Wybierz dział:

Zadanie 7446 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca ma 6 \sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni.oblicz objętość i pole powierzchni calkowitej walca.

Zadanie 7434 (rozwiązane)

powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o wymiarach 20 cm i 80 cm. pod jakim kątem przekątna przekroju osiowego jest nachylona do podstawy walca ?

Zadanie 7425 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca jest równa 12 cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{circ}. Oblicz pole powierzchni i objętość

Zadanie 7424 (rozwiązane)

oblicz Pole powierzchni kuli, wiedząc że V= \frac{3}{4} pi

Zadanie 7423 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinieciu jest prostokątem o bokach 16cm (PI) i 10 cm .Oblicz objętośc i pole powierzchni całkowitej tego walca

Zadanie 7422

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędż podstawy ma dlugośc 8 cm a krawędz boczna 12 cm .Oblicz A) objętośc tego graniastosłupa
B) kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy

Zadanie 7421

W stożku kąt rozwarcia ma miarę 90 stopni a tworząca ma dlugósc 4cm .Oblicz objętośc tego stożka

Zadanie 7420

Przekroj osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku dlugości 8cm .Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka

Zadanie 7419 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają długósc 12 cm .Oblicz pole powierzchni calkowitej tego graniastosłupa

Zadanie 7418 (rozwiązane)

W prostopadlościanie krawędzie wychodzące z jednego wierzchola mają długośc 8 cm , 10 cm i 14 cm .Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa

Zadanie 7417 (rozwiązane)

suma dlugosci wszystkich krawędzi szescianu jest równa 60 cm oblicz objętośc tego sześcianu

Zadanie 7404 (rozwiązane)

Oblicz objętość prostopadłościanu, w którym jedna krawędź podstawy wynosi 8 cm, a przekątna prostopadłościanu 10\sqrt{2} cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{\circ}

Zadanie 7401 (rozwiązane)

Wyznacz środek i promień okręgu o równaniu x^{2} + y^{2} - 8x + 6y = 0. Ile punktów wspólnych ma ten okrąg z prostą y=3.

Zadanie 7398 (rozwiązane)

W graniastoslupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 16 cm, a kąt nachylenia przekątnej do podstawy ma miarę 30st. Oblicz:
a) długość przekątnej graniastosłupa
b) pole powierzchni
c) objętość tego graniastosłupa

Zadanie 7397 (rozwiązane)

Ściany i sufit pokoju pomalowano farbą, której wydajność wynosi 1 litr na 5.5 metra kwadratowego powierzchni. Oblicz ile farby zużyto jeśli pokój ma wymiary 4m na 4,5 m oraz wysokość 2,2 m.

Zadanie 7396 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym wszystkie krawędzie mają długość 15. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 7395 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześcianu, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 486.

Zadanie 7386

Ściana boczna ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ} , a krawędż podstawy ma 18 \sqrt{3}.oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa

Zadanie 7385

krawedz boczna ostrosłupa trójkątnego prawidlowego ma 12\sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.oblicz objętość ostroslupa.

Zadanie 7384 (rozwiązane)

krawędż boczna ostrosłupa czworokątnego prawidlowego ma 6 i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}.oblicz objetosc ostroslupa.

Zadanie 7380 (rozwiązane)

Ściana boczna ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ},a wysokość ostrosłupa ma 6\sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7379 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{\circ},a krawędż podstawy ma 4 \sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7378

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego ma 8 \sqrt{2} i jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{circ] . Oblicz objętość graniastosłupa.
[

Zadanie 7377

W graniastoslupie czworokątnym prawidłowym krawędz podstawy ma długość 4\sqrt{2}
,a przekątna graniastoslupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.

Zadanie 7376 (rozwiązane)

Ile wynosi objetosc bryly (zlozonej ze stozka i polkuli)przedst.na rysunku?
1 2 3 5 7 8 9 ... 34 35