Wybierz dział:

Zadanie 4228 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym ma długość b cm. Pole powierzchni tego sześciokąta wynosi:

A. 3 \sqrt{3} b^{2}

B. \frac{3}{4} \sqrt{3} b^{2}

C. \sqrt{3} b^{2}

D. \sqrt{3} b^{2} przez 2

Zadanie 4227 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6 cm, a promień koła wpisanego w tej trójkąt 2cm. Pole koła opisanego na tym trójkącie wynosi:

A. 25pi cm kwadrat.
B. 12pi cm kwadrat.
C. 25pi cm kwadrat.
D. 4pi cm kwadrat.

Zadanie 4222 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Średnicę okręgu podzielono na odcinki x i y =2y jak na rysunku. Stosunek pola obszaru zakreskowanego do niezakreskowanego wynosi:

wybór odpowiedzi razem z rysunkiem.

Zadanie 4221 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Z każdego wierchołka kwadratu o boku długości b zakreślono koło o promieniu \frac{1}{2} b. Pole otrzymanej figury ( tej na rysunku ) wynosi:

A. b^{2} - pi do kwadratu

B.\frac{1}{4} b^{2} (4 - pi )


C. 4 b^{2} - pi

D. b^{2} ( pi - 1)

Zadanie 4213 (rozwiązane)

Punkty A,B należą do jednego ramienia kąta o wierzchołku O, a punkty C,D należą do jego drugiego ramienia i wiadomo,że AC||DB. Wyznacz |AB|, jeśli wiadomo, że |AO|=4, |AC|=5, |BD|=12.

Zadanie 4211 (rozwiązane)

Kat ostry rombu ma miarę 60stopni.Oblicz stosunek pola kola wpisanego w ten romb do pola tego rombu.

Zadanie 4210 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

5. Obwód rombu wynosi 16dm , a promień okręgu wpisanego w ten romb 1 dm. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A. 180 stopni
B. 135 stopni
C. 150 stopni
D. 120 stopni

Zadanie 4209 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


6. Pola dwóch trójkątów podobnych są równe odpowiednio 50cm kwadrat. i 72cm kwadrat. suma ich obwodów wynosi 121 cm . Obwody tych trójkątów są równe:
A. 55 cm i 66 cm
B. 50 cm i 71 cm
C. 21 cm i 100 cm
D. 40cm i 81cm

Zadanie 4208 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

4. Pole powierzchni trapezu równoramiennego jest równe 36cm kwadrat. ,a jego podstawy mają długość 9cm i 3cm. Odległość punktu przecięcia jego przekątnych od krótszej podstawy wynosi:
A. 2 cm
B. 1,5 cm
C. 3cm
D. 1cm

Zadanie 4207 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

3. W prostokącie jeden z boków ma długość 3cm ,a stosunek długości przekątnej do długości drugiego boku jest równy 2. Obwód tego prostokąta wynosi:
A. 3 \sqrt{3} cm
B. \sqrt{3} + 3cm
C. 2 \sqrt{3} +3cm
D. 2 \sqrt{3} + 6cm

Zadanie 4206 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym kąt ostry wynosi 30^{\circ} . Ramię ma długość b cm i jest równe odcinkowi łączącemu środki ramion trapezu. Pole powierzchni trapezu wynosi:
A. \sqrt{3} b^{2} cm kwadrat.
B. b^{2} cm kwadrat
C. \frac{1}{2} b^{2} cm kwadrat
D. ( \sqrt{3} -1) b^{2} cm kwadrat

Zadanie 4203 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie. I podanie działań do zadań. Proszę chociaż o zrobienie tych łatwiejszych. Z góry bardzo serdecznie dziękuję!

1. W trójkącie prostokątnych kąt przy wierzchołku a wynosi 30^{\circ} . Dwusieczna kąta przy wierchołku B wyznacza na przyprostokątnej AC punkt D tak,że |BD| - b cm. Obówd trójkąta ABC wynosi
A. b( \sqrt{3} + 1)cm
B. \frac{3}{2} b ( \sqrt{3} + 1 )
C. \frac{1}{2} ( \sqrt{3} + 1)b
D. 3 \sqrt{3} b + 1

