Wybierz dział:

Zadanie 6575 (rozwiązane)

Na trójkącie równobocznym opisano okrąg o promieniu 4. Ile wynosi wysokość, a ile długość boku tego trójkąta.

Zadanie 6574 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S(1,0) i przechodzącego przez punkt (5,3)

Zadanie 6448

Z trójkąta równobocznego o boku 1 odcięto trzy narożne trójkąty równoboczne o bokach a, b, c, otrzymując sześciokąt równokątny. Wykaż, że suma długości jego głównych przekątnych jest nie mniejsza od 3-(a+b+c).
UWAGA!!! Nie każdy sześciokąt równokątny jest sześciokątem foremnym. Tutaj chodzi właśnie o sześciokąt równokątny, który nie jest foremny. W rozwiązaniu zadania należy rozpatrzyć rzuty prostokątne głównych przekątnych sześciokąta na odpowiednie boki danego trójkąta równobocznego.

Zadanie 6442 (rozwiązane)

Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach długści 8cm i 20cm. Kąt ostry trapezu ma miarę 30^{\circ} .

Zadanie 6441 (rozwiązane)

Przekątna prostokąta jest nachylona do jego dłuższego boku pod kątem 30^{\circ} . Dłuższy bok prostokąta ma długość 14cm. Oblicz obwód prostokąta.

Zadanie 6438 (rozwiązane)

Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach długości 8cm i 20cm. Kąt ostry trapezu ma miarę 30 stopni.

Zadanie 6437 (rozwiązane)

Przekątna prostokąta jest nachylona do dłuższego boku pod kątem 30 stopni. Dłuższy bok prostokąta ma długość 14cm. oblicz obwód prostokąta.

Zadanie 6360 (rozwiązane)

2] narysuj dowolny czworokąt i sprawdź czy można w niego wpisać okrąg

Zadanie 6359

1 ]narysuj dowolny trójkąt i skontruj okrąg wpisany w ten trójkąt

Zadanie 6358 (rozwiązane)

1 ]narysuj dowolny trójkąt i skontruj okrąg wpisany w ten trójkąt
2] narysuj dowolny czworokąt i sprawdź czy można w niego wpisać okrąg

Zadanie 6330

Oblicz objętość walca o średnicy podstawu 6dm, na którym opisano kulę o boku 5dm

Zadanie 6323 (rozwiązane)

W trapezie miary kątów ostrych są równe 30 i 60 stopni. Wówczas stosunek długości krótszego ramienia do dłuższego jest równy:

Zadanie 6318

Wyznacz miary kątów wewnętrznych podanego czworokąta.

Zadanie 6302 (rozwiązane)

przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długosc 8 i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60. oblicz wysokosc tego graniastosłupa.

Zadanie 6276 (rozwiązane)

Oblicz długość odcinka x.
|OA|=4
|AC|=6
|AB|=10

Zadanie 6274 (rozwiązane)

Czy podane trójkąty są podobne?Jeżeli tak wyznacz skalę podobieństwa?

Zadanie 6268

Boki trapezu są zawarte w prostych o równaniach: y=3, y=5, y=2x+5, y=-x+6. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 6246 (rozwiązane)

oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 18 cm

Zadanie 6185 (rozwiązane)

jaką długość ma promień okręgu wpisanego w romb przekątnych długości 10 i 12?

Zadanie 6181 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej o współczynniku kierunkowym , wiedząc, że do tej prostej należy punkt P= (6,-5).

Zadanie 6174 (rozwiązane)

Pole rombu R wynosi 60, a pole rombu S wynosi 45. Bok rombu R ma długość 9. Oblicz długość boku rombu S , wiedząc że romby te są figurami podobnymi

Zadanie 6173 (rozwiązane)

trapezy T i W są podobne. Dłuższe podstawy tych trapezów maja długości odpowiednio 12 i 15. Oblicz pole trapezu W , wiedząc że pole trapezu T wynosi 55.

Zadanie 6172 (rozwiązane)

oblicz pole koła opisanego na trójkącie równoramiennym, prostokątnym o przyprostokątnej długosci 8

Zadanie 6170 (rozwiązane)

na pewnym trapezie można opisać okrąg, a także można wpisać w ten trapez okrąg. oblicz długość ramion tego trapezu wiedząc, że podstawy mają długości 7 i 3.

Zadanie 6169 (rozwiązane)

dwa sąsiednie kąty czworokąta wpisanego w okrąg mają miary 42^{\circ} i 113^{\circ} . jakie miary mają pozostałe kąty tego czworokąta?
1 2 4 6 7 8 9 ... 17 18