Wybierz dział:

Zadanie 146 (rozwiązane)

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie:
a) równobocznym o boku długości 12cm.
b) prostokątnym o przyprostokątnych długości 12cm oraz 5cm.
c) równoramiennym o bokach długości 10cm, 10cm, 14cm.

Zadanie 145 (rozwiązane)

W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 10dm i 24dm wpisano okrąg. Oblicz:
a) promień okręgu wpisanego
b) długości odcinków, na jakie punkt styczności podzielił przeciwprostokątną trójkąta.

Zadanie 144 (rozwiązane)

Dane są dwa trójkąty równoramienne: pierwszy o podstawie 3cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę 2cm oraz drugi o podstawie 5cm i wysokości opuszczonej na podstawę 4cm. W trójkąty te wpisano okręgi. Porównaj stosunek obwodów tych trójkątów ze stosunkiem długości wpisanych w nie okręgów.

Zadanie 143 (rozwiązane)

W trójkąt równoramienny o kącie rozwartym 120^{\circ} wpisano okrąg o promieniu 5cm. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.

Zadanie 142 (rozwiązane)

W trójkąt prostokątny, którego jedna przyprostokątna ma długość 20cm, wpisano okrąg o promieniu 8cm. Oblicz długość obwodu i pole tego trójkąta.

Zadanie 141 (rozwiązane)

Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, wiedząc, że długość jednej przyprostokątnej trójkąta jest równa 6dm i tworzy ona z przeciwprostokątną kąt o mierze 30^{\circ}

Zadanie 139 (rozwiązane)

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na:
a) trójkącie równobocznym o boku długości 9cm.
b) trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 6cm i 8cm.

Zadanie 138 (rozwiązane)

W trójkącie ABC boki mają długości odpowiednio 20cm, 34cm i 42cm. Określ położenie środka okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 137

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie:
a) równoramiennym o bokach długości 12cm, 13cm, 13cm.
b) równoramiennym o bokach długości 10cm, 6cm, 6cm.
c) równobocznym o boku długości 16cm.
d) prostokątnym o przyprostokątnych długości 9cm i 12cm.

Zadanie 134 (rozwiązane)

Kroimy tort na 4 części tak, że każda kolejna część jest dwa razy większa od poprzedniej. Jakie są kąty między kolejnymi cięciami?

Zadanie 48 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni całkowitej i objętosc graniastosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku :
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 18 »