Wybierz dział:

Zadanie 5875 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt ABCD o przekątnych długości 12 cm i kącie między przekatnymi 120 stoponi. Oblicz pole tego prostokata.

Zadanie 5813 (rozwiązane)

drzewo rzuca cien o dlugosci 12m. pien drzewa ma 2m. wysokosci i rzuca cien o dlugosci 3m. Oblicz wysokosc drzewa

Zadanie 5812 (rozwiązane)

w trojkacie rownoramiennym|AC|=|BC|=8 , |AB|=10. Na ramionach AC i BC obrano punkt D i E , oba w odleglosci 2 od wierzcholka C . Oblicz dlugosc odcinka DE. bardzo prosze o rozwiazanie to pilne `

Zadanie 5806 (rozwiązane)

W trapezie rownoramiennym podstawy maja dlugosc 12cm. i 6cm., zas przekatna 6\sqrt{3} .Oblicz pole i obwod tego trapezu. Z gory dziekuje

Zadanie 5801 (rozwiązane)

przekatne rombu maja dlugosc 6 i 6\sqrt(3). oblicz: pole , obwod, dlugosc wysokosci

Zadanie 5789 (rozwiązane)

Od trójkąta równobocznego o obwodzie 12cm odcięto trójkąt równoboczny o obwodzie 6 cm i otrzymano trapez. Jaki obwód ma otrzymany trapez?

Zadanie 5729 (rozwiązane)

Zad.1
Oblicz pole równoległoboku , w którym kąt rozwarty ma 150 stopni, a boki maja długości będące rozwiązaniami równania x2-7x+10=0
zad.2
Oblicz pole i obwód trójkąta równoramiennego, którego ramię ma długość 10cm a wysokość 6 cm.
Zad.3
Dla kąta ostrego α w trójkącie prostokątnym wiemy, że tgα= 2. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych.
Zad.4
Stosunek długości przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równy 0,75, a jego przeciwprostokątna ma długość 17,5 cm. Oblicz obwód tego trójkąta.
Zad.5
Drabina długości 5m oparta jest o ścianę budynku na wysokości 4,8m. Pod jakim katem oparta jest drabina?
Zad.6
Przekątne w rombie maja długości 8 i 6 cm. Oblicz wysokość tego rombu.

Zadanie 5711 (rozwiązane)

Oblicz pole trapezu, którego podstawy maja długości 10 cm i 20 cm, a przekątne są równe 24 cm i 18 cm.

Zadanie 5536

15. Oblicz pole i obwód zakreskowanych półksiężyców (patrz rysunek obok), gdzie
długość boku kwadratu jest równa 10 cm, zaś zewnętrzne łuki są półokręgami
zbudowanymi na bokach kwadratu, a wewnętrzny łuk jest okręgiem opisanym na kwadracie.

Zadanie 5535

12. W trójkącie równobocznym o boku długości 6 środek O boku AB jest jednocześnie
środkiem koła o promieniu 3. Oblicz pola i obwody zakreskowanych powierzchni S1 i S2.

Zadanie 5533

10. Wielokąt ABCDEF jest sześciokątem foremnym i jego obwód jest równy 36.
Każdy wierzchołek sześciokąta jest środkiem okręgu o promieniu równym połowie
długości boku. Ile jest równy obwód i pole zacieniowanej figury?

Zadanie 5531

8. W kwadracie ABCD narysowano dwa półokregi o srednicach CD i AD (patrz
rysunek). Wiedzac, ze |AB| = 4 oblicz pole i obwód zacieniowanej figury.

Zadanie 5529

5. Niech P bedzie polem obszaru zacieniowanego, a S polem obszaru zakreskowanego
(czesc najwiekszego koła). Srednice kół sa równe: 6, 4, 4, 2. Uzasadnij, ze P = S.

Zadanie 5405 (rozwiązane)


przekątna szescianu ma długosc \sqr[a]108cm. Oblicz objętość tego sześćianu.

Zadanie 5267 (rozwiązane)

Jeden z boków kwadratu opisanego na okręgu o środku w punkcie (-2,1), zawiera sie w prostej y=5. Wyznacz równania prostych zawierających pozostałe boki tego kwadratu.

Zadanie 5192 (rozwiązane)

Oblicz obwód trójkąta ABC o podstawie AB=6 i kącie 60^{\circ} jeśli wysokość opuszczona z wierzchołka C dzieli bok AB w stosunku 1:2

Zadanie 5142 (rozwiązane)

odcinki AB i CD są równoległe. Długość odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. oblicz długość odcinka DE zadanie 1

Zadanie 5141 (rozwiązane)

bok trójkąta równobocznego ma długość pierwiastek 2. oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt

Zadanie 5139 (rozwiązane)

Oblicz wysokość rombu, którego bok ma długość 6 cm, a kąt ostry 30 stopni

Zadanie 5137 (rozwiązane)

podstawa trójkąta równobocznego ma długość 6, a ramię 5. Oblicz pole tego trójkąta

Zadanie 5136 (rozwiązane)

Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. oblicz długość boku tego kwadratu

Zadanie 4942

Napisz dowolne zadanie ze styczną i co się z czego wzięło.

Zadanie 4932 (rozwiązane)

zadanie: (x-1)²+y²=3 a)y=3x+5 b)prostopadłych x+2y-3=0 Podaj ,opisz co sie z czego wzielo.

Zadanie 4931 (rozwiązane)

Dla jakich wartości p okrąg (x-1)² + (y+3)²=p y=2x-2 . Napisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4930 (rozwiązane)

Napisz dowolne zadanie ze styczną i napisz,opisz co się z czego wzieło.
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 17 18