2. W trapezie równoramiennym kąt ostry wynosi 30^{\circ} . Ramię ma długość b cm i jest równe odcinkowi łączącemu środki ramion trapezu. Pole powierzchni trapezu wynosi:
A. \sqrt{3} b^{2} cm kwadrat.
B. b^{2} cm kwadrat
C. \frac{1}{2} b^{2} cm kwadrat
D. ( \sqrt{3} -1) b^{2} cm kwadrat

3. W prostokącie jeden z boków ma długość 3cm ,a stosunek długości przekątnej do długości drugiego boku jest równy 2. Obwód tego prostokąta wynosi:
A. 3 \sqrt{3} cm
B. \sqrt{3} + 3cm
C. 2 \sqrt{3} +3cm
D. 2 \sqrt{3} + 6cm

4. Pole powierzchni trapezu równoramiennego jest równe 36cm kwadrat. ,a jego podstawy mają długość 9cm i 3cm. Odległość punktu przecięcia jego przekątnych od krótszej podstawy wynosi:
A. 2 cm
B. 1,5 cm
C. 3cm
D. 1cm

5. Obwód rombu wynosi 16dm , a promień okręgu wpisanego w ten romb 1 dm. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A. 180 stopni
B. 135 stopni
C. 150 stopni
D. 120 stopni

6. Pola dwóch trójkątów podobnych są równe odpowiednio 50cm kwadrat. i 72cm kwadrat. suma ich obwodów wynosi 121 cm . Obwody tych trójkątów są równe:
A. 55 cm i 66 cm
B. 50 cm i 71 cm
C. 21 cm i 100 cm
D. 40cm i 81cm

Zadanie 4200 (rozwiązane)

wyznacz wysokość trapezu, którego podstawy mają długość 2cm i 30cm a ramiona 25cm i 17cm.

Zadanie 4198 (rozwiązane)

kąt ostry rombu ma 60stopni. zakreślono koło o środku w wierzchołku kąta ostrego i o promieniu równym długości boku rombu. wycinek koła zawarty w rombie ma pole 50pi /3. oblicz pole tego rombu.

Zadanie 4197 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna jest 4 razy większa od drugiej. Wykaż,że wysokość opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki, z których jeden jest 16 razy większy od drugiego.

Zadanie 4196 (rozwiązane)

oblicz obwód rombu, w którym krótsza przekątna ma długość 26cm a promień okręgu wpisanego ma długość 12cm.

Zadanie 4194 (rozwiązane)

w czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Dane są pola trzech trójkątów: pole BCE= 15, poleECD=5, poleAED= 10. oblicz pole czworokąta ABCD.

Zadanie 4193 (rozwiązane)

w czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Dane są pola trzech trójkątów: pole BCE= 15, poleECD=5, poleAED= 10. oblicz pole czworokąta ABCD.

Zadanie 4192 (rozwiązane)

Punkty A=(3,1), B=(7,3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz współrzędne wierzchołka C tego kwadratu.

Zadanie 4190 (rozwiązane)

na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma długość 3/2 r. oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 4158 (rozwiązane)

długość ramion a i b trapezu są równe odpowiednio 5 cm i 3 cm. Odcinek łączący środki tych ramion dzieli trapez na dwie równe części w ten sposób, że stosunek ich pól jest równy 5:11. oblicz pole trapezu wiedząc, że można wpisać w niego okrąg

Zadanie 4157 (rozwiązane)

Liczby 8, 15 , x są długośćiami boków trójkąta prostokątnego gdy ; A . x =17 B. x= pierwiastek z 161 C . x=17 lub x= pierwiastek z 161 D. x=pierwiastek z 17 lub x =161 .

Zadanie 4149 (rozwiązane)

długość ramion a i b trapezu są równe odpowiednio 5 cm i 3 cm. Odcinek łączący środki tych ramion dzieli trapez na dwie równe części w ten sposób, że stosunek ich pól jest równy 5:11. oblicz pole trapezu wiedząc, że można wpisać w niego okrąg. Bardzo potrzebuję tego rozwiązania......

Zadanie 4148 (rozwiązane)

długość ramion a i b trapezu są równe odpowiednio 5 cm i 3 cm. Odcinek łączący środki tych ramion dzieli trapez na dwie równe części w ten sposób, że stosunek ich pól jest równy 5:11. oblicz pole trapezu wiedząc, że można wpisać w niego okrąg. Bardzo potrzebuję tego rozwiązania......

Zadanie 4147

Na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma długość 2/3r . oblicz pole tego trapezu.
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 17 18