile sposobów mogą usiąść w kinie na 6 miejscach,jeśli pomiędzy Kasią,a Tomkiem zawsze będzie 1 osoba?

Zadanie 241 (rozwiązane)

Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je w kolejności losowań otrzymując liczbę dwucyfrową. Ile spośród tych liczb jest parzystych?

Zadanie 239 (rozwiązane)

3 Na ile sposobów można umieścić 7 kul w 7 szufladach tak aby każda szuflada była zajęta (kule i szuflady rozróżniamy)

Na ile sposobów można rozmieścić 7 kul w 8 szufladach tak aby 1 szuflada była pusta (kule i szuflady rozróżniamy)

Zadanie 238 (rozwiązane)

Na ile różnych sposobów może usiąść 8 osób przy okrągłym stole,jeżeli :

a) uwzględniamy miejsca zajmowane przy stole (krzesła są ponumerowane)

b) uwzględniamy tylko rozmieszczenie osób tylko względem siebie

Zadanie 237 (rozwiązane)

Ustal, ile różnych liczb czterocyfrowych można utworzyć, mając do dyspozycji cztery tabliczki, na których zapisane są cyfry 2, 2, 2, 3.

Zadanie 228 (rozwiązane)

Liczba permutacji n-elementów jest 30 razy mniejsza od liczby permutacji n+2 elementów. Oblicz n ?

Zadanie 116 (rozwiązane)

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e)mniejszych od 347

Zadanie 115

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e) mniejszych od 347
z kombinatorka ,wariancje bez powtórzeń
proszę bardzo rozwiązanie zadaNIA;)

Zadanie 84 (rozwiązane)

ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 15 »