Wybierz dział:

Zadanie 7803 (rozwiązane)

Pomóżcie !!!!!!!!proszę
Sześcian i ostrosłup prawidłowy czworokątny mają tę samą wysokość ,równą 2
pierwiastki z 3 cm ,oraz taką samą objętość 2 pier.3
a) wyznacz długość krawędzi odstawy ostrosłupa ?
b)oblicz ple powierzchni całkowitej ostrosłupa
c)wyznacz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy?

Zadanie 7795 (rozwiązane)

przekroj osiowy stozka jest trojatem rownobocznym o boku dl 2
pierwiastek z 3.oblicz pole powierzni i objetosc stozka

Zadanie 7794

prostokat o bokach dl a i b obraca sie dookola prostej zawierajacej bok
o dl a .oblicz pole powierzchni powstalej bryly prosze z rysunkiem

Zadanie 7793 (rozwiązane)

zad 2 oblicz objetosc ostroslupa prawidlowego czworokatnego ,w ktorym
krawedz podstawy ma dl 2dm , a krawedz boczna 4dm(prosze o rysunek)

Zadanie 7792 (rozwiązane)

zad 1
w prostopadłoscianie krawedzie podstawy maja dl 4cm i 3cm , a krawedz
boczna ma dl 5cm obicz
a) dlugosc przekatnej podstawy
b) miare kata nachylenia przekatnej prostopadloscianu do plaszczyzny
podstawy
c) pole powierzchni calkowitej prostopadloscianu ( poprosze o rysunek)

Zadanie 7789 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna stożka po rozwinieciu na plaszczyznie stanowi 1/3 kola.Oblicz kąt rozwarcia stożka.

Zadanie 7744 (rozwiązane)

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7742 (rozwiązane)

Wierzchołkami trójkąta abc są punkty a-(-4,1), B - (5,-2) i c (3,6) . Oblicz długość środkowej AD

Zadanie 7714 (rozwiązane)

pole przekroju osiowego walca jest równe 12 dm kwadratowych a jego średnica ma długość 8 dm. Oblicz objętość tego walca

Zadanie 7710

napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt p=(1,1,1) i prostopadłej do plaszczyzny 3x+4x-2z+8=0

Zadanie 7649 (rozwiązane)

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego , w którym krawędź podstawy ma długość 2, a przekątna ściany bocznej tworzy z płaszczyzna podstawy kąt o mierze 60.

Zadanie 7648

Stosunek boków trójkąta wynosi 3:4:6.Oblicz długość boków trójkąta podobnego do danego trójkąta,jeśli wiadomo,że obwów tego trójkąta wynosi 26cm.

Zadanie 7644 (rozwiązane)

w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy wynosi 8 cm zaś krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60 stopni. oblicz:
a)długość wysokości ostrosłupa
b)długość wysokości ściany bocznej
c) długość krawędzi bocznej
d)kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy

Zadanie 7632 (rozwiązane)

Zad. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego w którym krawędź boczna ma 6 cm i tworzy kąt z płaszczyzną podstawy 45 stopni

Zadanie 7631 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest równa 16 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt 60 stopni.

Zadanie 7630 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchi całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego i czworokątnego, jeśli wszystkie krawędzie mają długość 12 cm.

Zadanie 7622 (rozwiązane)

dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o wysokosci 9. Kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni . oblicz objętosc graniastosłupa

Zadanie 7621 (rozwiązane)

Zad 1
Obliczyć P ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej podstawy 20 i krawędzi bocznej 12
Zad 2
Obliczyć V i P słoika ,którego tworząca l=12 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{\circ}

Zadanie 7620 (rozwiązane)

Proszę o pomoc.
zad 1 Obliczyć V graniastosłupa prawidłowego czworokątnego,którego przękątna jest nachylona do podstawy pod kątem 60',a krawędź podstawy ma 9 cm.
zad2
Obliczyć V czworościanu foremnego,którego pole jednej ściany wynosi 36 \sqrt{3} .

Zadanie 7611 (rozwiązane)

Długość boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny.Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego trójkąta.

Zadanie 7610 (rozwiązane)

dany jest trójkąt prostokątny o obwodzie 150.Tanges kąta ostrego jest równy \frac{5}{12}.Wyznacz pole trójkąta.

Zadanie 7609 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach 18 i 12 oraz ramieniu 9.Oblicz pole i sinus kata ostrego tego trapezu.

Zadanie 7608 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach \sqrt{2} i \frac{1}{2} \sqrt{2} oraz ramieniu długości \frac{1}{2} \sqrt{5} .wykaż,że przekatne tego trapezu sa prostopadłe.

Zadanie 7600 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny. Jedna z krawędzi bocznych jest wysokością ostrosłupa. Pole podstawy jest równe polu prostopadłej do podstawy ściany bocznej. Oblicz tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej nie będącej wysokością do krawędzi podstawy.

Proszę o pomoc.Jestem słaby z matematyki. Dziękuję.

Zadanie 7588

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest równe 32(3√+6) cm2.
a) Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.
b) Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy graniastosłupa.
c) Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej graniastosłupa.
1 3 5 6 7 8 9 ... 34 35