Wybierz dział:

Zadanie 4320 (rozwiązane)

Na osi rzędnych znaleźć punkt równo oddalony od początku układu współrzędnych i od punktu A(3;1).

Zadanie 4319 (rozwiązane)

Dane są 3 wierzchołki A(1;5), B(6;5) i C(4;9) równoległoboku ABCD, przy czym B i D są przeciwległymi wierzchołkami. Oblicz długości przekątnych AC i BD.

Zadanie 4316 (rozwiązane)

podstawy trapezu mają w sumie długość s , a pole tego trapezu wynosi P. wiedząc, że trapez
jest równoramienny, oblicz pole kwadratu zbudowanego na przekątnej tego trapezu.
Bardzo proszę o działania krok po kroku nie skracając nawet tych oczywistych. nie wiem za
bardzo jak przyczepiony jest ten kwadrat.

Zadanie 4263 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym podstawy maja długosć 6 i 4 cm ,a jego pole powierzchni 25cm kwadrat. Odległosc punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:

A. 3cm
B. 2cm
C. 5cm
D. 4 cm

Zadanie 4262 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


przyprostokątne trójkąta prostokątnego wynoszą 6cm i 8cm. Pole powierzchni koła wpisanego wynosi:A. 4cm kwadrt

B. 2pi cm kwadrt

3. 3pi cm kwarat

4. 4 pi cm kwadrat

Zadanie 4259 (rozwiązane)

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm i 4 cm, a jego pole powirzchni 25 cm^2. Odległość punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:
A. 3 cm
B. 2 cm
C. 5 cm
D. 4 cm

Zadanie 4258 (rozwiązane)

Wtrapezie równoramiennym długość wysokości wynosi 14 cm.przekątne są do siebie prostopadłe ,a ich punkt wspólny dzieli każdą znich w stosunku 1 do 3.Oblicz obwód trapezu.

Zadanie 4228 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym ma długość b cm. Pole powierzchni tego sześciokąta wynosi:

A. 3 \sqrt{3} b^{2}

B. \frac{3}{4} \sqrt{3} b^{2}

C. \sqrt{3} b^{2}

D. \sqrt{3} b^{2} przez 2

Zadanie 4227 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6 cm, a promień koła wpisanego w tej trójkąt 2cm. Pole koła opisanego na tym trójkącie wynosi:

A. 25pi cm kwadrat.
B. 12pi cm kwadrat.
C. 25pi cm kwadrat.
D. 4pi cm kwadrat.

Zadanie 4222 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Średnicę okręgu podzielono na odcinki x i y =2y jak na rysunku. Stosunek pola obszaru zakreskowanego do niezakreskowanego wynosi:

wybór odpowiedzi razem z rysunkiem.

Zadanie 4221 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Z każdego wierchołka kwadratu o boku długości b zakreślono koło o promieniu \frac{1}{2} b. Pole otrzymanej figury ( tej na rysunku ) wynosi:

A. b^{2} - pi do kwadratu

B.\frac{1}{4} b^{2} (4 - pi )


C. 4 b^{2} - pi

D. b^{2} ( pi - 1)

Zadanie 4213 (rozwiązane)

Punkty A,B należą do jednego ramienia kąta o wierzchołku O, a punkty C,D należą do jego drugiego ramienia i wiadomo,że AC||DB. Wyznacz |AB|, jeśli wiadomo, że |AO|=4, |AC|=5, |BD|=12.

Zadanie 4211 (rozwiązane)

Kat ostry rombu ma miarę 60stopni.Oblicz stosunek pola kola wpisanego w ten romb do pola tego rombu.

Zadanie 4210 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

5. Obwód rombu wynosi 16dm , a promień okręgu wpisanego w ten romb 1 dm. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A. 180 stopni
B. 135 stopni
C. 150 stopni
D. 120 stopni

Zadanie 4209 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


6. Pola dwóch trójkątów podobnych są równe odpowiednio 50cm kwadrat. i 72cm kwadrat. suma ich obwodów wynosi 121 cm . Obwody tych trójkątów są równe:
A. 55 cm i 66 cm
B. 50 cm i 71 cm
C. 21 cm i 100 cm
D. 40cm i 81cm

Zadanie 4208 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

4. Pole powierzchni trapezu równoramiennego jest równe 36cm kwadrat. ,a jego podstawy mają długość 9cm i 3cm. Odległość punktu przecięcia jego przekątnych od krótszej podstawy wynosi:
A. 2 cm
B. 1,5 cm
C. 3cm
D. 1cm

