Wybierz dział:

Zadanie 5711 (rozwiązane)

Oblicz pole trapezu, którego podstawy maja długości 10 cm i 20 cm, a przekątne są równe 24 cm i 18 cm.

Zadanie 5536

15. Oblicz pole i obwód zakreskowanych półksiężyców (patrz rysunek obok), gdzie
długość boku kwadratu jest równa 10 cm, zaś zewnętrzne łuki są półokręgami
zbudowanymi na bokach kwadratu, a wewnętrzny łuk jest okręgiem opisanym na kwadracie.

Zadanie 5535

12. W trójkącie równobocznym o boku długości 6 środek O boku AB jest jednocześnie
środkiem koła o promieniu 3. Oblicz pola i obwody zakreskowanych powierzchni S1 i S2.

Zadanie 5533

10. Wielokąt ABCDEF jest sześciokątem foremnym i jego obwód jest równy 36.
Każdy wierzchołek sześciokąta jest środkiem okręgu o promieniu równym połowie
długości boku. Ile jest równy obwód i pole zacieniowanej figury?

Zadanie 5531

8. W kwadracie ABCD narysowano dwa półokregi o srednicach CD i AD (patrz
rysunek). Wiedzac, ze |AB| = 4 oblicz pole i obwód zacieniowanej figury.

Zadanie 5529

5. Niech P bedzie polem obszaru zacieniowanego, a S polem obszaru zakreskowanego
(czesc najwiekszego koła). Srednice kół sa równe: 6, 4, 4, 2. Uzasadnij, ze P = S.

Zadanie 5405 (rozwiązane)


przekątna szescianu ma długosc \sqr[a]108cm. Oblicz objętość tego sześćianu.

Zadanie 5267 (rozwiązane)

Jeden z boków kwadratu opisanego na okręgu o środku w punkcie (-2,1), zawiera sie w prostej y=5. Wyznacz równania prostych zawierających pozostałe boki tego kwadratu.

Zadanie 5192 (rozwiązane)

Oblicz obwód trójkąta ABC o podstawie AB=6 i kącie 60^{\circ} jeśli wysokość opuszczona z wierzchołka C dzieli bok AB w stosunku 1:2

Zadanie 5142 (rozwiązane)

odcinki AB i CD są równoległe. Długość odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. oblicz długość odcinka DE zadanie 1

Zadanie 5141 (rozwiązane)

bok trójkąta równobocznego ma długość pierwiastek 2. oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt

Zadanie 5139 (rozwiązane)

Oblicz wysokość rombu, którego bok ma długość 6 cm, a kąt ostry 30 stopni

Zadanie 5137 (rozwiązane)

podstawa trójkąta równobocznego ma długość 6, a ramię 5. Oblicz pole tego trójkąta

Zadanie 5136 (rozwiązane)

Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. oblicz długość boku tego kwadratu

Zadanie 4942

Napisz dowolne zadanie ze styczną i co się z czego wzięło.

Zadanie 4932 (rozwiązane)

zadanie: (x-1)²+y²=3 a)y=3x+5 b)prostopadłych x+2y-3=0 Podaj ,opisz co sie z czego wzielo.

Zadanie 4931 (rozwiązane)

Dla jakich wartości p okrąg (x-1)² + (y+3)²=p y=2x-2 . Napisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4930 (rozwiązane)

Napisz dowolne zadanie ze styczną i napisz,opisz co się z czego wzieło.

Zadanie 4779 (rozwiązane)

Prostokąty P1 i P2 są podobne . Długośći boków prostokąta P1 są równe 2 i 6 , natomiast długość przekątnej prostokata P2 wynosi 20 . Wskaż dłudośc krótszego boku prostokata P2 . A. 6 pierwiastków z 2 . B. pierwiastek z 10 przez 5 . C.2 pierwiastki z 10 . D. 20

Zadanie 4735 (rozwiązane)

dodaje rysunek .

Zadanie 4716 (rozwiązane)

Proste PR i ST są równoległe . Wiedząc że \ OP / = 6 , /PS/= 2 , /PR/ = 4 . Wyznacz /ST/ . A. 1 i jedna trzecia . B. 16 C. 5 i jedna trzecia D. 12 .

Zadanie 4710 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC.
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS krawędz podstawy ma długość 6,a kąt
ASC jest prosty. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 4695 (rozwiązane)

Suma miar kątów środkowego i wpisanego opartych na tym samym łuku jest równa 126 st . Miara kąta środkowego wynosi . A. 42 st B. 21 st C. 63 st D. 84 st .

Zadanie 4691 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia sin25'-cos155'*tg155'.Nie korzystaj z tablic matematycznych.

z góry dziękuje za pomoc:)

Zadanie 4689 (rozwiązane)

Dłuższa podstawa trapezu prostokątnego ma 15 cm.dłuższe ramię ma 9 cm,a miara kąta rozwartego wynosi 148'.Oblicz pole trapezu .Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Dziękuje z góry za pomoc:)
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 17 18