Wybierz dział:

Zadanie 6478

Zad.5 W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ściany bocznej długości 8 cm tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60 stopni. Oblicz V i Pc.

Zadanie 6477

Zad.4 W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość trójkąta w podstawie wynosi 10\sqrt{3}. Przekątna ściany bocznej tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. Oblicz V i Pc.

Zadanie 6476 (rozwiązane)

Zad.3 Wysokość ściany czworościanu foremnego wynosi 20\sqrt{3} cm. Oblicz V i Pc.

Zadanie 6475

Zad.2 W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna ściany bocznej o długości 8 cm tworzy z płaszczyzną podstawy pod kątem \alpha=60 stopni. Oblicz V i Pc.

Zadanie 6474


Zad.1 W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym długość podstawy a=6 cm.Krawędź boczna nachylona jest do podstawy pod kątem 45 stopni.Oblicz V i Pc.

Zadanie 6415 (rozwiązane)

Punkt C lezy na okegu o średnicy AB. Punkt C leży w odległosci 3 &/sqrt{10}$ od punktu A i 3 od odcinka AB. Oblicz dlugosc srednicy i cięciwy AB.

Prosze o pomoc

Zadanie 6399 (rozwiązane)

Do podlewania działki ogrodnik używa wodę czerpaną z beczki w kształcie walca o średnicy równej 80 cm . O ile centymetrów obniży się poziom wody w beczce, jeżeli ogrodnik zużyje 100 litrów wody ? Wynik podaj z dokładnością do 1 cm .

Proszę o rozwiązanie jak najszybciej :)
Z góry dziękuje :)

Zadanie 6370 (rozwiązane)

dany jest kwadrat ABCD. punkty E i F są srodkami boków, odpowiednio CD i DA. kwadrat ten podzielono na 4 trojkaty tak ze powstala siatka ostroslupa. ostroslup ma objętośc równą 72. oblicz pole powierzchni calkowitej tego ostrosłupa.

Zadanie 6354 (rozwiązane)

Zakładmy, ze brodzik prysznicowy ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratowej.
Krawędz podstawy ma długość 1m, a wysokość brodzika 10 cm. Ala odkręciła prysznica i wyszła. Nie zauważyła, że odpływ wody
był zamknięty, więc gdy wróciła, woda z brodzika już zaczęła się przelewać. Jak długo co najmniej Ali nie było w łazience,
jeśli wiadomo, że woda zapełnia brodzik z szybkościa 20 litrów na minutę ?

Zadanie 6353

W graniatosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość d=2 2 pierwiastki 2 pierwiastki cm
a kąt nachylenia przekatnej ściany bocznej do krawędzi podstawy wynosi alfa60 stopni.
Oblicz objętość graniastosłupa. Wyznacz miare kąta, jaki tworzy przekątna podstawy z przekątną ściany bocznej tego
graniatosłupa,

Zadanie 6352 (rozwiązane)

Wykaż, że długośc p przekatnej sześcianu o krawędzi a określona jest wzorem p=a 3 pierwiatki 3 pierwiatki

Zadanie 6351

Krawędz boczna strosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 2a. Dłuższa pezkątna podstawy jest równa
krawędzi bocznej. Wykaż, że wysokość H tego strosłupa spełnia warunek H= 1,5a

Zadanie 6350 (rozwiązane)

Wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego stanowi 150 % długości krawędzi podstawy.
Wykaż, że pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest cztery razy większy od pola podstawy.

Zadanie 6349 (rozwiązane)

Piramidy egipskie mają kształty ostrosłupów czworokątnych prawidłowych. Jedną z nich jest piramida Cheopsa
Podstawą jej jest kwadrat, którego długość boku jest równa 230 m. Wysokość piramidy jest równa 137 m.
Oblicz pole piramidy.

Zadanie 6348 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym szesciokątnym, o długościach krawędzi podstawy 6 cm, najdłuzsza jego przekatna
p jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Zadanie 6347 (rozwiązane)

Przekątna przekroju osiowego walca o długości 12 cm jest nachylona do jego podstawy pod kątem 60 stopni.
Oblicz pole powierzchni całkowitej walca.

Zadanie 6346 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca obrotowego po rozwinięciu jest prostokatem, którego przekątna mąjca długość 18 cm
tworzy z bokiem odpowiadącym wysokości walca kąt o mnierze 60 stopni, Oblicz objętość walca.

Zadanie 6337 (rozwiązane)

dany jest trapez rownoramienny ABCD. (AB||CD). podstawa Ab trapezu jest dłuższa od podstawy CD. podstawa CD jest dłuższa niż bok trapezu. wykaż że kąt DAC > kąt CAB

Zadanie 6336 (rozwiązane)

Witam :)
dla mnie nie jest to do rozwiązaniawidocznie nie jestem dobra z matmy,bardzo prosiłabym o rozwiązanie do 23:00 zapewne odwdzięczę się. A oto zadania.

1.Jaką powierzchnię całkowitą ma sześcian o objętości 8000L?Wynik podaj w metrach sześciennych.Jle potrzebujesz drutu aby sporządzić szkielet tego sześcianu,zmień tak wymiary tego sześcianu aby otrzymać prostopadłościenny model basenu o sezonowych wymiarach tej samej objętości.
2.a)Oblicz pole prostokąta o wymiarach 0,5m x 80cm jest podany w skali k=1/3 do prostokąta o wymiarach a x b.
b)Oblicz pole prostokąta o wymiarach a x b.Ponadto oblicz pojemność walca który powstanie z obrotu tego większego prostokąta wokół osi zawierającej jego krótszy bok.Ile l płynu się w tym naczyniu zmieści.?

Byłabym bardzo wdzięczna,chociaż za jedno.

Zadanie 6319 (rozwiązane)

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 54cm. Wiedząc że krawędz boczna tego ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy, oblicz jego objętość.

Zadanie 6317 (rozwiązane)

praca kontrolna musze oddać jutro,a nie radzę sobie

Zadanie 6305 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 10. Długości trzech kolejnych krawędzi bocznych wynoszą odpowiednio 8, 6 i 10. Oblicz objętość tego ostrosłupa i długość jego czwartej krawędzi bocznej.

Zadanie 6293 (rozwiązane)

w prostopadłościanie przekątne ścian maja długości równe 5, 3\sqrt{ 5 }, 2\sqrt{ 13 }. oblicz wymiary tego prostopadłościanu

Zadanie 6286

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoboczny o boku a.Przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem &. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

Zadanie 6285 (rozwiązane)

W prawidłowym ostrosłupie czworokątnym długość krawędzi podstawy a=Pierwiastek z 2cm.Oblicz wysokość ściany bocznej,długość krawędzi bocznej oraz miarę kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy,jeżeli wysokość ostrosłupa h=3cm.
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 34 35