Zadanie 4207 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

3. W prostokącie jeden z boków ma długość 3cm ,a stosunek długości przekątnej do długości drugiego boku jest równy 2. Obwód tego prostokąta wynosi:
A. 3 \sqrt{3} cm
B. \sqrt{3} + 3cm
C. 2 \sqrt{3} +3cm
D. 2 \sqrt{3} + 6cm

Zadanie 4206 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym kąt ostry wynosi 30^{\circ} . Ramię ma długość b cm i jest równe odcinkowi łączącemu środki ramion trapezu. Pole powierzchni trapezu wynosi:
A. \sqrt{3} b^{2} cm kwadrat.
B. b^{2} cm kwadrat
C. \frac{1}{2} b^{2} cm kwadrat
D. ( \sqrt{3} -1) b^{2} cm kwadrat

Zadanie 4203 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie. I podanie działań do zadań. Proszę chociaż o zrobienie tych łatwiejszych. Z góry bardzo serdecznie dziękuję!

1. W trójkącie prostokątnych kąt przy wierzchołku a wynosi 30^{\circ} . Dwusieczna kąta przy wierchołku B wyznacza na przyprostokątnej AC punkt D tak,że |BD| - b cm. Obówd trójkąta ABC wynosi
A. b( \sqrt{3} + 1)cm
B. \frac{3}{2} b ( \sqrt{3} + 1 )
C. \frac{1}{2} ( \sqrt{3} + 1)b
D. 3 \sqrt{3} b + 1

2. W trapezie równoramiennym kąt ostry wynosi 30^{\circ} . Ramię ma długość b cm i jest równe odcinkowi łączącemu środki ramion trapezu. Pole powierzchni trapezu wynosi:
A. \sqrt{3} b^{2} cm kwadrat.
B. b^{2} cm kwadrat
C. \frac{1}{2} b^{2} cm kwadrat
D. ( \sqrt{3} -1) b^{2} cm kwadrat

3. W prostokącie jeden z boków ma długość 3cm ,a stosunek długości przekątnej do długości drugiego boku jest równy 2. Obwód tego prostokąta wynosi:
A. 3 \sqrt{3} cm
B. \sqrt{3} + 3cm
C. 2 \sqrt{3} +3cm
D. 2 \sqrt{3} + 6cm

4. Pole powierzchni trapezu równoramiennego jest równe 36cm kwadrat. ,a jego podstawy mają długość 9cm i 3cm. Odległość punktu przecięcia jego przekątnych od krótszej podstawy wynosi:
A. 2 cm
B. 1,5 cm
C. 3cm
D. 1cm

5. Obwód rombu wynosi 16dm , a promień okręgu wpisanego w ten romb 1 dm. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A. 180 stopni
B. 135 stopni
C. 150 stopni
D. 120 stopni

6. Pola dwóch trójkątów podobnych są równe odpowiednio 50cm kwadrat. i 72cm kwadrat. suma ich obwodów wynosi 121 cm . Obwody tych trójkątów są równe:
A. 55 cm i 66 cm
B. 50 cm i 71 cm
C. 21 cm i 100 cm
D. 40cm i 81cm

Zadanie 4200 (rozwiązane)

wyznacz wysokość trapezu, którego podstawy mają długość 2cm i 30cm a ramiona 25cm i 17cm.

Zadanie 4198 (rozwiązane)

kąt ostry rombu ma 60stopni. zakreślono koło o środku w wierzchołku kąta ostrego i o promieniu równym długości boku rombu. wycinek koła zawarty w rombie ma pole 50pi /3. oblicz pole tego rombu.

Zadanie 4197 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna jest 4 razy większa od drugiej. Wykaż,że wysokość opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki, z których jeden jest 16 razy większy od drugiego.

Zadanie 4196 (rozwiązane)

oblicz obwód rombu, w którym krótsza przekątna ma długość 26cm a promień okręgu wpisanego ma długość 12cm.

Zadanie 4194 (rozwiązane)

w czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Dane są pola trzech trójkątów: pole BCE= 15, poleECD=5, poleAED= 10. oblicz pole czworokąta ABCD.

Zadanie 4193 (rozwiązane)

w czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Dane są pola trzech trójkątów: pole BCE= 15, poleECD=5, poleAED= 10. oblicz pole czworokąta ABCD.
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 17 18