Wybierz dział:

Zadanie 4474 (rozwiązane)

Wykaż że okręgi o równaniach są styczne
x^{2} + y^{2} - 25 = 0 i x^{2} + y^{2} -12x -16y +75 = 0

Zadanie 4473 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Obwody dwóch trójkątów podobnych są równe 12 i 36cm a suma pól tych trójkątów - 60 cm kwadrat. Pola tych trójkątów wynoszą

A. 24 cm kwadrat i 36 cm kwadrat
B. 20 cm kwadrat i 40 cm kwadrat
C. 30 cm kwadrat i 30 cm kwadrat
D. 6 cm kwadrat i 54 cm kwadrat

Zadanie 4472 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm i 4cm a jego pole powierzchni 25 cm^{2} .Odległość punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:

A. 3cm
B. 2cm
C. 5cm
D. 4cm

Zadanie 4471

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym odcinek łączący środki ramion wynosi a cm, krótsza z podstaw ma długość b cm, a kąt ostry jest równy 60^{\circ} .Pole trapezu wynosi:

A. \sqrt{3} (a+b) cm^{2}


B. \sqrt{3} a (a-b) cm^{2}


C. 3 \sqrt{3} (a-b) cm^{2}


D. \sqrt{3} ab cm^{2}

Zadanie 4470

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trójkącie prostokątnych ABC kąt przy wierzchołku B wynosi 60^{\circ} .Dwusieczna tego kąta wyznacza na przyprostokątnej AC punkt D tak,że |BD| = a (cm) .Obwód trójkąta ABC wynosi:

A. \frac{3}{2} a ( \sqrt{3} + 1)cm


B. 3 \sqrt{3} cm


C. 3 \sqrt{3} a+1 cm


D. ( \sqrt{3} +3)a cm

Zadanie 4436 (rozwiązane)

W rownolegloboku dlugosci bokow sa rowne 6 i 12 a jego pole wynosi 48. oblicz dlugosci przekatnych

Zadanie 4433 (rozwiązane)

Dane są 2 okręgi o (o1,r1) i (o2 ,r2) takie, że [o1o2]=10 i r1= 4 oraz r2 jest większe od r1. Oblicz wszystkie wartości r2, tak, aby te okręgi miały jeden pkt wspólny.

Zadanie 4432 (rozwiązane)

Oblicz długość środkowych w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 4 dm i 12 dm. Następnie promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 4431 (rozwiązane)

Na trójkącie rozwartokątnym o bokach 6 cm, 6 cm i 10 cm opisano okrąg. Wyznacz długość tego okręgu.

Zadanie 4391 (rozwiązane)

Obwod prostokata jest rowny 24. jezeli dlugosc jednego boku skrocimy o 4 a drugiego wydluzymy o 4 to otrzymamy kwadrat. oblicz boki prostokata

Zadanie 4390 (rozwiązane)

Obwod rombu jest rowny 48. promien okregu wpisanego w ten romb jest rowny 6. Ile wynosi kat rozwarty rombu?

Zadanie 4389 (rozwiązane)

W rownolegloboku dlugosci bokow sa rowne 6 i 8 a jego pole wynosi 48. oblicz dlugosci przekatnych

Zadanie 4384 (rozwiązane)

Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę 4 razy mniejszą od miary kąta przy podstawie . Miary kątów tego trójkąta wynoszą ; A. 30 st,30st,120 B. 40st,40st,100 st C.20st,80st,80st D. 20st,20st,140st.

Zadanie 4373 (rozwiązane)

zadanie w załączniku

Zadanie 4343 (rozwiązane)

Wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2 pierwiastki z 3 . Obwód tego trójkąta wynosi ; A. 4 B. 3 C. 12 pierwiastków z 3 D. 12 .

Zadanie 4335 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Na przeciwprostokątnej Ab trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób, by AC=AE oraz BC=BD. Udowodnij, że kąt DCE= 45^{\circ}

Zadanie 4334 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC, w którym AC=BC. Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. Udowodnij, że kąt ACB= 2 * kątBAD

Zadanie 4333 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij że kąt AOB jest większy od kąta ACB.

Zadanie 4320 (rozwiązane)

Na osi rzędnych znaleźć punkt równo oddalony od początku układu współrzędnych i od punktu A(3;1).

Zadanie 4319 (rozwiązane)

Dane są 3 wierzchołki A(1;5), B(6;5) i C(4;9) równoległoboku ABCD, przy czym B i D są przeciwległymi wierzchołkami. Oblicz długości przekątnych AC i BD.

Zadanie 4316 (rozwiązane)

podstawy trapezu mają w sumie długość s , a pole tego trapezu wynosi P. wiedząc, że trapez
jest równoramienny, oblicz pole kwadratu zbudowanego na przekątnej tego trapezu.
Bardzo proszę o działania krok po kroku nie skracając nawet tych oczywistych. nie wiem za
bardzo jak przyczepiony jest ten kwadrat.

Zadanie 4263 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym podstawy maja długosć 6 i 4 cm ,a jego pole powierzchni 25cm kwadrat. Odległosc punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:

A. 3cm
B. 2cm
C. 5cm
D. 4 cm

Zadanie 4262 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


przyprostokątne trójkąta prostokątnego wynoszą 6cm i 8cm. Pole powierzchni koła wpisanego wynosi:A. 4cm kwadrt

B. 2pi cm kwadrt

3. 3pi cm kwarat

4. 4 pi cm kwadrat

Zadanie 4259 (rozwiązane)

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm i 4 cm, a jego pole powirzchni 25 cm^2. Odległość punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:
A. 3 cm
B. 2 cm
C. 5 cm
D. 4 cm

Zadanie 4258 (rozwiązane)

Wtrapezie równoramiennym długość wysokości wynosi 14 cm.przekątne są do siebie prostopadłe ,a ich punkt wspólny dzieli każdą znich w stosunku 1 do 3.Oblicz obwód trapezu.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 17 18